Zarządzanie sieciami dostaw

Wersja z dnia 09:36, 23 cze 2015 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (clean up, replaced: <p align=right>'''Autor:''' Katarzyna Bradło</p> → {{a|Katarzyna Bradło}}, , → , , → , : → : (4), s.1 → s. 1 (7), * → *, miedzy → między (2), removed: ==Charakterystyka==)

Zarządzanie sieciami dostaw (proces zarządzania łańcuchem dostaw) to szkieletowa definicja logistyki sformułowana w roku 1991 przez brytyjski Instytut Logistyki i Zarządzania Dystrybucją działający w ramach jednego z Komitetów EWG. W ramach koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw uwzględnia się źródła surowców i dostawców, politykę zakupu i gromadzenia surowców, przepływ materiałów wewnątrz firmy, przechowywanie wyrobów gotowych, dystrybucję, magazynowanie i transport. W tym rozumieniu firma integruje swoich dostawców i klientów stając się przy tym ogniwem w łańcuchu logistycznym.

Inna definicja zarządzania sieciami dostaw mówi, iż jest to planowanie, koordynowanie i kontrolowanie przepływu materiałów, części i wyrobów gotowych od dostawców do odbiorców, które obejmuje dwa oddzielne strumienie przepływów materiałów i informacji.

Cele zarządzania łańcuchami dostaw w ujęciu logistycznym

  • Zapewnienie jak najkrótszego czasu realizacji zamówień i możliwie wysokiej niezawodności, częstotliwości i elastyczności dostaw przy założonym poziomie kosztów przepływu (tzw. logistyka wydajności)
  • Optymalizacja poziomu zapasów w skali łańcucha dostaw wraz z elastycznym dostosowaniem się do preferencji w zakresie obsługi dostaw poszczególnych segmentów rynku.

Istota zarządzania łańcuchem dostaw

Istotą współczesnego zarządzania łańcuchami dostaw jest proces decyzyjny związany z synchronizowaniem fizycznych, informacyjnych i finansowych strumieni popytu i podaży przepływającymi między jego uczestnikami w celu ociągnięcia przez nich przewagi konkurencyjnej i tworzenia wartości dodanej z korzyścią dla wszystkich jego ogniw, klientów oraz pozostałych interesariuszy.

Obszary zarządzania łańcuchami dostaw:

  1. Konfigurowanie produktu i sieci, co polega na podjęciu kluczowych decyzji o oferowanych produktach i usługach, strukturze podmiotowej i więziach zachodzących pomiędzy ogniwami łańcucha.
  2. Projektowanie wyrobów przy wykorzystaniu potencjału wiedzy dostawców
  3. Formowanie sieci produkcyjnej, zmierzające do wyrobu i określenia zadań produkcyjnych miejsc produkcji i utrzymywania zapasów, co zgodnie z ideą odraczania może dotyczyć nie tylko przedsiębiorstw przemysłowych, lecz także handlowych i logistycznych.
  4. Optymalizacja procesów zachodzących w łańcuchu dostaw, które są związane z fizycznym przepływem produktów oraz towarzyszącymi mu przepływami informacji i środków finansowych.
Logistyka jako proces zarzadzania lancuchem dostaw.gif

Rys. 1 Logistyka jako proces zarządzania całym łańcuchem dostaw.

Źródło: K. Ficoń, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Konsulting, Gdynia 2001, s. 37-39.

Występujące w definicji określenie "łańcuch dostaw" jest zrozumiane jako działalność związana z przepływem produktów i usług od jednego oryginalnego źródła, przez wszystkie formy pośrednie, aż do postaci, w której produkty i usługi są konsumowane przez ostatecznego klienta. Koncepcja łańcucha dostaw jest szeroka i uwzględnia źródła surowców i ich dostawców, strategie zakupu i gromadzenia surowców, przechowywanie produktów finalnych, ich dystrybucję, magazynowanie i transport.

Tabela 1. Cechy zarządzania łańcuchem dostaw na tle tradycyjnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Cecha Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie łańcuchem dostaw
Redukcja kosztów Minimalizacja w skali firmy Minimalizacja w skali łańcucha
Zarządzanie zapasami Optymalizacja w skali firmy Optymalizacja w skali łańcucha
Przepływ zapasów Przerywany/monitorowany wewnątrz firmy Ciągły/monitorowany wzdłuż całego łańcucha
Informacje Kontrolowane przez firmę Dostęp do wspólnych informacji
Planowanie Indywidualne Wspólne
Decyzje i działania Inicjowane i kontrolowane przez kierownictwo Inicjowane i kontrolowane przez centralnego koordynatora łańcucha
Ryzyko i korzyści Indywidualne Wspólne
Kontakty między partnerami Między sferą zaopatrzenia i zakupu Między różnymi sferami funkcjonalnymi przedsiębiorstw na różnych szczeblach zarządzania

Źródło: J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw: koncepcje, procedury, doświadczenia Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003, s. 33.

Bibliografia

  • K. Ficoń, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Konsulting, Gdynia 2001, s. 37-39.
  • Red. Elżbieta Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań 2001, s. 17-18.
  • Cz. Skowronek, Z. Sarjusz " Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 15-18.
  • J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw: koncepcje, procedury, doświadczenia Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003, s. 22-29,33.

Autor: Katarzyna Bradło