Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Charakterystyka

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) powstał na mocy Traktatu paryskiego z 1951r. ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, jako jeden z organów tej Wspólnoty.

Na mocy postanowień konwencji w sprawie niektórych instytucji wspólnych dla trzech Wspólnot z 1957r., stał się on podobnie jak Parlament Europejski organem wspólnym dla trzech Wspólnot (EWWiS, EWG i Euratom).

Siedziba ETS mieści się w Luksemburgu.

Celem funkcjonowania Trybunału jest zapewnienie poszanowania prawa przy interpretacji i wykonywaniu traktatów.

Prawo zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości przysługuje zarówno państwom członkowskim UE, organom UE jak i osobom prawnym i fizycznym (pod warunkiem, że są bezpośrednimi adresatami zaskarżanych uchwał). W ostatnim przypadku sprawę rozpatruje Sąd Pierwszej Instancji.

Skład

W skład Trybunału wchodzi:

  • po jednym sędzim z każdego państwa członkowskiego
  • 8 rzeczników generalnych (ich ilość można zwiększyć decyzją Rady UE)

Organem pomocniczym ETS jest Sąd Pierwszej Instancji- SPI (od wejścia w życie traktatu nicejskiego jest to oddzielny organ).

Rzecznicy generalni opracowują "uzasadnione opinie".

Starszym urzędnikiem ETS jest Rejestrator.

Sędziowie i rzecznicy wywodzą się z grona osób gwarantujących niezależność, posiadających kwalifikacje do pełnienia najwyższych stanowisk w sądownictwie oraz będących wybitnymi specjalistami w dziedzinie prawa. Mają oni status funkcjonariuszy międzynarodowych, co sprawia, że są niezależni od państw, których są obywatelami.

Kadencja sędziów i rzeczników generalnych trwa 6 lat (co trzy lata jest częściowo odnawiana).

Kompetencje

Obszary jurysdykcji:

Trybunał Sprawiedliwości pełni funkcję sądu:

Jest to ostateczny arbiter w sporach dotyczących przestrzegania Traktatów Wspólnoty i ustawodawstwa na nich opartego. Ponadto rozstrzyga spory wnoszone przez unijnych urzędników przeciwko instytucjom unijnym.

Orzeczenia

Sposoby obradowania:

Trybunał może orzec:

ETS nie posiada aparatu wykonawczego. Egzekucja wyroku na osobie innej niż państwo odbywa się z udziałem aparatu wykonawczego i na warunkach obowiązujących w danym państwie. Od decyzji trybunału nie przysługuje odwołanie.

Orzeczenia ETS są periodycznie publikowane w Europejskich Raportach Sądowniczych i obowiązują od daty ich wydania.

Bibliografia

Autor: Anna Wojtowicz

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 39/100 (głosów: 7)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Europejski_Trybunał_Sprawiedliwości&oldid=15242