Transformacja

Wersja z dnia 21:30, 22 cze 2015 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (clean up, replaced: *J. → * J. (2), → (33), - → * (3), → , ; → ,, → (7), → (3), * → * (3), removed: ==Charakterystyka==, ==Definicja==)

Termin transformacja w przeważającej liczbie wypadków jest używany jako synonim terminu zmiana. W znacznie mniejszej liczbie wypadków był używany jako synonim terminu rozwój, rzadziej jako synonim terminu postęp.

Jan Szczepański przyjmuje transformację jako jeden z trzech zasadniczych sposobów przekształcenia rzeczywistości: reformy, rewolucje, transformacje.


Transformacja jest procesem zmieniającym stan przedmiotów istniejących w świecie realnym, zmianą przeobrażającą charakter lub istotę czegoś, zmierzająca do zmiany istniejącego ładu.

Transformacja dokonuje się pod wpływem sił wewnętrznych zmieniających systemów. Jest to proces przechodzenia od gospodarki nakazowo-rozdzielczej i towarzyszącego jej systemu autorytarnego, do gospodarki rynkowej i ustroju demokratycznego, przy stopniowo dokonywanych zmianach w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza w trzech sferach (m.in. w sferze materialno-technicznej, instytucjonalnej i mentalnej),

  • w sferze materialnej konieczne jest unowocześnienie struktury gospodarki narodowej,
  • w sferze instytucjonalnej - zmiana zakresu i sposobu działania urzędów, instytucji i przedsiębiorstw, zaś
  • w sferze mentalnej - zastąpienie bezradności jednostek i grup społecznych duchem obrotności i przedsiębiorczości.
  • Gospodarka nakazowo-rozdzielcza (nazywana też socjalistyczną, planową lub scentralizowaną), opierając się na powszechnej własności społecznej i za pomocą planów gospodarczych (rocznych i wieloletnich), miała skutecznie eliminować żywiołowość procesów gospodarczych, typowych dla kapitalizmu, a także optymalnie kształtować procesy produkcji, podziału, akumulacji i spożycia.
  • Fundamentem gospodarki rynkowej jest szeroka swoboda gospodarcza w zakresie tworzenia podmiotów gospodarczych i ich działalności. Mają one możliwość wyboru profilu produkcji i usług, rodzaju inwestycji, sposobu alokacji posiadanego kapitału, obrotu towarami itp. Pełna wolność gospodarcza oznacza podejmowanie samodzielnych decyzji dotyczących produkcji, alokacji, konsumpcji, siły roboczej i kształtowania cen. Warunkiem urynkowienia gospodarki jest więc istnienie samodzielnych przedsiębiorstw i ich nastawienie na powiększenie nadwyżki finansowej.

Bibliografia

  • J. Szczepański, Reformy, rewolucje, transformacje, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999, s. 61-74
  • Makro i mikro ekonomia. Podstawowe problemy pod redakcją naukową S. Marciniaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 93-95

Autor: Irena Ratusz