Usługa

Wersja z dnia 10:27, 23 cze 2015 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (clean up, replaced: ,El → , El, s.14 → s. 14, ; → , (4), ( → (, ) → ), removed: ==Definicja==)

Usługa jest działalnością nie mającą charakteru materialnego, dostarcza nabywcom informacji, które nie koniecznie muszą być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność.

Podstawowe cechy usług

Do podstawowych cech usług można tutaj zaliczyć:

 • Niematerialność. Proces realizacji usług ma charakter niematerialny, oznacza to ze nie da się ich spróbować, poczuć, usłyszeć przed dokonaniem zakupu. Niematerialność usług sprawia, że klienci mają trudności z oceną jakości i porównywaniem. Przed wykonaniem usług jest pewnego rodzaju ryzyko u klienta, dlatego też klienci kładą duży nacisk na własne źródła informacji, co pomaga im w dokonaniu zakupu.
 • Nietrwałość. Nietrwałość usług przejawia się w tym, że nie można ich magazynować, przechowywać ani inwentaryzować to świadczy o ich nietrwałości (np. fryzjer nie może przechowywać swoich umiejętności dla wykorzystania przez innych gdy jest dużo klientów).
 • Różnorodność. Oznacza, że standaryzacja i kontrola usług są utrudnione. Ponieważ świadcząc usługę nie możemy być pewni co do jej jakości i nie możemy zapewnić kontroli nad nią, jak to np. się odbywa w przypadku maszyn.
 • Nierozdzielność. Oznacza, że nie możliwe jest fizyczne rozłączenie usługi z osobą wykonawcy, bo to on najczęściej jest istotą usługi
 • Heterogeniczność. Różnorodność wykonania, czyli usługa nie może być dokładnie tak samo wykonana, uzależniona jest od tego, kto i kiedy ją wykonuje.

Usługa według klasyfikacji

W literaturze pod pojęciem "usługi" najczęściej rozumiane są wszystkie przejawy ekonomicznej aktywności człowieka, mające charakter niematerialny, które charakteryzuje interaktywność pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą. W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) usługa obejmuje:

 • wszystkie czynności jakie są świadczone na rzecz jednostek gospodarczych, które prowadzą działalność produkcyjną, jednocześnie nie wytwarzają nowych dóbr materialnych - usług na rzecz produkcji.
 • wszystkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej, ludności, które są przeznaczone dla celów konsumpcji społecznej, zbiorowej czy indywidualnej.

Tak więc "usługa" obejmuje pewne świadczone czynności, które nie zależą od charakteru wykonawcy i odbiorcy, niezależnie od tego czy zostały wykonane odpłatnie czy tez nie, pod warunkiem że zleceniodawca i zleceniobiorca są różnymi podmiotami gospodarczymi. Zgodnie z ta Klasyfikacja wyróżnia się:

 • usługi produkcyjne, które są czynnościami będącymi współdziałaniem w procesie produkcji, nie tworzące nowych dóbr. Są one wykonywane przez jedną jednostkę gospodarczą na zlecenie drugiej.
 • Usługi konsumpcyjne, czyli te które są bezpośrednio lub pośrednio związane z zaspokojeniem potrzeb ludności.
 • Usługi ogólnospołeczne, czynności, które zaspokajają potrzeby porządkowo - organizacyjne gospodarki narodowej i społeczeństwa jako całości.[ Dz. U. nr 42, poz.264.]

Ustawa o podatku od towarów i usług i o podatku akcyzowym między innymi (atr. 4) usługi rozumie przez:

 • usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce państwowej,
 • roboty budowlano - montażowe,
 • sprzedaż praw lub udzielenie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej,
 • oddanie do używanie wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej,
 • udzielenie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.[ Dz. U. nr 11, poz.,50 z póź. Zm]

Oznakowanie usług

Podstawowym warunkiem, jakie musi spełniać usługa jest rozpoznawalność w stosunku do ofert konkurencyjnych. przy usługach niematerialnych nie jest to takie proste, a czasem nawet nie możliwe. W niektórych przypadkach istnieje możliwość przypisania usłudze określonej marki, znaku towarowego. Stosowanie marki w sprzedaży usług czy to produktów daje gwarancję jakości, powoduje wytworzenie u konsumenta zaufanie, do usługi i przedsiębiorstwa.

Promocja usług

Promocję możemy zdefiniować jako funkcję informacyjną, przekonywania i wpływania na decyzję zakupu klientów (M. Daszkowska 1993, s. 148) W przypadku zwiększonej informacji klientów o danej usłudze zmniejsza to ich ryzyko jego nabycia. Dlatego też promocja stanowi bardzo ważny czynnik w sprzedaży usług niematerialnych, jak również i cena usług, gdy jest ona zbyt niska budzi podejrzenia.

Bibliografia

 • Daszkowska M."Zarys marketingu usług", Uniwersytet Gdański, 1993
 • Gilmowe A."Usługi. Marketing i zarządzanie"PWE, Warszawa 2006
 • Rogoziński K. "Nowy marketing usług", AE Poznań 1998
 • Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Dz. U. nr 42, poz.264.
 • Ustawa z 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, (Dz. U. nr 11, poz.,50 z póź. Zm.)

Autor: Anna Śmieciuch, Elżbieta Kochanek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.