Związek publicznoprawny

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 20:41, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Związek publicznoprawny
Polecane artykuły


Związek publicznoprawny to państwo, lub jednostka samorządu terytorialnego wyposażona w instrumenty prawne do egzekwowania podatków.

Jednostki samorządu terytorialnego

W Polsce od roku 1999 funkcjonuje trójstopniowy podział samorządu terytorialnego:

  • samorząd gminny,
  • samorząd powiatowy
  • samorząd wojewódzki.

Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. Mają osobowość prawną i przysługuje im prawo własności oraz inne prawa majątkowe.Jednostki te mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.

Gmina

Zgodnie z artykułem 164 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, która wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Mimo szerokiego zakresu zadań, które musi realizować, gmina zobowiązana jest do egzekwowania podatków lokalnych od mieszkańców obszarów gminnych, takich jak podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, czy też podatek rolny.

Urząd Skarbowy

Urząd skarbowy jest państwową jednostką budżetową obsługującą naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. Urząd Skarbowy jest zobowiązany do ściągania podatków pośrednich takich jak: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier losowych oraz podatku bezpośredniego jakim jest podatek dochodowy.

Bibliografia

  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997r.)
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95)
  • Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.)

Autor: Magdalena Maślanka

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.