Wrażliwość na ryzyko

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 16:13, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Wrażliwość na ryzyko
Polecane artykuły


Wrażliwość na ryzyko jest wyrażana subiektywną decyzją każdego człowieka przy podejmowaniu określonego działania. Istotą zagadnienia jest stosunek danej osoby do zagadnienia ryzyka. W grę wchodzą aspekty psychologiczne, które odzwierciedlają różne podejście do zjawiska:

  • awersja do ryzyka (risk aversion) - ryzyko podejmowane jest tylko wtedy, gdy oczekuje się osiągnięcia premii za jego podjęcie,
  • neutralne podejście do ryzyka (risk neutrality) - ryzyko nie ma wpływu na podjęcie decyzji,
  • skłonność do ryzyka (risk seeking) - podejmuje się dodatkowe nakłady w celu podjęcia decyzji o wyższym ryzyku.[1]

Bibliografia

  1. K. Jajuga [red.], Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 14.

Autor: Leszek Klimiuk