Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Dokumenty przewozowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Podstawowe dokumenty

W prowadzeniu działalności transportowej do zarządzania, sterowania, kontrolowania i zapewnienia odpowiednich informacji, niezbędne są dokumenty przewozowe. Podstawowym podziałem tych dokumentów jest podział na dokumenty dotyczące transportu krajowego i zagranicznego.

Obrót krajowy

W obrocie krajowym możemy wyróżnić:

  • Konosament - określa się w nim miejsce nadania przesyłki, informacje potrzebne przewoźnikowi do wykonania usługi oraz warunki umowy. Odgrywa on formę (rolę) pokwitowania za towary oddane przewoźnikowi przez załadowcę. Może także stanowić poświadczenie własności towaru. W praktyce spotykamy dwie formy konosamentu:
    • Konosament imienny - który jest instrumentem niezbywalnym. Oznacza to, iż nie można przenieść tytułu prawa własności do towarów w nim wymienionych przez indos. Nabywca i sprzedawca wyraźnie zaznaczają w umowie kiedy, w którym momencie następuje przeniesienie własności towaru. Przewoźnik musi dostarczyć powierzony mu towar osobie (firmie) wymienionej (określonej) w konosamencie jako odbiorca.
    • Konosament na zlecenie - jest instrumentem zbywalnym. Stanowi on dowód posiadania tytułu własności do określonych w nim towarów, zabezpiecza załadowcę przed nieuiszczeniem zapłaty za wysłane towary przez nabywcę. Określa warunki na jakich realizowana jest usługa przewozu świadczona przez przewoźnika publicznego. Umowa transportu zawierana jest pomiędzy załadowcą a przewoźnikiem publicznym. Dotyczy usługi transportu ładunku powierzonego przez załadowcę do wymienionego w konosamencie odbiorcy.

Transport międzynarodowy

W transporcie międzynarodowym dokumentacja jest bardziej złożona i skomplikowana. Wynika to z faktu, iż transakcja dokonywana jest pomiędzy dwoma różnymi krajami, które mogą mieć różne systemy polityczne i ekonomiczne. Stosowane w tych krajach wymagania dotyczące dokumentacji mogą się poważnie różnić. Bardzo ważnym jest dokładne wypełnienie dokumentów, gdyż zależy od tego powodzenie operacji transportowej. Aby omówić dokumentację w transporcie międzynarodowym dokonamy wstępnego podziału na dokumentację handlową i przewozową.

W dokumentacji handlowej możemy wskazać na:

W transporcie międzynarodowym posługujemy się także formułami sprzedaży FOB miejsca nadania lub miejsca przeznaczenia. Stosowanych jest 13 formuł Incoterms, które są przyjętymi i stosowanymi regułami określającymi warunki handlowe. Określają one odpowiedzialność leżącą po stronie sprzedawcy jak i nabywcy. Jedną z formuł zaliczaną do grupy E jest umowa o udostępnienie. Jest to umowa która obciąża nabywcę całkowitą odpowiedzialnością za towar i dostawę już od siedziby sprzedawcy. Inną formułą zaliczaną do grupy C jest umowa o przewóz. W umowie tej sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą do kraju przeznaczenia. Do tego momentu ryzyko związane z uszkodzeniem towarów jest po tronie sprzedającego. W grupie D możemy wskazać na formuły które zobowiązują sprzedawcę do poniesienia kosztów związanych z dostarczeniem towaru do miejsca przeznaczenia za granicą. W tej grupie sprzedawca ponosi koszty i ryzyko związane z transportem towaru aż do miejsca przeznaczenia. W tym przypadku zastosowanie ma umowa o dostawę.

Dokumentacja międzynarodowa

W dokumentacji przewozowej w zakresie transportu międzynarodowego możemy wskazać na:

Bibliografia

Autor: Andrzej Kogut

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 70/100 (głosów: 78)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Dokumenty_przewozowe&oldid=18064