Wizerunek organizacji w internecie

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Wizerunek organizacji w internecie
Polecane artykuły


Wizerunek firmy w Internecie stanowi jej obraz wśród kontrahentów kontaktujących się z firmą bezpośrednio oraz pośrednio. Za pośrednictwem Internetu przekazywane są informacje na temat produktu bądź usługi oferowanej przez firmę. Literatura przedmiotu dokonuje podziału wizerunku na:

  • rzeczywisty- powstały w wyniku kontaktów pomiędzy klientami, pracownikami itp..
  • lustrzany- utrwalony obraz firmy wśród jej pracowników,
  • pożądany-  taki jaki firma chciałaby stworzyć, obraz firmy na jakim jej zależy,
  • optymalny- możliwy do osiągnięcia w danych warunkach otoczenia.

Czynniki wpływające na wizerunek firmy

Witryna internetowa

Wizytówką firmy w Internecie jest jej witryna, poprzez nią firmy dbają o prezentacje swojej tożsamości online, a także komunikują się z klientem. Współczesna przestrzeń rynkowa działa przez całą dobę. Komunikacja odbywa się dzięki internetowym komunikatorom oraz poczcie elektronicznej. O wizerunek produktu zadba odpowiednia grafika komputerowa, dostosowana do wymagań klienta, kojarząca witrynę z oferowanym produktem. W przeciwieństwie do telewizji czy radia, Internet jest środkiem komunikacji dwustronnej, dostarcza więc informacji o skuteczności innych form marketingu firmy, może być ich uzupełnieniem. Firmy działające w Internecie są narażone na znacznie mniejsze koszty. Reklamy umieszczane w sieci, wiadomości w grupach dyskusyjnych, e-maile reklamowe są znacznie tańsze od pozostałych środków marketingu bezpośredniego. Wizytówką firmy może być nie tylko witryna www, ale również informacje pozostawiane na forach internetowych czy blogach, przekazują kontrahentom firmy najwięcej informacji o produkcie, czy jakości obsługi.

Bibliografia

  • Olszak C. M., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007 r.
  • Biblioteka Gazety Wyborczej, Biznes 1, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, PWN, Warszawa 2007 r.
  • Armstrong G., Kotler P., Saunders J., Wrong V., Marketing- Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 2002 r.

Autor: Łukasz Michta