Zarządzanie rozwojem firmy: Różnice pomiędzy wersjami

m (clean up, replaced: → (3), →, removed: ==Charakterystyka==)
m (Infobox update)
 
Linia 1: Linia 1:
 +
{{infobox4
 +
|list1=
 +
<ul>
 +
<li>[[Rozwój przedsiębiorstwa]]</li>
 +
<li>[[Strategiczna jednostka gospodarcza]]</li>
 +
<li>[[Zarządzanie innowacjami]]</li>
 +
<li>[[Rodzaje restrukturyzacji]]</li>
 +
<li>[[Teoria wiązki celów]]</li>
 +
<li>[[Zarządzanie kryzysowe]]</li>
 +
<li>[[Rozwój przez restrukturyzację]]</li>
 +
<li>[[Insourcing]]</li>
 +
<li>[[Struktura wirtualna]]</li>
 +
</ul>
 +
}}
 +
 
Jest to system, którego celem jest kształtowanie postępu ekonomicznego, organizacyjnego, personalnego, informacyjnego i techniczno-produkcyjnego. Jego częścią podmiotową są instytucje zarządzania strategicznego i taktycznego a częścią przedmiotową jest działalność globalna przedsiębiorstwa oraz poszczególne jego dziedziny.  
 
Jest to system, którego celem jest kształtowanie postępu ekonomicznego, organizacyjnego, personalnego, informacyjnego i techniczno-produkcyjnego. Jego częścią podmiotową są instytucje zarządzania strategicznego i taktycznego a częścią przedmiotową jest działalność globalna przedsiębiorstwa oraz poszczególne jego dziedziny.  
 
Przestrzeń rozwoju [[firma|firmy]], na którą oddziałuje proces zarządzania, tworzą takie dziedziny jak:
 
Przestrzeń rozwoju [[firma|firmy]], na którą oddziałuje proces zarządzania, tworzą takie dziedziny jak:

Aktualna wersja na dzień 23:32, 7 sty 2019

Zarządzanie rozwojem firmy
Polecane artykuły

Jest to system, którego celem jest kształtowanie postępu ekonomicznego, organizacyjnego, personalnego, informacyjnego i techniczno-produkcyjnego. Jego częścią podmiotową są instytucje zarządzania strategicznego i taktycznego a częścią przedmiotową jest działalność globalna przedsiębiorstwa oraz poszczególne jego dziedziny. Przestrzeń rozwoju firmy, na którą oddziałuje proces zarządzania, tworzą takie dziedziny jak:

Prace nad rozwojem należą do kierownictwa szczebla strategicznego i taktycznego oraz podporządkowanych im jednostek organizacyjnych (ekonomiczno-zarządczych i przygotowania technicznego). W zarządzaniu rozwojem uczestniczy także tzw. agent zmiany czyli instytucja konsultantów, koordynatorów, jak również komisji będących ciałami wieloosobowymi, których zadaniem jest organizacja i nadzór w zakresie "zmian i rozwoju".

Cykl życia przedsiębiorstwa

Cykl życia przedsiębiorstwa (podobnie jak cykl życia produktu) oznacza występowanie kolejnych form rozwojowych, przedstawiający widoczne różnice, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Można wyróżnić cztery podstawowe formy rozwojowe:

 • przedsiębiorstwa pionierskie
 • przedsiębiorstwa wzrastające i ekspansywne
 • przedsiębiorstwa dojrzałe
 • przedsiębiorstwa schyłkowe.

Przedsiębiorstwa pionierskie są dużą i zróżnicowaną grupą, do której należy nowo zakładane firmy oraz firmy innowacyjne (np. high technology, market driver - firmy odkrywające a nawet tworzące nowe rynki lub tzw. leveraged buyouts - specjalizujące się w przejmowaniu innych firm o zaniżonej wartości rynkowej, przeprowadzające ich restrukturyzację i rewitalizację). Do zalet takich przedsiębiorstw zaliczamy:

 • szybkość działania,
 • bardzo dobry stopień elastyczności i adaptacyjności,
 • w miarę niskie koszty organizacji i zarządzania,
 • "siłą napędową" jest właściciel,
 • przewaga innowacyjności i kreatywności.

W okresie pionierskim występują liczne niebezpieczeństwa, których przyczynami jest małe doświadczenie a co za tym idzie zbyt niskie kwalifikacje, słaba możliwość samofinansowania działalności a także zbyt mocne podejście techniczne.

Przedsiębiorstwa wzrastające i ekspansywne. Wzrost przedsiębiorstwa oznacza rozbudowę potencjału wewnętrznego, natomiast ekspansja oznacza łączenie się z innymi przedsiębiorstwami bądź fuzje czy akwizycje.

Przedsiębiorstwa dojrzałe. W okresie tym przedsiębiorstwa mają wysoki, wolny rachunek przepływów pieniężnych|Cash Flow]], dzięki ekonomii skali niskie koszty, posiadają możliwość zarządzania większymi zasobami, posiadają know-how i doświadczenie w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Mimo pozytywnych cech występują również i zagrożenia takie jak marnotrawstwo środków powodowane konfliktami i walką o władzę a także występują bariery dla innowacji i swobody wobec pracowników przedsiębiorczo nastawionych.

Przedsiębiorstwa schyłkowe. Przedsiębiorstwa przechodzą kryzys, który wskutek połączenie wielu zjawisk zagraża bytowi przedsiębiorstwom, jego pozycji rynkowej oraz zdolności do generowania dochodów. Przyczyny kryzysu mogą być:

a. zewnętrzne

 • wahania w popycie na wyroby lub usługi,
 • pojawienie się nowych konkurentów,
 • niekorzystne regulacje prawne, zmiany sytuacji polityczne.

b. wewnętrzne

 • błędy w zarządzaniu,
 • szybki wzrost,
 • konflikty i walka o władzę,
 • brak wykwalifikowanej kadry.

Oznakami pojawienia się kryzysu jest np.

 • wykorzystanie rezerw,
 • odpływ środków,
 • słaba motywacja,
 • złe nastroje menedżerów i pracowników,
 • możliwość ogłoszenia upadłości firmy.

Narzędzia zarządzania rozwojem firmy

Głównymi narzędziami zarządzania firmą jest:

 • programowanie - wyznacza sekwencje celów przedsiębiorstwa, następnie precyzuje założenia ich realizacji oraz wyznacza etapy działalności globalnej(skierowane jest na znalezienie rozwiązań ramowych)
 • planowanie - polega na rozwinięciu programów, pod kątem rozdziału zadań między poszczególne komórki

Programy i plany ukierunkowane są na restrukturyzację i innowacje.

Schemat zarzadzania rozwojem firmy.gif

Bibliografia

 • Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 14-15.
 • Machaczka J., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999r, s. 108-113

Autor: Trębacz Justyna