Wskaźnik bieżącej płynności

Wersja z dnia 14:44, 20 gru 2017 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Wskaźnik bieżącej płynności finansowej''' informuje ile razy bieżące aktywa (łatwo zamienialne na gotówkę) pokrywają bieżące zobowiązania (krótkotermin...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje ile razy bieżące aktywa (łatwo zamienialne na gotówkę) pokrywają bieżące zobowiązania (krótkoterminowe pasywa). Przyjmuje się, że zadowalający poziom tego wskaźnika zawiera się w granicach 1,2-2,0. Czyli kwota aktywów bieżących powinna być około dwa razy większa niż pasywa bieżące. Wtedy można mówić o zachowaniu równowagi finansowej. Niski poziom wskaźnika oznacza, że firma nie posiada zasobów gotówkowych do finansowania bieżących zobowiązań. Wysoki wskaźnik wskazuje na mniejszy udział zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu bieżącej działalności.

\(Wskaźnik ~{}bieżącej~{}płynności ~{}finansowej = {Aktywa ~{}bieżące \over Zobowiązania ~{}bieżące}\)

Ponieważ zapasy umieszcza się w aktywach bieżących, których płynność jest opóźniona w relacji do innych aktywów, stosujemy inny wskaźnik oceny płynności finansowej.

Halina Buk, Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006, ISBN: 83-7483-134-0 (56+7) (cytat, str. 215) Wskaźnik bieżącej płynności wyraża stopień równowagi występujący pomiędzy wartością składników aktywów obrotowych a wartością krótkoterminowych pasywów. Przyjmuje się, że przewaga aktywów obrotowych nad pasywami krótkoterminowymi świadczy o zadowalającym poziomie płynności finansowej.

Maria Sierpińska, Tomasz Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-01-14987-1 (138+10)

(cytat, str. 147) Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych w oparciu o aktywa bieżące.

Tomasz Maślanka, Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. , C.H. Beck, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-255-0239-3 (59+2)

(cytat, str. 37) Wskaźnik bieżącej płynności informuje, ile razy aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące przedsiębiorstwa, Relacja ta pozwala na stwierdzenie, czy zobowiązania bieżąc znajdują pokrycie w aktywach obrotowych, Pożądana wielkość tego wskaźnika powinna mieścić się granicach 1,2-2,0

Tadeusz T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005, ISBN: 83-7251-483-6 (101+0)

(cytat, str. 277) Wskaźnik płynności bieżącej (Current Ratio) informuje ile razy bieżą­ce aktywa pokrywają bieżące zobowiązania.

Patrz też: Płynność finansowa

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła