Wpływ informacji na proces decyzyjny: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 27: Linia 27:
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
* Bolesta-Kukułka K., ''Decyzje menedżerskie'', PWE, Warszawa 2003
+
* Bolesta-Kukułka K. (2003), ''Decyzje menedżerskie'', PWE, Warszawa
* Penc J., ''Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania'', Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001(b)
+
* Penc J. (2001) (b), ''Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania'', Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
* Woźniak K., ''[[System informacji menedżerskiej]] jako instrument zarządzania strategicznego w firmie'', [[praca]] doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
+
* Woźniak K. (2005), ''[[System informacji menedżerskiej]] jako instrument zarządzania strategicznego w firmie'', [[praca]] doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
  
 
{{a|Krzysztof Woźniak, Mariusz Kaczor}}
 
{{a|Krzysztof Woźniak, Mariusz Kaczor}}
 
[[Kategoria:Podejmowanie decyzji]]
 
[[Kategoria:Podejmowanie decyzji]]
 
[[en:Impact of information on decision-making]]
 
[[en:Impact of information on decision-making]]

Wersja z 19:33, 25 mar 2018

Wpływ informacji na proces decyzyjny
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Znaczenie różnego rodzaju informacji dla podejmowania decyzji zilustrowano na poniższym rysunku, który przedstawia schemat procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Ilość i jakość posiadanych przez decydenta informacji wpływa na efektywność i racjonalność podejmowanych decyzji.

H. Simon wyróżnia pojęcie tzw. ograniczonej racjonalności, występuje ona wtedy gdy decydent dąży do osiągnięcia "satysfakcji", a nie "maksymalizacji" lub "optymalizacji". "Satysfakcja" oznacza zaakceptowanie przez decydenta zadowalającego go minimum, osiągnięcia rozwiązania "satysfakcjonującego" kończy proces zbierania informacji i generowania rozwiązań. (K. Bolesta-Kukułka 2003, s. 152).

Wplyw informacji na proces decyzyjny.gif Źródło: (J. Penc 2001b, s. 229)

Racjonalność decyzji

Należy tutaj zwrócić uwagę na różnice pomiędzy efektywnością i racjonalnością procesu podejmowania decyzji. Decyzje racjonalne metodologicznie są podejmowane według posiadanej wiedzy i sugestii, zbiorów posiadanych informacji, za pomocą technik, metod i narzędzi wypracowanych przez naukę.

Racjonalność rzeczowa decyzji odnosi się do jej treści merytorycznej, jest ona utożsamiana ze skutecznością i użytecznością dla organizacji. Racjonalność rzeczowa ma charakter subiektywny, podjęta decyzja powinna maksymalizować funkcję celu menedżera (co jest oceniane ex ante). Efektywność decyzji natomiast można ocenić ex post, to znaczy po rzeczywistym wdrożeniu jej w życie i zebraniu informacji dotyczących jej skutków.

Bibliografia

  • Bolesta-Kukułka K. (2003), Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa
  • Penc J. (2001) (b), Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
  • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków

Autor: Krzysztof Woźniak, Mariusz Kaczor