Zarządzanie Wytwarzaniem Produktu

Zarządzanie Wytwarzaniem Produktu
Polecane artykuły


Jest to ten moment realizacji projektu, w którym wykonywane są zadania zlecone z poziomu SE, czyli sterowania etapem. Etapy te pozostają zatem w bezpośredniej współpracy. Zarządzanie wytwarzaniem produktów jest procesem, który skupia się na tworzeniu, modyfikowaniu i uzyskiwaniu produktów projektu, co musi uwzględniać spełnienie wymaganych kryteriów jakościowych. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za delegowanie zadań do wykonania, które następnie są wykonywane przez zespoły zadaniowe lub indywidualnych wytwórców.

Do podstawowych zadań realizowanych w etapie zarządzanie wytwarzaniem produktów należą:

 • Sprawdzanie autoryzacji pakietów roboczych
 • Planowanie pracy zespołów
 • Kontrola wykonanie prac
 • Kontrola spełniania kryteriów jakościowych
 • raportowanie postępu realizacji zadań i jakości Kierownikowi projektu
 • Uzyskiwanie akceptacji produktu końcowego projektu

Etap planowania jest również związany bezpośrednio z zarządzaniem produktem, bowiem celem projektu jest zaplanowanie dostarczenia produktu. Występuje technika planowania oparta na produktach, co służyć ma skoncentrowaniu całego procesu na produkcie. Aby w pełni wykonać plan należy przedstawić odpowiednie załączniki, do których należą m.in. następujące dokumenty:

 • struktura produktowa na poziomie projektu,
 • opis głównych produktów na poziomie projektu,
 • diagramy następstwa produktów na poziomie projektu,
 • tolerancja na poziomie projektu,
 • lista kontrolna produktów z terminem rozpoczęcia i zakończenia ich realizacji.

Bibliografia

Autor: Laura Goncerz