Transportochłonność

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 05:26, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Transportochłonność
Polecane artykuły


Przez transportochłonność rozumie się stosunek nakładów ponoszonych na działalność transportową do efektów osiąganych przez inne działy gospodarki czy działalność społeczną obsługiwaną przez ten transport, czyli innymi słowy jest to stan zaangażowania działalności transportowej w działalność innych działów gospodarki. Transportochłonność jednostkowa jest mierzona wartością nakładów transportowych ponoszonych na wytworzenie jednostki dochodu narodowego.

Cechy

Transportochłonność charakteryzuje się:

 • zużyciem materiałów (materiałochłonność),
 • zużyciem energii (energochłonność),
 • zużyciem pracy żywej (pracochłonność).

Całkowite rozmiary pracochłonności zależą od:

 • wielkości i struktury produkcji,
 • stopnia specjalizacji tejże produkcji,
 • stopnia ruchliwości społeczeństwa.

Zapotrzebowanie na usługi transportowe jest zależne od skali prowadzonej w kraju działalności gospodarczej.

Pomiar

Transportochłonność możemy mierzyć kilkoma miernikami:

 • tony przewozów odniesione do jednostki wartości produktu globalnego i dochodu narodowego,
 • tonokilometry pracy przewozowej odniesione do jednostki wartości produktu globalnego i dochodu narodowego,
 • wartość przewozów i innych usług działalności podstawowej transportu odniesiona do jednostki wartości produktu globalnego i dochodu narodowego.

Transportochłonność wynika ze stopnia współdziałania transportu z poszczególnymi strefami działalności w gospodarce. Wielkość transportu wynika z ilości zaangażowanych materiałów, energii i pracy, czyli jak dużo zużywa się surowców, mocy i działań pracowniczych w transporcie. Można powiedzieć, że transportochłonność to stopień wielkości transportu, który jest zależny od różnych innych działań podejmowanych w sferze gospodarki i społeczeństwa.

Uzależniona jest ona w znacznym stopniu od ilości produkowanych wyrobów, czynników, które umożliwiają sprawne działanie gospodarki (stopień rozwoju systemu produkcyjnego, wielkość obrotów, gospodarowania itd.) i od ilości przemieszczeń ludności.

Bibliografia

 • Kuziemkowski R. Transportochłonność gospodarki narodowej, Warszawa 1981
 • Rydzykowski W., Wojciechowska-Król K., Transport, PWN, Warszawa 1997

Autor: Dominik Rusin