Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Prezes Rady Ministrów

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Charakterystyka

Osoba stojąca na czele Rządu. Prezes Rady Ministrów wraz z ministrami tworzy Radę Ministrów.

Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów

  • reprezentuje Radę Ministrów i stoi na jej czele;
  • kieruje pracami Rady Ministrów;
  • stanowi akty prawne o randze rozporządzenia (na podstawie ustaw i w celu ich wykonania) ;
  • koordynuje realizację polityki Rady Ministrów i wyznacza sposoby jej wykonywania;
  • nadzoruje oraz dokonuje kontroli pracy członków Rady Ministrów;
  • nadzoruje prace samorządów terytorialnych, w zakresie przewidzianym w Konstytucji oraz innych ustawach;
  • jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej;
  • powołuje sekretarzy i podsekretarzy stanu do pomocy w kierowaniu resortami (Konstytucja RP, 1997).

Desygnacja Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów jest desygnowany na urząd przez Prezydenta. Ma to miejsce w terminie 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub też dymisji poprzedniego rządu. W ciągu następnych 14 dni Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum jest uchwalane bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. W sytuacji nie powołania Rady Ministrów w ciągu 14 dni lub też nie otrzymania wotum zaufania Prezesa Rady Ministrów, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów, powołuje Sejm. Gdy i ta droga okaże się nieskuteczna i do wyboru Prezesa Rady Ministrów i ministrów nie dojdzie, Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rady powołuje Prezydent. Ostatecznym rozwiązaniem, gdy wszystkie wymienione wyżej sposoby okażą się nieskuteczne jest skrócenie kadencji Sejmu i zarządzenie nowych wyborów przez Prezydenta.


Odpowiedzialność Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów oraz pozostali ministrowie ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub innych ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem. Uchwała o postawieniu Prezesa Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu podejmowana jest przez Sejm na wniosek Prezydenta lub co najmniej 115 posłów, większością 3/5 głosów ustawowej liczby posłów.

Dymisja Prezesa Rady Ministrów

Dymisja Prezesa Rady Ministrów ma miejsce w czterech sytuacjach:

Aparatem pomocniczym w stosunku do Rady Ministrów oraz jej Prezesa jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Kieruje nią szef kancelarii, który powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, nie jest członkiem rządu. Jednym z głównych zadań Kancelarii jest wydawanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Prezesi Rady Ministrów od 12.09.1989

Bibliografia

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 73/100 (głosów: 16)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Prezes_Rady_Ministrów&oldid=18526