Turystyka motywacyjna

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Turystyka motywacyjna
Polecane artykuły


Turystyka motywacyjna (Incentive Tourism) - jest odmianą turystyki biznesowej, jednak nie jest związana z wyjazdami w celu wykonywania zajęć wynikających z pracy lub interesów. Nie istnieje wyczerpująca definicja tej formy turystyki. Jedną z najczęściej podawanych jest przygotowana przez Society of Incentive & Travel Executives (SITE), definiująca podróże motywacyjne jako: narzędzie całościowego zarządzania do wykorzystywania wyjątkowych podróży w celu zmotywowania i/lub nagrodzenia pracowników za ich pracę wykraczającą poza obowiązki i zbliżającą do osiągnięcia celów firmy, które mogą czasem obejmować aspekty działalności firmy nie związane ze sprzedażą, jak redukcja personelu, lecz zazwyczaj głównym celem jest zwiększenie sprzedaży.

Niektóre rodzaje wyjazdów motywacyjnych w postaci wyjazdów integracyjnych są wykorzystywane także przez pracodawców do celów budowania zespołu, wzmacniania więzi między pracownikami, wyszukiwania wśród nich nieformalnych liderów, ale także tzw. słabych punktów. W takich wyjazdach coraz częściej biorą udział anonimowo specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi oraz psycholodzy. Dlatego specyfiką tej formy turystyki jako formy zarządzania personelem jest pozorna sytuacja swobody uczestników.

Cechy

Podróże motywacyjne, nastawione są głównie na nieskrępowaną zabawę i rozrywkę, zazwyczaj są one luksusowe i do atrakcyjnych miejsc, które finansują pracodawcy swoim pracownikom w nagrodę za wygranie współzawodnictwa związanego z pracą, a celem takiego wyjazdu jest wzbudzenie u pracownika entuzjazmu i wdzięczności, a tym samym lojalności w stosunku do firmy. Podróż motywacyjna przypomina tradycyjną turystykę rekreacyjną uprawianą w wolnym czasie.

Podróż motywacyjna łączy potrzeby odpoczynku, aktywności fizycznej, chęci poznania innych ludzi i kultur z pragnieniami podniesienia statusu zawodowego i prestiżu środowiskowego. Decyzje o zakupie i ostatecznym kształcie programu wyjazdu incentive podejmują osoby 1kierujące w firmie działalnością marketingową i zasobami ludzkimi, często są to sami właściciele firm. Wyróżnikiem incentive travel jest wysoka jakość oferowanych usług w trakcie wyjazdu w każdym elemencie programu. Najczęściej są to wyjazdy grupowe, a program jest ustalany specjalnie dla danej imprezy i znacznie odbiega od standardowych wyjazdów turystycznych.

Formy

Podróże motywacyjne mogą mieć charakter typowo wypoczynkowy, poznawczy, przygodowy itp. W zależności od specyfiki kulturowej państw mogą to być:

 • krajowe lub zagraniczne podróże motywacyjne o wysokim standardzie, z niepowtarzalnym programem, trwające 3–7 dni,
 • długie luksusowe wyjazdy jako nagroda dla najlepszych dystrybutorów, dilerów, hurtowników, bez udziału zwykłych pracowników firmy sponsorującej, za to z udziałem pionu kierowniczego,
 • nagrodowe wyjazdy turystyczne dla pracowników do atrakcyjnych miejsc bez zasady wyjątkowości programu,
 • wyjazdy szkoleniowo-rozrywkowo-integracyjne z programem budowania zespołu i udziałem psychologa w celu wyłonienia nieformalnych liderów,
 • nagrodowe krótkie wyjazdy zagraniczne z udziałem członków rodziny pracownika,
 • integracyjne wyjazdy kierowników firm kooperujących z firmą sponsorującą połączone z prezentacją zakładów produkcyjnych, procesu technologicznego w kraju sponsora i programem rekreacyjnym,
 • wyjazdy szkoleniowe z elementami rekreacji i zabawy
 • luksusowe egzotyczne wyjazdy dla wąskiej grupy osób zarządzających firmą, razem z rodzinami

Korzyści

Z turystyki motywacyjnej osiągają korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Z punktu widzenia pracodawcy podróże motywacyjne:

 • ułatwiają komunikację i integrację z kierownictwem przedsiębiorstwa oraz z całą firmą,
 • kształtują kulturę firmy i zachodzące w niej stosunki międzyludzkie,
 • zwiększają entuzjazm pracowników przed kolejną podróżą motywacyjną,
 • kształtują lojalność pracowników wobec firmy, przywiązanie do niej, sprzyjają budowaniu i umacnianiu zespołów pracowniczych,
 • motywują do wyjazdu turystycznego innych pracowników, którzy w wyjeździe nie brali udziału,
 • wzmacniają pozytywny wizerunek pracodawcy w oczach pracownika.

Z kolei korzyści dla pracownika osiągane z turystyki motywacyjnej to zaspokojenie potrzeb:

 • wypoczynku, sportowo-rekreacyjnych i zdrowotnych,
 • kulturowych i możliwości poznania obcych kultur,
 • społecznych, w tym poznawania innych ludzi oraz ich problemów życiowych,
 • osobistych związanych z kształtowaniem własnego statusu i prestiżu społeczno-zawodowego, uznania i akceptacji osobistej,
 • tolerancji ze strony rodziny wobec dodatkowej pracy, wysiłku, dodatkowego czasu na pracę

Bibliografia

Autor: Joanna Opałka, Gabriela Mady