Windykacja: Różnice pomiędzy wersjami

m (clean up, replaced: <p align=right>'''Autor:''' Piotr Ludwiczak, Iza Wieczorek</p> → {{a|Piotr Ludwiczak, Iza Wieczorek}}, , → , , → (2), → (2), s.90 → s. 90 (2), removed: ==Charakterystyka==)
Linia 1: Linia 1:
==Charakterystyka==
 
 
Windykacja - dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Dosłownie oznacza [[dochodzenie roszczeń]], obronę konieczną, a w szczególnym przypadku nawet zemstę. Większość dużych przedsiębiorstw posiada działy zajmujące się osobiście ściąganiem [[należności]], mimo to często są wspomagane lub korzystają całkowicie z pomocy firm windykacyjnych.
 
Windykacja - dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Dosłownie oznacza [[dochodzenie roszczeń]], obronę konieczną, a w szczególnym przypadku nawet zemstę. Większość dużych przedsiębiorstw posiada działy zajmujące się osobiście ściąganiem [[należności]], mimo to często są wspomagane lub korzystają całkowicie z pomocy firm windykacyjnych.
  
Linia 23: Linia 22:
  
 
==Egzekucja należności bankowych==
 
==Egzekucja należności bankowych==
Egzekucja należności bankowych z tytułu udzielonych [[kredyt]]ów w praktyce bankowej jest ostatnim etapem procesu zaspokojenia roszczeń [[bank]]u w stosunku do klienta, z tytułu udzielonego kredytu i stanowi przymusowe wykonanie zobowiązań przez [[dłużnik]]a. Banki nie muszą uzyskać [[sądowy tytuł egzekucyjny|sądowego tytułu egzekucyjnego]] w celu wyegzekwowania niektórych swoich wierzytelności, mogą to uczynić za pomocą ksiąg bankowych lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych. Tytuł taki może być podstawą egzekucji po nadaniu przez sąd [[klauzula wykonalności|klauzuli wykonalności]]. [T. Narożny, Warszawa 2000, s.90]
+
Egzekucja należności bankowych z tytułu udzielonych [[kredyt]]ów w praktyce bankowej jest ostatnim etapem procesu zaspokojenia roszczeń [[bank]]u w stosunku do klienta, z tytułu udzielonego kredytu i stanowi przymusowe wykonanie zobowiązań przez [[dłużnik]]a. Banki nie muszą uzyskać [[sądowy tytuł egzekucyjny|sądowego tytułu egzekucyjnego]] w celu wyegzekwowania niektórych swoich wierzytelności, mogą to uczynić za pomocą ksiąg bankowych lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych. Tytuł taki może być podstawą egzekucji po nadaniu przez sąd [[klauzula wykonalności|klauzuli wykonalności]]. [T. Narożny, Warszawa 2000, s. 90]
  
 
Bankowy [[tytuł egzekucyjny]] obejmujący wierzytelności banku z tytułu nie spłaconego kredytu, któremu nadano sądową klauzule wykonalności przeciwko kredytobiorcy lub [[poręczyciel]]owi, stanowi podstawę do wpisu do [[księga wieczysta|ksiąg wieczystych]] [[hipoteka przymusowa|hipoteki przymusowej]] na rzecz banku. [[Hipoteka przymusowa]] będzie miała charakter hipoteki kaucyjnej. [Dz.U.04.172.1804, art. 11] Oznacza to, że jeżeli wierzytelność banku do czasu wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego nie była jeszcze hipotecznie zabezpieczona, po jego wystawieniu [[bank]] może uzyskać takie zabezpieczenia, co może ułatwić prowadzenie egzekucji.
 
Bankowy [[tytuł egzekucyjny]] obejmujący wierzytelności banku z tytułu nie spłaconego kredytu, któremu nadano sądową klauzule wykonalności przeciwko kredytobiorcy lub [[poręczyciel]]owi, stanowi podstawę do wpisu do [[księga wieczysta|ksiąg wieczystych]] [[hipoteka przymusowa|hipoteki przymusowej]] na rzecz banku. [[Hipoteka przymusowa]] będzie miała charakter hipoteki kaucyjnej. [Dz.U.04.172.1804, art. 11] Oznacza to, że jeżeli wierzytelność banku do czasu wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego nie była jeszcze hipotecznie zabezpieczona, po jego wystawieniu [[bank]] może uzyskać takie zabezpieczenia, co może ułatwić prowadzenie egzekucji.
Linia 33: Linia 32:
  
 
Kolejnym czynnikiem decydującym o skuteczności działań windykacyjnych jest to czy dług był już wcześniej poddany procedurze windykacyjnej. Jeśli tak, to szanse na jego odzyskanie są mniejsze, ponieważ w danym pakiecie wierzytelności zostały prawdopodobnie tylko sprawy "trudne" (łatwiejsze do odzyskania długi zostały bowiem odzyskane w wyniku wcześniejszego postępowania windykacyjnego).  
 
Kolejnym czynnikiem decydującym o skuteczności działań windykacyjnych jest to czy dług był już wcześniej poddany procedurze windykacyjnej. Jeśli tak, to szanse na jego odzyskanie są mniejsze, ponieważ w danym pakiecie wierzytelności zostały prawdopodobnie tylko sprawy "trudne" (łatwiejsze do odzyskania długi zostały bowiem odzyskane w wyniku wcześniejszego postępowania windykacyjnego).  
 
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
 
* T.R. Paulsen, tl. z ang. M.S.Mulak, Pościągaj wszystkie gługi. Profesjonalne techniki egzekwowania należności, Wydawnictwo M&A Communications Polska Sp. z o.o, Lublin 1996, str. 147-149
 
* T.R. Paulsen, tl. z ang. M.S.Mulak, Pościągaj wszystkie gługi. Profesjonalne techniki egzekwowania należności, Wydawnictwo M&A Communications Polska Sp. z o.o, Lublin 1996, str. 147-149
 
* Seria poradników S.O.S, Jak odzyskać pieniądze od dłużnika, EKODOM, Warszawa 2002, str. 75-78.
 
* Seria poradników S.O.S, Jak odzyskać pieniądze od dłużnika, EKODOM, Warszawa 2002, str. 75-78.
* Słownik wyrazów obcych , PWN, Warszawa, 1980, str. 806.
+
* Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa, 1980, str. 806.
 
* R. Trocka - Sosińska, ''Zabezpieczenie należności pieniężnych'', Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997, s. 125
 
* R. Trocka - Sosińska, ''Zabezpieczenie należności pieniężnych'', Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997, s. 125
* A. Karnicka - Kawczyńska, J. Kawczyński, ''Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne'', Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999, s.10
+
* A. Karnicka - Kawczyńska, J. Kawczyński, ''Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne'', Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 10
* B. Wyżnikiewicz, [[Rynek]] wierzytelności w Polsce, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2004, str. 11
+
* B. Wyżnikiewicz, [[Rynek]] wierzytelności w Polsce, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2004, str. 11
 
* T. Narożny, Czynności kredytowe banku, [[Zarządzanie]] i Finanse, Warszawa 2000, str. 90
 
* T. Narożny, Czynności kredytowe banku, [[Zarządzanie]] i Finanse, Warszawa 2000, str. 90
  
 
+
{{a|Piotr Ludwiczak, Iza Wieczorek}}
<p align=right>'''Autor:''' Piotr Ludwiczak, Iza Wieczorek</p>
 
 
[[Kategoria:Metody i techniki finansowe]]
 
[[Kategoria:Metody i techniki finansowe]]
 
[[Kategoria:Bankowość]]
 
[[Kategoria:Bankowość]]
  
 
[[en:Debt collection]]
 
[[en:Debt collection]]

Wersja z 10:31, 23 cze 2015

Windykacja - dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń, obronę konieczną, a w szczególnym przypadku nawet zemstę. Większość dużych przedsiębiorstw posiada działy zajmujące się osobiście ściąganiem należności, mimo to często są wspomagane lub korzystają całkowicie z pomocy firm windykacyjnych.

Windykacja - to zbiór czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które prowadzą do wykonania przez dłużnika zobowiązania wobec wierzyciela. Windykacja może być prowadzona w drodze postępowania sądowego lub pozasądowego, czyli polegającego na takich działaniach, jak wzywanie do zapłaty, czy upominanie. Natomiast windykacja sądowa to dochodzenie zapłaty należności na drodze postępowania sądowego.

Rodzaje windykacji

Możemy wyróżnić dwie podstawowe metody windykacji:

 • Windykacja polubowna - polegająca na przypominaniu o upływie terminu załatwienia jakiejś sprawy dłużnika, które ma doprowadzić do spłacenia przez tego dłużnika należności
 • Windykacja sądowa - dotyczy przypadków gdy dłużnik nie wyraża chęci do współpracy, dochodzi wtedy do uzyskania sądowego nakazu zapłaty, który jest podstawą do egzekucji komorniczej.

Windykacja polubowna

Może się odbywać przez postępowanie karne mające na celu udowodnienie, że dłużnik dopuścił się przestępstwa (oszustwa bądź przywłaszczenia) na rzecz wierzyciela. Możliwa jest także blokada działalności gospodarczej dłużnika. W takim wypadku firma windykacyjna w sposób zgodny z prawem blokuje lub bardzo utrudnia dalsze prowadzenie tej działalności gospodarczej do momentu uregulowania należności wobec wierzyciela. Na ogół jednak firmy windykacyjne będą ściągać należności metodami, których my sami byśmy używali. Ponieważ wiedzą, że sprawy, które otrzymują trafiają do nich dopiero wtedy gdy wierzyciel sam sobie nie może z tym poradzić, a dłużnik nie jest już uważany za cenionego klienta. Agencje działają zdecydowanie bardziej skutecznie i stanowczo niż my sami.

Windykacja sądowa

W przypadku nieskuteczności działań polubownych w ramach windykacji bezpośredniej bądź czynności windykacyjnych prowadzonych przez nas samych dochodzi do wszczęcia postępowania karnego. Czynności procesowe na etapie postępowania sądowego prowadzone są przez Radców Prawnych z wyspecjalizowanych Kancelarii Prawnych.

Sposoby prowadzenia egzekucji

Mamy na ogół do czynienia z egzekucja świadczeń pieniężnych, która polega na zapłacie pewnej kwoty wierzycielowi przez dłużnika.

 • Egzekucja z rachunku bankowego - jest to jedna z najpopularniejszych form egzekucji. Jest ona skuteczna tylko wtedy, gdy dłużnik posiada jakieś środki na koncie. Komornik kontaktuje się z bankiem, w którym dłużnik posiada konto i informuje o przejęciu wierzytelności zarówno dłużnika jak i wierzyciela. Może to dotyczyć zarówno środków już znajdujących się na konie, jak również tych, które dopiero wpłyną
 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - komornik zawiadamia dłużnika i jego zakład pracy o przejęciu części wynagrodzenia na spłatę zobowiązania wobec wierzyciela. Przekazanie pieniędzy może odbywać się bezpośrednio przez zakład pracy dłużnika jak również za pośrednictwem komornika.
 • Egzekucja z ruchomości - ruchomościami mogą być: samochód, maszyna, cenne przedmioty. Egzekucji tej komornik dokonuje poprzez zajęcie ruchomości. Wyceny ruchomości najczęściej dokonuje biegły, a wierzyciel może być uczestnikiem przejęcia wierzytelności.
 • Egzekucja z nieruchomości - komornik dostarcza dłużnikowi wezwanie a następnie wzywa dłużnika do uregulowania długu w ciągu 2 tygodni i wnosi wpis do księgi wieczystej o wszczęciu egzekucji. Po upływie tego terminu komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i wyceny zajętej nieruchomości. Po upływie miesiąca dochodzi do sprzedaży nieruchomości. Dług jest pokrywany z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

Egzekucja należności bankowych

Egzekucja należności bankowych z tytułu udzielonych kredytów w praktyce bankowej jest ostatnim etapem procesu zaspokojenia roszczeń banku w stosunku do klienta, z tytułu udzielonego kredytu i stanowi przymusowe wykonanie zobowiązań przez dłużnika. Banki nie muszą uzyskać sądowego tytułu egzekucyjnego w celu wyegzekwowania niektórych swoich wierzytelności, mogą to uczynić za pomocą ksiąg bankowych lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych. Tytuł taki może być podstawą egzekucji po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności. [T. Narożny, Warszawa 2000, s. 90]

Bankowy tytuł egzekucyjny obejmujący wierzytelności banku z tytułu nie spłaconego kredytu, któremu nadano sądową klauzule wykonalności przeciwko kredytobiorcy lub poręczycielowi, stanowi podstawę do wpisu do ksiąg wieczystych hipoteki przymusowej na rzecz banku. Hipoteka przymusowa będzie miała charakter hipoteki kaucyjnej. [Dz.U.04.172.1804, art. 11] Oznacza to, że jeżeli wierzytelność banku do czasu wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego nie była jeszcze hipotecznie zabezpieczona, po jego wystawieniu bank może uzyskać takie zabezpieczenia, co może ułatwić prowadzenie egzekucji.

Skuteczność windykacji

Ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność windykacji jest czas jaki upłynął pomiędzy datą płatności a rozpoczęciem działań windykacyjnych - im czas ten jest krótszy tym skuteczność windykacji większa, bowiem im dług jest starszy tym trudniej go odzyskać. Efektywność windykacji w przypadku długów nie starszych niż 30 dni może nawet przekraczać 90%, natomiast długi starsze niż 180 dni mogą być odzyskane zaledwie w kilku procentach. Oznacza to, że im szybciej zostanie wszczęte postępowanie windykacyjne, tym większa szansa na odzyskanie dużej części długu.

Istotna jest struktura długu - czy dłużnikami są na przykład osoby młode czy starsze, bezrobotne czy pracujące, o dochodach niskich czy nieco wyższych. Im korzystniejsza struktura długu tym większa jest szansa na odzyskanie jego znacznej części.

Kolejnym czynnikiem decydującym o skuteczności działań windykacyjnych jest to czy dług był już wcześniej poddany procedurze windykacyjnej. Jeśli tak, to szanse na jego odzyskanie są mniejsze, ponieważ w danym pakiecie wierzytelności zostały prawdopodobnie tylko sprawy "trudne" (łatwiejsze do odzyskania długi zostały bowiem odzyskane w wyniku wcześniejszego postępowania windykacyjnego).

Bibliografia

 • T.R. Paulsen, tl. z ang. M.S.Mulak, Pościągaj wszystkie gługi. Profesjonalne techniki egzekwowania należności, Wydawnictwo M&A Communications Polska Sp. z o.o, Lublin 1996, str. 147-149
 • Seria poradników S.O.S, Jak odzyskać pieniądze od dłużnika, EKODOM, Warszawa 2002, str. 75-78.
 • Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa, 1980, str. 806.
 • R. Trocka - Sosińska, Zabezpieczenie należności pieniężnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997, s. 125
 • A. Karnicka - Kawczyńska, J. Kawczyński, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 10
 • B. Wyżnikiewicz, Rynek wierzytelności w Polsce, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2004, str. 11
 • T. Narożny, Czynności kredytowe banku, Zarządzanie i Finanse, Warszawa 2000, str. 90

Autor: Piotr Ludwiczak, Iza Wieczorek