Zintegrowany system zarządzania firmą

Zintegrowany system zarządzania firmą
Polecane artykuły


Pojęcie zintegrowanych systemów zarządzania firmą (tzw. systemy transakcyjne), jest szeroko stosowane przez producentów systemów informatycznych znajdujących zastosowanie przy wspomaganiu różnorodnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Dzięki takim systemom jest możliwe sprawne rejestrowanie i przetwarzanie bieżących zdarzeń w przedsiębiorstwie oraz dostęp do informacji w czasie rzeczywistym.

Możemy wyróżnić trzy podstawowe elementy składowe zintegrowanych systemów zarządzania:

 1. Integracja
 2. Dane
 3. Procesy

Systemy takie najczęściej wywodzą się z systemów finansowo-księgowych, które były następnie rozbudowane o moduły wspomagające procesy sprzedaży, produkcji, logistyki, zarządzanie personelem i in.

Obszary integracji

Współcześnie głównymi modułami informatycznych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem są:

Często producenci rozszerzają funkcjonalność oferowanych systemów o moduły:

 • zaawansowanych raportów i statystyk,
 • obiegu pracy (Workflow),
 • obiegu dokumentów (Document Management),
 • zarządzania kontaktami z klientem (CRM),
 • projektowania, procesów biznesowych i in.

Przykładowe aplikacje wspomagające zarządzanie firmą

Rozwiązania komercyjne:

 • SAP R/3
 • IFS
 • Baan
 • Oracle Applications

Rozwiązania Open Source:

Główne cechy zintegrowanych systemów zarządzania

Charakterystyczne aspekty wyróżniające zintegrowane systemy zarządzania to między innymi:

 • wspomniana wcześniej wielomodułowość,
 • jednolity interfejs użytkownika,
 • dostęp do systemu z wielu miejsc,
 • skalowalność,
 • otwartość,
 • brak kosztów administracji,
 • jednorazowe wprowadzanie danych - następnie jedynie ich aktualizacja,
 • bezpieczeństwo systemu,
 • brak kosztów zakupu sprzętu i jego modernizacji.

Trudności związane z systemami zarządzania

Obok licznych usprawnień jakie niosą ze sobą systemy transakcyjne nie można przejść obojętnie obok trudności jakie generują. Zasadniczym problemem jest nierzadko duża liczba zbiorów i przechowywanych w nich danych. W efekcie sprawia to, że mało kto w firmie naprawdę orientuje się w ich zawartości. Ponadto, często mało czytelna struktura baz okazuje się zrozumiałą tylko dla jej twórców. Kolejnym słabym punktem systemów zarządzania jest postać i sposób przetwarzania danych. Jest ona dogodna dla prowadzenia ewidencji, lecz nie dla analiz.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak, Bartłomiej Szewczyk