Zarządzanie sieciami dostaw: Różnice pomiędzy wersjami

m
 
m
Linia 1: Linia 1:
 +
 +
 
==Charakterystyka==
 
==Charakterystyka==
 
Zarządzanie sieciami dostaw (proces zarządzania [[łańcuch dostaw|łańcuchem dostaw]]) to szkieletowa definicja [[logistyka|logistyki sformułowana]] w roku 1991 przez brytyjski Instytut Logistyki i Zarządzania Dystrybucją działający w ramach jednego z Komitetów EWG. W ramach koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw uwzględnia się źródła surowców i dostawców, politykę zakupu i [[gospodarowanie zapasami|gromadzenia surowców]], przepływ materiałów wewnątrz firmy, przechowywanie wyrobów gotowych , [[dystrybucja|dystrybucję]], [[magazynowanie]] i [[transport]]. W tym rozumieniu firma integruje swoich dostawców i klientów stając się przy tym ogniwem w łańcuchu logistycznym.
 
Zarządzanie sieciami dostaw (proces zarządzania [[łańcuch dostaw|łańcuchem dostaw]]) to szkieletowa definicja [[logistyka|logistyki sformułowana]] w roku 1991 przez brytyjski Instytut Logistyki i Zarządzania Dystrybucją działający w ramach jednego z Komitetów EWG. W ramach koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw uwzględnia się źródła surowców i dostawców, politykę zakupu i [[gospodarowanie zapasami|gromadzenia surowców]], przepływ materiałów wewnątrz firmy, przechowywanie wyrobów gotowych , [[dystrybucja|dystrybucję]], [[magazynowanie]] i [[transport]]. W tym rozumieniu firma integruje swoich dostawców i klientów stając się przy tym ogniwem w łańcuchu logistycznym.
Linia 6: Linia 8:
 
==Cele zarządzania łańcuchami dostaw w ujęciu logistycznym==
 
==Cele zarządzania łańcuchami dostaw w ujęciu logistycznym==
 
* Minimalizacja całkowitych kosztów przepływu produktów i informacji przy zachowaniu wymaganego przez [[klient]]ów poziomu [[jakość|jakości]] obsługi dostaw (tzw. logistyka oszczędności),
 
* Minimalizacja całkowitych kosztów przepływu produktów i informacji przy zachowaniu wymaganego przez [[klient]]ów poziomu [[jakość|jakości]] obsługi dostaw (tzw. logistyka oszczędności),
 +
<google>ban728t</google>
  
 
* Zapewnienie jak najkrótszego czasu realizacji zamówień i możliwie wysokiej niezawodności, częstotliwości i elastyczności dostaw przy założonym poziomie kosztów przepływu (tzw. logistyka wydajności)
 
* Zapewnienie jak najkrótszego czasu realizacji zamówień i możliwie wysokiej niezawodności, częstotliwości i elastyczności dostaw przy założonym poziomie kosztów przepływu (tzw. logistyka wydajności)
Linia 78: Linia 81:
 
[[en:Supply chain management]]
 
[[en:Supply chain management]]
  
niem. Versorgungsmaterial-Kette Management, fr. gestion de cha-ne d'approvisionnements
+
 

Wersja z 15:20, 13 gru 2009


Charakterystyka

Zarządzanie sieciami dostaw (proces zarządzania łańcuchem dostaw) to szkieletowa definicja logistyki sformułowana w roku 1991 przez brytyjski Instytut Logistyki i Zarządzania Dystrybucją działający w ramach jednego z Komitetów EWG. W ramach koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw uwzględnia się źródła surowców i dostawców, politykę zakupu i gromadzenia surowców, przepływ materiałów wewnątrz firmy, przechowywanie wyrobów gotowych , dystrybucję, magazynowanie i transport. W tym rozumieniu firma integruje swoich dostawców i klientów stając się przy tym ogniwem w łańcuchu logistycznym.

Inna definicja zarządzania sieciami dostaw mówi, iż jest to planowanie, koordynowanie i kontrolowanie przepływu materiałów, części i wyrobów gotowych od dostawców do odbiorców, które obejmuje dwa oddzielne strumienie przepływów materiałów i informacji.

Cele zarządzania łańcuchami dostaw w ujęciu logistycznym

 • Minimalizacja całkowitych kosztów przepływu produktów i informacji przy zachowaniu wymaganego przez klientów poziomu jakości obsługi dostaw (tzw. logistyka oszczędności),
 • Zapewnienie jak najkrótszego czasu realizacji zamówień i możliwie wysokiej niezawodności, częstotliwości i elastyczności dostaw przy założonym poziomie kosztów przepływu (tzw. logistyka wydajności)
 • Optymalizacja poziomu zapasów w skali łańcucha dostaw wraz z elastycznym dostosowaniem się do preferencji w zakresie obsługi dostaw poszczególnych segmentów rynku.

Istota zarządzania łańcuchem dostaw

Istotą współczesnego zarządzania łańcuchami dostaw jest proces decyzyjny związany z synchronizowaniem fizycznych, informacyjnych i finansowych strumieni popytu i podaży przepływającymi miedzy jego uczestnikami w celu ociągnięcia przez nich przewagi konkurencyjnej i tworzenia wartości dodanej z korzyścią dla wszystkich jego ogniw, klientów oraz pozostałych interesariuszy.

Obszary zarządzania łańcuchami dostaw:

 1. Konfigurowanie produktu i sieci, co polega na podjęciu kluczowych decyzji o oferowanych produktach i usługach, strukturze podmiotowej i więziach zachodzących pomiędzy ogniwami łańcucha.
 2. Projektowanie wyrobów przy wykorzystaniu potencjału wiedzy dostawców
 3. Formowanie sieci produkcyjnej, zmierzające do wyrobu i określenia zadań produkcyjnych miejsc produkcji i utrzymywania zapasów, co zgodnie z ideą odraczania może dotyczyć nie tylko przedsiębiorstw przemysłowych, lecz także handlowych i logistycznych.
 4. Optymalizacja procesów zachodzących w łańcuchu dostaw, które są związane z fizycznym przepływem produktów oraz towarzyszącymi mu przepływami informacji i środków finansowych.
Logistyka jako proces zarzadzania lancuchem dostaw.gif

Rys.1 Logistyka jako proces zarządzania całym łańcuchem dostaw.

Źródło: K. Ficoń, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Konsulting, Gdynia 2001, s.37-39.

Występujące w definicji określenie "łańcuch dostaw" jest zrozumiane jako działalność związana z przepływem produktów i usług od jednego oryginalnego źródła, przez wszystkie formy pośrednie, aż do postaci, w której produkty i usługi są konsumowane przez ostatecznego klienta. Koncepcja łańcucha dostaw jest szeroka i uwzględnia źródła surowców i ich dostawców, strategie zakupu i gromadzenia surowców, przechowywanie produktów finalnych, ich dystrybucję, magazynowanie i transport.

Tabela 1. Cechy zarządzania łańcuchem dostaw na tle tradycyjnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Cecha Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie łańcuchem dostaw
Redukcja kosztów Minimalizacja w skali firmy Minimalizacja w skali łańcucha
Zarządzanie zapasami Optymalizacja w skali firmy Optymalizacja w skali łańcucha
Przepływ zapasów Przerywany/monitorowany wewnątrz firmy Ciągły/monitorowany wzdłuż całego łańcucha
Informacje Kontrolowane przez firmę Dostęp do wspólnych informacji
Planowanie Indywidualne Wspólne
Decyzje i działania Inicjowane i kontrolowane przez kierownictwo Inicjowane i kontrolowane przez centralnego koordynatora łańcucha
Ryzyko i korzyści Indywidualne Wspólne
Kontakty miedzy partnerami Między sferą zaopatrzenia i zakupu Między różnymi sferami funkcjonalnymi przedsiębiorstw na różnych szczeblach zarządzania

Źródło: J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw : koncepcje, procedury, doświadczenia Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003, s.33.

Bibliografia

 • K. Ficoń, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Konsulting, Gdynia 2001, s.37-39.
 • Red. Elżbieta Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań 2001, s.17-18.
 • Cz. Skowronek, Z. Sarjusz " Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2003, s.15-18.
 • J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw : koncepcje, procedury, doświadczenia Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003, s.22-29,33.

Autor: Katarzyna Bradło