Warunki pracy - fizyczno-chemiczne

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 16:37, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Warunki pracy - fizyczno-chemiczne
Polecane artykuły


Hasło nadrzędne: warunki pracy. Zobacz także warunki pracy - społeczne.

Rodzaje czynników

Zasady zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wskazuje Kodeks Pracy (art. 15).

Czynniki fizyczne Czynniki chemiczne
 • trucizny przemysłowe
 • pył
 • zapachy
 • odchylenia od normalnego składu powietrza (zawartość CO2, tlenu)
 • substancje żrące
 • substancje zapachowe

Każdy z wymienionych czynników w określony sposób wpływa na przebieg procesów pracy, zmęczenie, stan zdrowia. Czynniki środowiskowe występujące w szkodliwym natężeniu powodują negatywne reakcje, takie jak: spadek wydajności pracy, obniżenie jakości, wzrost kosztów, wypadkowość, zmęczenie.

Czynniki fizyczne

Hałas

Nadmierny hałas (pow. 65 dB) obniża zdolność koncentracji, jest źródłem stresu, powoduje wspomniane wcześniej zmęczenie. Adaptacja do hałasu nie jest praktycznie możliwa. Polega na przytępieniu słuchu, bądź na odwracaniu uwagi.

Kolory

Nieumiejętne stosowanie kolorów w miejscu pracy może powodować rozdrażnienie, senność.

Czerwony - silnie pobudza umysłowo, przyspiesza oddech, krążenie krwi, zwiększa nerwowość.

Pomarańczowy - nastraja pogodnie, zwiększa motywację, wzmacnia siłę woli.

Żółty - stymuluje mózg, wzmacnia system nerwowy, poprawia pamięć.

Zielony - reguluje krążenie krwi, uspokaja, podtrzymuje aktywność.

Niebieski - obniża ciśnienie krwi, uspokaja, pobudza umysł do pracy.

Brązowy - tworzy aurę bezpieczeństwa, w dużej ilości może przygnębiać.

Temperatura

Zaleca się aby temperatura pomieszczenia przy 50% wilgotności, w warunkach bezruchu powietrza wynosiła dla pracy:

 • umysłowej: 21-23 st.C
 • lekkiej - fizycznej: 18-19 st.C
 • ciężkiej - fizycznej: 17 st.C
 • bardzo ciężkiej - fizycznej 16 st.C

Oświetlenie

Niedostateczne i nieodpowiednie oświetlenie, migotanie, prowadzą do zmęczenia wzroku. Należy zatem zapewnić równomierne oświetlenie całej powierzchni o widmie zbliżonym do światła dziennego.

Czas pracy

Wskazuje się ośmiogodzinny dzień pracy jako optymalny. Jednym za środków polepszających wydajność pracy są przerwy wypoczynkowe (przerwy zorganizowane i przerwy technologiczne).

Czynniki chemiczne

Substancje chemiczne występują w postaci gazów, par, cieczy lub ciał stałych. Mogą się wchłaniać do organizmu drogą oddechową, przez skórę i błony śluzowe i w pewnych ilości drogą pokarmową.

Jednym z kierunków działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa chemicznego w zakładach pracy jest eliminacja źródeł zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji chemicznych w procesie pracy lub ich ograniczenie.

Podstawowymi działaniami w tym zakresie są:

 • izolacja stanowisk pracy związanych z wydzielaniem substancji niebezpiecznej
 • usunięcie substancji niebezpiecznej lub zastąpienie jej mniej niebezpieczną
 • zaprzestanie prowadzenia procesu powodującego niekorzystne warunki pracy
 • hermetyzacja procesów technologicznych
 • instalacja systemów wentylacji ogólnej i miejscowej
 • automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
 • prawidłowe postępowanie z preparatami i substancjami chemicznymi oraz ich magazynowanie.

Bibliografia

 • Błaszczyk W., Metody organizacji i zarządzania - kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN Warszawa 2005.

Autor: Iwona Łyszczarczyk