Zasady etyczne

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 20:23, 21 sty 2023 autorstwa Sw (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Zasady etyczne
Polecane artykuły

Zasady etyczne wywodzą się z etyki, która sama w sobie może być rozumiana jako zbiór reguł i standardów postępowania w sposób moralnie właściwy dla interakcji międzyludzkich w danej społeczności bądź grupie zawodowej. Zasady etyczne są także głównym elementem kodeksów etycznych, których treść pomaga nam jasno i precyzyjnie określić normy moralne odnoszące się do danej dziedziny[1]. Przykładem takiego kodeksu może być kodeks etyki zawodowej określający standardy etyczne danej profesji.

Zasad etyki zawodowej

Konieczność opracowywania kodeksów etyki zawodowej wiąże się głównie z profesjami, które dotyczą ważnych dla życia społecznego wartości takich jak:

  • zdrowie
  • edukacja
  • prawo
  • bezpieczeństwo
  • formowanie osobowości

Zasady etyczne powinny być przestrzegane szczególnie w grupach zawodowych, które mają istotny wpływ na życie publiczne, a także w tych posiadających misję społeczną. Stosowanie się do norm moralnych jest potrzebne także w zawodach, w których pracownik wchodzi w bezpośrednią interakcję z drugim człowiekiem i może decydować o jego dalszym życiu.

Wprowadzanie kodeksów etyki zawodowej powinno mieć miejsce także w kontekście profesji posiadających ryzyko wystąpienia zjawisk niemoralnych, jakimi są korupcja czy nepotyzm. Odnosi się to głównie do elementów pracy, które bardzo łatwo mogą zostać zastąpione nieetycznymi zachowaniami. Z tego powodu w Polsce większe znaczenie nadano kodeksom etyki zawodowej dotyczącym polityków, pracowników administracji publicznej, a także przedsiębiorców.

Dzięki zasadom etyki zawodowej mamy możliwość zrozumienia sytuacji, które nie są zdefiniowane przez powszechną etykę społeczną.

Zasady etyki zawodowej a prawo

Polskie prawo nie traktuje zasad etyki zawodowej jako norm prawnych. W kodeksie etyki zawodowej nie znajdziemy również przepisów prawa. Znajdują się w nich głównie wytyczne informujące o zachowaniach niezgodnych z prawem oraz etyką wiążącą się ze specyfiką danego zawodu. Definiują one w przejrzysty sposób jak nie naruszyć norm prawnych oraz etycznych.

Złamanie zasad etyki zawodowej nie jest karalne prawnie, jednak zazwyczaj wiąże się z dotkliwymi sankcjami, do których należą między innymi:

  • publiczne ujawnienie nadużyć
  • utrata licencji
  • doznanie upokorzenia przed społeczeństwem
  • utrata klientów
  • zwolnienie z danego stanowiska

Zasady zapisane w kodeksie etyki zawodowej mogą mieć jednak znaczenie przy egzekwowaniu prawa, ponieważ istnieją przepisy, które jasno kierują nas do tych zapisów. Jest to przykład istniejącego związku między prawem, a moralnością. Zasady etyki zawodowej w pewnych przypadkach mają także wpływ końcowe orzeczenie sądu lub działania podejmowane przez daną administrację[2].

Elementy formułowania zasad etycznych w organizacji

Na tworzenie zasad etycznych w organizacji wpływ mają czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Pierwsze z nich wynikają ze standardów etycznych ustanowionych w społeczeństwie. Mają one istotny wpływ na zachowania istniejących w nim organizacji, ponieważ przestrzeganie tych określonych norm wpływa na zaufanie członków danej zbiorowości. Ważnymi elementami wynikającymi z otoczenia zewnętrznego organizacji będą także: prawo, polityka i ustrój gospodarczy.

Wewnętrzne czynniki tworzenia zasad etycznych danej organizacji będą głównie dotyczyć misji danej organizacji. Dla przykładu wyższym celem funkcjonowania instytucji publicznych jest służba społeczeństwu. Istotna w zakresie formułowania norm etycznych danej organizacji będzie także kultura organizacyjna[3].

Przypisy

Bibliografia

Autor: Dominik Wojdyła