Wpływ informacji na proces decyzyjny: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 29: Linia 29:
 
* Bolesta-Kukułka K. (2003), ''Decyzje menedżerskie'', PWE, Warszawa
 
* Bolesta-Kukułka K. (2003), ''Decyzje menedżerskie'', PWE, Warszawa
 
* Dean, J. W. & Sharfman, M. P. (1996), ''[http://amj.aom.org/content/39/2/368.short Does decision process matter? A study of strategic decision-making effectiveness.]'' Academy of management journal, Vol. 39 Nr 2, s. 368-392
 
* Dean, J. W. & Sharfman, M. P. (1996), ''[http://amj.aom.org/content/39/2/368.short Does decision process matter? A study of strategic decision-making effectiveness.]'' Academy of management journal, Vol. 39 Nr 2, s. 368-392
* Järvelin, K. & Wilson, T. D. (2003), ''[https://www.researchgate.net/profile/Tom_Wilson4/publication/220468732_On_Conceptual_Models_for_Information_Seeking_and_Retrieval_Research/links/5891dcab458515aeac941ef5/On-Conceptual-Models-for-Information-Seeking-and-Retrieval-Research.pdf On conceptual models for information seeking and retrieval research. Information research]'', Centre for Advanced Study
+
* Järvelin, K. & Wilson, T. D. (2003), ''[https://www.researchgate.net/profile/Tom_Wilson4/publication/220468732_On_Conceptual_Models_for_Information_Seeking_and_Retrieval_Research/links/5891dcab458515aeac941ef5/On-Conceptual-Models-for-Information-Seeking-and-Retrieval-Research.pdf On conceptual models for information seeking and retrieval research. Information research]'', Centre for Advanced Study University of Tampere Vol. 9 Nr 1, s. 9-1
University of Tampere Vol. 9 Nr 1, s. 9-1
 
 
* Penc J. (2001) (b), ''Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania'', Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 
* Penc J. (2001) (b), ''Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania'', Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 
* Saaty, T. L. (2008), ''[https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJSSci.2008.01759 Decision making with the analytic hierarchy process.]'' International journal of services sciences, Vol. 1 Nr 1, s. 83-98
 
* Saaty, T. L. (2008), ''[https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJSSci.2008.01759 Decision making with the analytic hierarchy process.]'' International journal of services sciences, Vol. 1 Nr 1, s. 83-98

Wersja z 19:51, 25 mar 2018

Wpływ informacji na proces decyzyjny
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Znaczenie różnego rodzaju informacji dla podejmowania decyzji zilustrowano na poniższym rysunku, który przedstawia schemat procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Ilość i jakość posiadanych przez decydenta informacji wpływa na efektywność i racjonalność podejmowanych decyzji.

H. Simon wyróżnia pojęcie tzw. ograniczonej racjonalności, występuje ona wtedy gdy decydent dąży do osiągnięcia "satysfakcji", a nie "maksymalizacji" lub "optymalizacji". "Satysfakcja" oznacza zaakceptowanie przez decydenta zadowalającego go minimum, osiągnięcia rozwiązania "satysfakcjonującego" kończy proces zbierania informacji i generowania rozwiązań. (K. Bolesta-Kukułka 2003, s. 152).

Wplyw informacji na proces decyzyjny.gif Źródło: (J. Penc 2001b, s. 229)

Racjonalność decyzji

Należy tutaj zwrócić uwagę na różnice pomiędzy efektywnością i racjonalnością procesu podejmowania decyzji. Decyzje racjonalne metodologicznie są podejmowane według posiadanej wiedzy i sugestii, zbiorów posiadanych informacji, za pomocą technik, metod i narzędzi wypracowanych przez naukę.

Racjonalność rzeczowa decyzji odnosi się do jej treści merytorycznej, jest ona utożsamiana ze skutecznością i użytecznością dla organizacji. Racjonalność rzeczowa ma charakter subiektywny, podjęta decyzja powinna maksymalizować funkcję celu menedżera (co jest oceniane ex ante). Efektywność decyzji natomiast można ocenić ex post, to znaczy po rzeczywistym wdrożeniu jej w życie i zebraniu informacji dotyczących jej skutków.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak, Mariusz Kaczor