Zakład produkcyjny: Różnice pomiędzy wersjami

m (Infobox update)
 
(LinkTitles.)
 
Linia 16: Linia 16:
  
  
'''Zakład produkcyjny''' „stanowi jednostkę gospodarczą (wyodrębnioną pod względem techniczno - produkcyjnym oraz terytorialnym) wchodzącą w skład przedsiębiorstwa, przy czym poszczególne jednostki mogą mieć różny stopień odrębności (w tym zróżnicowany stopień samodzielności finansowej). Przedsiębiorstwo jest kategorią ekonomiczną i prawną, natomiast zakład, podobnie jak filia czy oddział, są kategoriami terytorialnymi i organizacyjnymi, a niekiedy produkcyjnymi (np. w przypadku zakładu–fabryki)”(K. Bilińska-Reformat i in. 2009, s. 14).
+
'''Zakład produkcyjny''' „stanowi jednostkę gospodarczą (wyodrębnioną pod względem techniczno - produkcyjnym oraz terytorialnym) wchodzącą w skład przedsiębiorstwa, przy czym poszczególne jednostki mogą mieć różny stopień odrębności (w tym zróżnicowany stopień samodzielności finansowej). [[Przedsiębiorstwo]] jest kategorią ekonomiczną i prawną, natomiast zakład, podobnie jak filia czy oddział, są kategoriami terytorialnymi i organizacyjnymi, a niekiedy produkcyjnymi (np. w przypadku zakładu–fabryki)”(K. Bilińska-Reformat i in. 2009, s. 14).
  
 
Zakład produkcyjny w odróżnieniu od przedsiębiorstwa, możemy rozpatrywać w kategorii technicznej i produkcyjnej. Jest on elementem składowym firmy, posiada wyznaczone terytorium , lecz pozbawiony jest osobowości prawnej i odrębności ekonomicznej. Zakłady korzystają z możliwości usamodzielniania się, w efekcie czego powstaje nowe przedsiębiorstwo. Procesem odwrotnym do wymienionego jest wzajemne łączenie się wcześniej samodzielnych i niezależnych przedsiębiorstw, w wyniku czego przekształcają się w zakłady bądź filie(M. Gornowicz, K. Romaniuk, G. Szczubełek 2014, s. 11).
 
Zakład produkcyjny w odróżnieniu od przedsiębiorstwa, możemy rozpatrywać w kategorii technicznej i produkcyjnej. Jest on elementem składowym firmy, posiada wyznaczone terytorium , lecz pozbawiony jest osobowości prawnej i odrębności ekonomicznej. Zakłady korzystają z możliwości usamodzielniania się, w efekcie czego powstaje nowe przedsiębiorstwo. Procesem odwrotnym do wymienionego jest wzajemne łączenie się wcześniej samodzielnych i niezależnych przedsiębiorstw, w wyniku czego przekształcają się w zakłady bądź filie(M. Gornowicz, K. Romaniuk, G. Szczubełek 2014, s. 11).
Linia 38: Linia 38:
 
* dystrybucji – transportuje ukończone produkty do magazynów odbiorcy  
 
* dystrybucji – transportuje ukończone produkty do magazynów odbiorcy  
  
Zakład produkcyjny odpowiedzialny jest  za najistotniejszy obszar, czyli system przetwarzania, gdyż to on stanowi główny cel przedsiębiorstwa, dwa pozostałe spełniają funkcje wspomagające. Aby produkcja mogła dojść do skutku konieczny jest ciągle zapewniony i otwarty dostęp do czynników produkcji. Natomiast cykl powinien kończyć się zbywaniem na rynku odbiorców wcześniej wytworzonych wyrobów .
+
Zakład produkcyjny odpowiedzialny jest  za najistotniejszy obszar, czyli [[system]] przetwarzania, gdyż to on stanowi główny cel przedsiębiorstwa, dwa pozostałe spełniają funkcje wspomagające. Aby [[produkcja]] mogła dojść do skutku konieczny jest ciągle zapewniony i [[otwarty dostęp]] do czynników produkcji. Natomiast [[cykl]] powinien kończyć się zbywaniem na rynku odbiorców wcześniej wytworzonych wyrobów .
  
 
==Zakład produkcyjny jako miejsce wytwarzania==
 
==Zakład produkcyjny jako miejsce wytwarzania==
  
Zakłady produkcyjne trudnią się produkcją, gdzie przetwarzane są zasoby oraz siła robocza w gotowe produkty. Współczesny rynek narzuca wiele możliwości oraz form zarządzania produkcją i jej strukturą organizacyjną. Skomponowany i nieprzypadkowo zorganizowany układ składający się z materiałów, informacji i energii budują system produkcyjny. Składniki te są użytkowane przez ludzi i są niezbędne do wytwarzania produktów, dostosowane do wymagań klientów.  
+
Zakłady produkcyjne trudnią się produkcją, gdzie przetwarzane są [[zasoby]] oraz [[siła robocza]] w gotowe produkty. Współczesny [[rynek]] narzuca wiele możliwości oraz form zarządzania produkcją i jej strukturą organizacyjną. Skomponowany i nieprzypadkowo zorganizowany układ składający się z materiałów, informacji i energii budują system produkcyjny. Składniki te są użytkowane przez ludzi i są niezbędne do wytwarzania produktów, dostosowane do wymagań klientów.  
 
„W skład systemu produkcyjnego wchodzą(E. Kulińska, M. Dendera-Gruszka, D. Masłowski, s. 475):
 
„W skład systemu produkcyjnego wchodzą(E. Kulińska, M. Dendera-Gruszka, D. Masłowski, s. 475):
 
*stanowiska robocze,
 
*stanowiska robocze,
 
*techniczne środki produkcji (hale produkcyjne, budynki przemysłowe, maszyny i urządzenia, itp.),
 
*techniczne środki produkcji (hale produkcyjne, budynki przemysłowe, maszyny i urządzenia, itp.),
*materiały i surowce,
+
*[[materiały]] i [[surowce]],
 
*czynniki energetyczne (energia elektryczna, paliwa),
 
*czynniki energetyczne (energia elektryczna, paliwa),
 
*kadra,
 
*kadra,
*informacja,
+
*[[informacja]],
 
*środki finansowe.
 
*środki finansowe.
  
 
==Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach produkcyjnych==
 
==Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach produkcyjnych==
  
Troska o bezpieczeństwo jest kluczowa podczas organizacji  prac w zakładzie produkcyjnym.  Zakłady wprowadzają standardy dla pracy, aby ograniczyć szanse na  wypadki ze skutkiem śmiertelnym oraz  powodujące niezdolność do pracy.  Każdy pracownik zatrudniony  na umowę o pracę, czy też umowę cywilno – prawną (także podwykonawcy) jest zobowiązany do respektowania reguł BHP oraz wszystkich dodatkowych wytycznych sformułowanych przez zakład. Dokumenty dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem  składają się z regulaminów, procedur i standardów(B.Gajdzik, J. Szymszal 2016, s. 8, 14)
+
Troska o bezpieczeństwo jest kluczowa podczas organizacji  prac w zakładzie produkcyjnym.  Zakłady wprowadzają standardy dla pracy, aby ograniczyć [[szanse]] na  wypadki ze skutkiem śmiertelnym oraz  powodujące [[niezdolność do pracy]].  Każdy [[pracownik]] zatrudniony  na umowę o pracę, czy też umowę cywilno – prawną (także [[podwykonawcy]]) jest zobowiązany do respektowania reguł BHP oraz wszystkich dodatkowych wytycznych sformułowanych przez zakład. Dokumenty dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem  składają się z regulaminów, procedur i standardów(B.Gajdzik, J. Szymszal 2016, s. 8, 14)
  
  
Linia 60: Linia 60:
 
*Bilińska - Reformat K. (red.) (2009). ''Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian'', "Wydawnictwo Placet", Warszawa, s. 14
 
*Bilińska - Reformat K. (red.) (2009). ''Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian'', "Wydawnictwo Placet", Warszawa, s. 14
 
*Gajdzik B., Szymszal J. (2016). ''[http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-c3e0d1c8-74f7-48f6-9320-e210048ec135/c/Gajdzik_B_Zarzadz_bezp_1_12_2016.pdf Zarządzanie bezpieczeństwem pracy wykonawców na terenie zakładu produkcyjnego]'', "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach", nr 1, s. 8, 14
 
*Gajdzik B., Szymszal J. (2016). ''[http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-c3e0d1c8-74f7-48f6-9320-e210048ec135/c/Gajdzik_B_Zarzadz_bezp_1_12_2016.pdf Zarządzanie bezpieczeństwem pracy wykonawców na terenie zakładu produkcyjnego]'', "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach", nr 1, s. 8, 14
*Gornowicz M., Romaniuk K., Szczubełek G. (2014).''Ekonomika produkcji'', "Wydawnictwo Expol", Olsztyn, s. 11
+
*Gornowicz M., Romaniuk K., Szczubełek G. (2014).''[[Ekonomika]] produkcji'', "Wydawnictwo Expol", Olsztyn, s. 11
 
*Kulińska E., Dendera-Gruszka M., Masłowski D. (2018). ''[http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2018/T1/2018_t1_475.pdf Analiza ryzyka systemu produkcyjnego - case study]'', "Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją", s. 475
 
*Kulińska E., Dendera-Gruszka M., Masłowski D. (2018). ''[http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2018/T1/2018_t1_475.pdf Analiza ryzyka systemu produkcyjnego - case study]'', "Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją", s. 475
 
*Sowiński R. (1981). ''[https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21069/1/011%20ROMAN%20SOWI%C5%83SKI%20RPEiS%2043%282%29%2C%201981.pdf Przedsiębiorstwo a zakład produkcyjny]'', "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", zeszyt 2, s. 144
 
*Sowiński R. (1981). ''[https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21069/1/011%20ROMAN%20SOWI%C5%83SKI%20RPEiS%2043%282%29%2C%201981.pdf Przedsiębiorstwo a zakład produkcyjny]'', "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", zeszyt 2, s. 144
*Zakrzewski B., Zakrzewska D.(2014). ''[https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/logistyka/item/download/79247_c789d1be8efb99b93451c36502e9394f#page=1&zoom=auto,-107,848 Przedsiębiorstwo produkcyjne i procesy realizowane w sferze produkcji]'', "Logistyka", nr 3, s. 6969-6970
+
*Zakrzewski B., Zakrzewska D.(2014). ''[https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/logistyka/item/download/79247_c789d1be8efb99b93451c36502e9394f#page=1&zoom=auto,-107,848 Przedsiębiorstwo produkcyjne i procesy realizowane w sferze produkcji]'', "[[Logistyka]]", nr 3, s. 6969-6970
  
 
{{a|Paula Iskańska}}
 
{{a|Paula Iskańska}}
 
[[Kategoria: Zarządzanie produkcją]]
 
[[Kategoria: Zarządzanie produkcją]]

Aktualna wersja na dzień 17:40, 22 maj 2020

Zakład produkcyjny
Polecane artykuły


Zakład produkcyjny „stanowi jednostkę gospodarczą (wyodrębnioną pod względem techniczno - produkcyjnym oraz terytorialnym) wchodzącą w skład przedsiębiorstwa, przy czym poszczególne jednostki mogą mieć różny stopień odrębności (w tym zróżnicowany stopień samodzielności finansowej). Przedsiębiorstwo jest kategorią ekonomiczną i prawną, natomiast zakład, podobnie jak filia czy oddział, są kategoriami terytorialnymi i organizacyjnymi, a niekiedy produkcyjnymi (np. w przypadku zakładu–fabryki)”(K. Bilińska-Reformat i in. 2009, s. 14).

Zakład produkcyjny w odróżnieniu od przedsiębiorstwa, możemy rozpatrywać w kategorii technicznej i produkcyjnej. Jest on elementem składowym firmy, posiada wyznaczone terytorium , lecz pozbawiony jest osobowości prawnej i odrębności ekonomicznej. Zakłady korzystają z możliwości usamodzielniania się, w efekcie czego powstaje nowe przedsiębiorstwo. Procesem odwrotnym do wymienionego jest wzajemne łączenie się wcześniej samodzielnych i niezależnych przedsiębiorstw, w wyniku czego przekształcają się w zakłady bądź filie(M. Gornowicz, K. Romaniuk, G. Szczubełek 2014, s. 11).

Główne cechy zakładu produkcyjnego

Zakład produkcyjny(R. Sowiński 1981, s. 144):

 • wchodzi w skład przedsiębiorstwa;
 • rozpoczyna i prowadzi działalność produkcyjną;
 • legitymuje się właściwościami przedsiębiorstwa, lecz nie może spełniać ich w pełnym wymiarze;
 • posiada cel zgodny z celem przedsiębiorstwa.

Zakład produkcyjny w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

Strukturę wewnątrz przedsiębiorstwa produkcyjnego, możemy określić, jako wyraźnie zaplanowaną, gdyż wszystkie komórki, jednostki i piony organizacyjne są ze sobą połączone więzami służbowymi, hierarchicznymi, kierowniczymi, itp. W systemie przedsiębiorstwa wyróżnić możemy trzy obszary(B. Zakrzewski, D.Zakrzewska 2014, s. 6969-6970):

 • zaopatrzenia – odpowiada za transportowanie nabytych materiałów zaopatrzeniowych od dostawców do magazynu przedsiębiorstwa
 • produkcji – jest odpowiedzialny za przemieszczanie surowców, materiałów, półproduktów podczas toku wytwarzania
 • dystrybucji – transportuje ukończone produkty do magazynów odbiorcy

Zakład produkcyjny odpowiedzialny jest za najistotniejszy obszar, czyli system przetwarzania, gdyż to on stanowi główny cel przedsiębiorstwa, dwa pozostałe spełniają funkcje wspomagające. Aby produkcja mogła dojść do skutku konieczny jest ciągle zapewniony i otwarty dostęp do czynników produkcji. Natomiast cykl powinien kończyć się zbywaniem na rynku odbiorców wcześniej wytworzonych wyrobów .

Zakład produkcyjny jako miejsce wytwarzania

Zakłady produkcyjne trudnią się produkcją, gdzie przetwarzane są zasoby oraz siła robocza w gotowe produkty. Współczesny rynek narzuca wiele możliwości oraz form zarządzania produkcją i jej strukturą organizacyjną. Skomponowany i nieprzypadkowo zorganizowany układ składający się z materiałów, informacji i energii budują system produkcyjny. Składniki te są użytkowane przez ludzi i są niezbędne do wytwarzania produktów, dostosowane do wymagań klientów. „W skład systemu produkcyjnego wchodzą(E. Kulińska, M. Dendera-Gruszka, D. Masłowski, s. 475):

 • stanowiska robocze,
 • techniczne środki produkcji (hale produkcyjne, budynki przemysłowe, maszyny i urządzenia, itp.),
 • materiały i surowce,
 • czynniki energetyczne (energia elektryczna, paliwa),
 • kadra,
 • informacja,
 • środki finansowe.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach produkcyjnych

Troska o bezpieczeństwo jest kluczowa podczas organizacji prac w zakładzie produkcyjnym. Zakłady wprowadzają standardy dla pracy, aby ograniczyć szanse na wypadki ze skutkiem śmiertelnym oraz powodujące niezdolność do pracy. Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, czy też umowę cywilno – prawną (także podwykonawcy) jest zobowiązany do respektowania reguł BHP oraz wszystkich dodatkowych wytycznych sformułowanych przez zakład. Dokumenty dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem składają się z regulaminów, procedur i standardów(B.Gajdzik, J. Szymszal 2016, s. 8, 14)


Bibliografia

Autor: Paula Iskańska