Założenia koncepcji wariantowania

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 20:10, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Założenia koncepcji wariantowania
Polecane artykuły


Projektowanie organizatorskie zajmuje znaczące miejsce w koncepcjach badania organizacji. W skład analizy działań obejmującej proces usprawniania organizacji wchodzą następujące procedury:

 • badania nad zadaniem projektowym
 • wariantowanie rozwiązań organizacyjnych
 • czynności zmierzające do opracowania projektu rozwiązania

Wariantowanie rozwiązań organizacyjnych wiąże się z problemami cząstkowymi takimi jak: tworzenie wariantów rozwiązań, ustalenie kryteriów oceny, ocena i wybór racjonalnego rozwiązywania optymalnego. Pomiędzy wymienionymi kwestiami występują następujące powiązania:

 • merytoryczne (biorą swój początek z zadania, które powinno zostać wykonane; wiążąc problemy cząstkowe przedstawiają wieloaspektowe zależności występujące wśród nich)
 • formalne (wyznaczają kolejność rozwiązywania problemów)
 • metodyczne (określają metod i techniki pomocniczych, wyznaczające kolejne działania)

W skład wariantowania rozwiązań organizacyjnych wchodzą następujące cząstkowe problemy badawcze:

 • analiza potrzeb problemu cząstkowego dla potrzeb jego wariantowania
 • tworzenie wariantów rozwiązań
 • ustalenie kryteriów oceny
 • ocena i wybór racjonalnego wariantu rozwiązania organizacyjnego

Założenia badawcze metody wariantowania rozwiązań organizacyjnych tworzą dwie grupy:

 • Wynikające z faktu, że ta propozycja metodyczna jest fragmentem metodyki projektowania organizacyjnego
 • Odnoszące się do samej metody oraz związane z poszczególnymi jej problemami cząstkowymi
Praktyka wariantowania (Sławomir Wawak)

Koncepcje wariantowania mogą być oparte na:

 • zasadzie kombinatoryjnej,
 • uniwersalności.

Założenia odnoszące się do poszczególnych problemów cząstkowych:

 • analiza problemu projektowego dla potrzeb wariantowania

przedstawienie metody wyrażenia kwestii organizacyjnej, koncentrującej się na jej najważniejszych cechach i uwzględniającej tylko je w wariantowaniu założenie generalnych wytycznych oceny rozwiązań, przesłanka ta ma na celu przedstawienie sytuacyjnych konieczności funkcjonowania systemu wytwórczego oraz ustalenie uzgodnionej zasady wyboru sensownego rozwiązania organizacyjnego (wybór może być dokonywany w warunkach ryzyka i niepewności lub w warunkach niepewności; ustalono, że taktyką wyboru będzie reguła addytywnych różnic użyteczności)

 • tworzenie wariantów rozwiązań

wszystkie zagadnienia i problemy można opisać w oparciu o uzgodnione elementy składowe; dla kwestii organizacyjnej będą to jej parametry P1 P2 P3 P 4; sposób jaki dobieramy musi gwarantować, realizacje zadania z uwzględnieniem wymagań narzuconych przez analizę kombinatoryczną; poszczególnym parametrom można przyporządkować pewne wartości; stosując tą taktykę stwarzamy zbiory parametrów i odpowiadających im wartości

Tab. 1. Schemat morfologii problemu organizacyjnego

Parametry Wartości parametrów


P1
P2
P3
.
.
.
Pr
1 2 3 4 ..... . M
P11
P12
P13
.
.
.
Pr1
P12
P22
P32
.
.
.
Pr2
P13
P23
P33
.
.
.
Pr3
P14
P24
P34
.
.
.
Pr4
.......
.......
.......
.......
.......
....
......
P1m
P2m
P3m
.
.
.
Prm

Źródło: M. Lisiński, Wariantowanie w projektowaniu ekonomicznym

Wybierając z każdego zbioru po jednym i tylko jednym elemencie, otrzymujemy r-połączenie, będące zestawieniem jednej wartości z każdego parametru, np. (P12, P22, P34..... Prm.); następnie szukamy podzbioru, z którego będzie dokonywany wybór wariantu racjonalnego; badanie morfologiczne będzie brać się z ilości wariantów rozwiązań, które są przedmiotem badania; mając na uwadze sprawne zredukowanie zbioru zestawień wartości parametrów, a także nie pominięcie żądnego nie interesującego wariantu, przyjmiemy w badaniu morfologicznym zasadę badania wszystkich r - połączeń iloczynu morfologicznego.

 • ustalenie kryteriów oceny rozwiązań

w ramach realizacji wyboru kryterialnego z początku ustala się zbiór kryteriów, który z kolei pozawala na znalezienie klucza kompromisowego; tworzy to podstawę dla ustalenia propozycji metodycznych określenia kryteriów oceny rozwiązań

 • ocena i wybór racjonalnego wariantu rozwiązania organizacyjnego

wiąże się ściśle się z addytywnymi różnicami użyteczności jako taktyki wyboru wśród wariantów organizacyjnych

Bibliografia

 • Lisiński M., Wariantowanie w projektowaniu ekonomicznym, AE w Krakowie, 1992
 • Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, PWN, 1995

Autor: Kaja Żurek