Transformacja: Różnice pomiędzy wersjami

m (Infobox update)
 
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
Termin ''transformacja'' w przeważającej liczbie wypadków jest używany jako synonim terminu ''zmiana''. W znacznie mniejszej liczbie wypadków był używany jako synonim terminu ''rozwój'', rzadziej jako synonim terminu ''postęp''. Słowo [[transformacja]] wywodzi się z języka łacińskiego "transformation", które oznacza przekształcenie. Przeobrażenia to może dotyczyć zarówno spraw społecznych, [[Ekonomiczność|ekonomicznych]] czy politycznej jak również [[Technologia|technologicznych]], informacyjnych.
+
{{infobox4
 +
|list1=
 +
<ul>
 +
<li>[[Rodzaje restrukturyzacji]]</li>
 +
<li>[[Paradygmaty zarządzania]]</li>
 +
<li>[[Kategoryzacja czynników ryzyka]]</li>
 +
<li>[[Biznes]]</li>
 +
<li>[[Funkcje planowania strategicznego]]</li>
 +
<li>[[Zarządzanie przedsiębiorstwem]]</li>
 +
<li>[[Ekonomia]]</li>
 +
<li>[[Restrukturyzacja]]</li>
 +
<li>[[Gospodarka planowa]]</li>
 +
</ul>
 +
}}
  
Jan Szczepański przyjmuje transformację jako jeden z trzech zasadniczych sposobów przekształcenia rzeczywistości: reformy, rewolucje, transformacje.
 
  
 +
Słowo [[transformacja]] wywodzi się z języka łacińskiego "transformation", które oznacza przekształcenie. Przeobrażenia to może dotyczyć zarówno spraw społecznych, [[Ekonomiczność|ekonomicznych]] czy politycznej jak również [[Technologia|technologicznych]], informacyjnych.
 +
Termin ''transformacja'' w przeważającej liczbie wypadków jest używany jako synonim terminu ''zmiana''. W znacznie mniejszej liczbie wypadków był używany jako synonim terminu ''rozwój'', rzadziej jako synonim terminu ''postęp''.
  
 +
W literaturze jednak pojęcie transformacji i zmiany jest definiowane nieco inaczej. Transformacja jest traktowana jako pojęcie ''bardziej złożone'' ale również ''węższe'' od pojęcia zmiany. Można zatem powiedzieć, że wszystkie transformacje są zmianami, natomiast nie każda zmiana będzie transformacją. Doskonale obrazują to definicje przyjęte przez R. Lipińskiego.
 +
 +
Mianowicie definiuje on '''zmianę''' jako dowolną zauważalną modyfikację jakiekolwiek elementu rzeczywistości. Tymczasem '''transformacja''' powinna być rozumiana jako nietrywialny i zamierzony [[proces]] zmiany jednego fragmentu środowiska realizowanego w danym czasie, który ma za zadanie stworzenie nowego i przede wszystkim trwałego stanu środowiska [R.Lipiński 2017, s. 14].
 +
 +
Jan Szczepański przyjmuje transformację jako jeden z trzech zasadniczych sposobów przekształcenia rzeczywistości:
 +
* reformy,
 +
* rewolucje,
 +
* transformacje [J. Szczepański 1999, s. 61-74].
 +
<google>t</google>
 +
 +
==Proces transformacji==
  
 
'''Transformacja''' jest procesem zmieniającym stan przedmiotów istniejących w świecie realnym, zmianą przeobrażającą charakter lub istotę czegoś, zmierzająca do zmiany istniejącego ładu.
 
'''Transformacja''' jest procesem zmieniającym stan przedmiotów istniejących w świecie realnym, zmianą przeobrażającą charakter lub istotę czegoś, zmierzająca do zmiany istniejącego ładu.
Linia 14: Linia 39:
  
 
:*[[Gospodarka]] nakazowo-rozdzielcza (nazywana też socjalistyczną, planową lub scentralizowaną), opierając się na powszechnej własności społecznej i za pomocą [[plan]]ów gospodarczych (rocznych i wieloletnich), miała skutecznie eliminować żywiołowość procesów gospodarczych, typowych dla [[kapitalizm]]u, a także optymalnie kształtować [[Proces produkcji|procesy produkcji]], podziału, akumulacji i spożycia.
 
:*[[Gospodarka]] nakazowo-rozdzielcza (nazywana też socjalistyczną, planową lub scentralizowaną), opierając się na powszechnej własności społecznej i za pomocą [[plan]]ów gospodarczych (rocznych i wieloletnich), miała skutecznie eliminować żywiołowość procesów gospodarczych, typowych dla [[kapitalizm]]u, a także optymalnie kształtować [[Proces produkcji|procesy produkcji]], podziału, akumulacji i spożycia.
<google>ban728t</google>
+
 
 
:*Fundamentem gospodarki rynkowej jest szeroka swoboda gospodarcza w zakresie tworzenia [[Podmiot gospodarczy|podmiotów gospodarczych]] i ich działalności. Mają one możliwość wyboru profilu produkcji i usług, rodzaju [[Inwestycja|inwestycji]], sposobu alokacji posiadanego [[kapitał]]u, obrotu towarami itp. Pełna wolność gospodarcza oznacza podejmowanie samodzielnych decyzji dotyczących produkcji, alokacji, konsumpcji, [[Siła robocza|siły roboczej]] i kształtowania cen. Warunkiem urynkowienia gospodarki jest więc istnienie samodzielnych przedsiębiorstw i ich nastawienie na powiększenie nadwyżki finansowej.  
 
:*Fundamentem gospodarki rynkowej jest szeroka swoboda gospodarcza w zakresie tworzenia [[Podmiot gospodarczy|podmiotów gospodarczych]] i ich działalności. Mają one możliwość wyboru profilu produkcji i usług, rodzaju [[Inwestycja|inwestycji]], sposobu alokacji posiadanego [[kapitał]]u, obrotu towarami itp. Pełna wolność gospodarcza oznacza podejmowanie samodzielnych decyzji dotyczących produkcji, alokacji, konsumpcji, [[Siła robocza|siły roboczej]] i kształtowania cen. Warunkiem urynkowienia gospodarki jest więc istnienie samodzielnych przedsiębiorstw i ich nastawienie na powiększenie nadwyżki finansowej.  
 +
 +
==Transformacja przedsiębiorstwa==
 +
Transformacja przedsiębiorstwa może dotyczyć zarówno przekształcenia samego podmiotu, jak również ludzi (pojedynczej jednostki bądź grupy), którzy tworzą [[organizacja|organizację]].
 +
 +
W kontekście transformacji przedsiębiorstwa wyróżnia się następujące zmiany:
 +
* Zmiana '''rozwojowa''' – ma na celu usprawnienie rozwiązań dotychczasowych
 +
* Zmiana '''przekształceniowa''' – jej celem jest doprowadzenie do nowego stanu organizacji w określonym czasie
 +
* Zmiana '''transformacyjna''' – radykalne przekształcenie organizacji. W tym przypadku nie bardzo trudno określić czas realizacji ze względu na zakres zmiany [K. Gwardys, s 2-3].
 +
 +
Transformacja przedsiębiorstwa to zmiana '''całościowa''' (dotyczy całego przedsiębiorstwa) i '''proaktywna''' (jej celem jest prześciganie zmian dokonujących się w otoczeniu). Opiera się ona na czterech składnikach i powoduje przekształcenie przedsiębiorstwa w nowy (jakościowo) [[podmiot gospodarczy]].
 +
 +
Składniki:
 +
* '''technologiczny''' – wyselekcjonowana [[technologia]] lub jej wiązka, która stanowi podstawę wytwarzania wartości tj. [[produkt|wyrobu]] bądź [[usługa|usługi]]. Rodzaje technologii, które mogą być tu wykorzystywane to technologie cywilne i wojskowe
 +
* '''strategiczny''' – stworzona [[strategia]] rozwojowa danego podmiotu będąca luką konceptualną w całym procesie wytwarzania wartości w sektorze rynkowym a nawet w konkretnej [[branża|branży]]
 +
* '''organizacyjny''' – przekształcenie struktury organizacyjnej podmiotu, a także wykorzystywanie odpowiednich strategii metod zarządzania przedsiębiorstwem
 +
* '''kulturowy''' – zmiana kulturowa prowadząca do sytuacji, w której strategia organizacji może być dokonywana bez ograniczeń, a nawet napędzana przez faktor ludzki
 +
 +
Transformacja przedsiębiorstwa powinna przede wszystkim prowadzić do osiągnięcia założonych przez niego celów [R. Wróblewski 2009, s. 3-4].
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
* J. Szczepański, Reformy, rewolucje, transformacje, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999, s. 61-74
+
* Gwardys K., ''[http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z24_10.pdf Planowanie transformacji organizacji publicznej z zastosowaniem architektury korporacyjnej].
* Makro i mikro [[ekonomia]]. Podstawowe problemy pod redakcją naukową S. Marciniaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 93-95
+
* Lipiński R., (2017), ''[http://www.wit.edu.pl/dokumenty/wydawnictwa_naukowe/zeszyty-naukowe-WPZ/2017/0014_Radoslaw%20Lipinski_wpz_2017.pdf Organizacja, efektywność, zmiana i transformacja: rozumienie podstawowych pojęć], Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, nr 1.
 +
* Marciniak S., (red), (1998), ''Makro i mikro [[ekonomia]]. Podstawowe problemy'', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 +
* Szczepański J., (1999), ''Reformy, rewolucje, transformacje'', Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 +
* Wróblewski R., (2009), ''[http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/83-2009_1.pdf Teoretyczne problemy transformacji przedsiębiorstwa]'', Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, nr 83.
  
[[Kategoria:Makroekonomia]] 
+
{{a|Irena Ratusz, Martyna Olszyńska}}
  {{a|Irena Ratusz}}
+
[[Kategoria:Makroekonomia]]

Aktualna wersja na dzień 18:27, 8 sty 2019

Transformacja
Polecane artykuły


Słowo transformacja wywodzi się z języka łacińskiego "transformation", które oznacza przekształcenie. Przeobrażenia to może dotyczyć zarówno spraw społecznych, ekonomicznych czy politycznej jak również technologicznych, informacyjnych. Termin transformacja w przeważającej liczbie wypadków jest używany jako synonim terminu zmiana. W znacznie mniejszej liczbie wypadków był używany jako synonim terminu rozwój, rzadziej jako synonim terminu postęp.

W literaturze jednak pojęcie transformacji i zmiany jest definiowane nieco inaczej. Transformacja jest traktowana jako pojęcie bardziej złożone ale również węższe od pojęcia zmiany. Można zatem powiedzieć, że wszystkie transformacje są zmianami, natomiast nie każda zmiana będzie transformacją. Doskonale obrazują to definicje przyjęte przez R. Lipińskiego.

Mianowicie definiuje on zmianę jako dowolną zauważalną modyfikację jakiekolwiek elementu rzeczywistości. Tymczasem transformacja powinna być rozumiana jako nietrywialny i zamierzony proces zmiany jednego fragmentu środowiska realizowanego w danym czasie, który ma za zadanie stworzenie nowego i przede wszystkim trwałego stanu środowiska [R.Lipiński 2017, s. 14].

Jan Szczepański przyjmuje transformację jako jeden z trzech zasadniczych sposobów przekształcenia rzeczywistości:

 • reformy,
 • rewolucje,
 • transformacje [J. Szczepański 1999, s. 61-74].


Proces transformacji

Transformacja jest procesem zmieniającym stan przedmiotów istniejących w świecie realnym, zmianą przeobrażającą charakter lub istotę czegoś, zmierzająca do zmiany istniejącego ładu.

Transformacja dokonuje się pod wpływem sił wewnętrznych zmieniających systemów. Jest to proces przechodzenia od gospodarki nakazowo-rozdzielczej i towarzyszącego jej systemu autorytarnego, do gospodarki rynkowej i ustroju demokratycznego, przy stopniowo dokonywanych zmianach w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza w trzech sferach (m.in. w sferze materialno-technicznej, instytucjonalnej i mentalnej),

 • w sferze materialnej konieczne jest unowocześnienie struktury gospodarki narodowej,
 • w sferze instytucjonalnej - zmiana zakresu i sposobu działania urzędów, instytucji i przedsiębiorstw, zaś
 • w sferze mentalnej - zastąpienie bezradności jednostek i grup społecznych duchem obrotności i przedsiębiorczości.
 • Gospodarka nakazowo-rozdzielcza (nazywana też socjalistyczną, planową lub scentralizowaną), opierając się na powszechnej własności społecznej i za pomocą planów gospodarczych (rocznych i wieloletnich), miała skutecznie eliminować żywiołowość procesów gospodarczych, typowych dla kapitalizmu, a także optymalnie kształtować procesy produkcji, podziału, akumulacji i spożycia.
 • Fundamentem gospodarki rynkowej jest szeroka swoboda gospodarcza w zakresie tworzenia podmiotów gospodarczych i ich działalności. Mają one możliwość wyboru profilu produkcji i usług, rodzaju inwestycji, sposobu alokacji posiadanego kapitału, obrotu towarami itp. Pełna wolność gospodarcza oznacza podejmowanie samodzielnych decyzji dotyczących produkcji, alokacji, konsumpcji, siły roboczej i kształtowania cen. Warunkiem urynkowienia gospodarki jest więc istnienie samodzielnych przedsiębiorstw i ich nastawienie na powiększenie nadwyżki finansowej.

Transformacja przedsiębiorstwa

Transformacja przedsiębiorstwa może dotyczyć zarówno przekształcenia samego podmiotu, jak również ludzi (pojedynczej jednostki bądź grupy), którzy tworzą organizację.

W kontekście transformacji przedsiębiorstwa wyróżnia się następujące zmiany:

 • Zmiana rozwojowa – ma na celu usprawnienie rozwiązań dotychczasowych
 • Zmiana przekształceniowa – jej celem jest doprowadzenie do nowego stanu organizacji w określonym czasie
 • Zmiana transformacyjna – radykalne przekształcenie organizacji. W tym przypadku nie bardzo trudno określić czas realizacji ze względu na zakres zmiany [K. Gwardys, s 2-3].

Transformacja przedsiębiorstwa to zmiana całościowa (dotyczy całego przedsiębiorstwa) i proaktywna (jej celem jest prześciganie zmian dokonujących się w otoczeniu). Opiera się ona na czterech składnikach i powoduje przekształcenie przedsiębiorstwa w nowy (jakościowo) podmiot gospodarczy.

Składniki:

 • technologiczny – wyselekcjonowana technologia lub jej wiązka, która stanowi podstawę wytwarzania wartości tj. wyrobu bądź usługi. Rodzaje technologii, które mogą być tu wykorzystywane to technologie cywilne i wojskowe
 • strategiczny – stworzona strategia rozwojowa danego podmiotu będąca luką konceptualną w całym procesie wytwarzania wartości w sektorze rynkowym a nawet w konkretnej branży
 • organizacyjny – przekształcenie struktury organizacyjnej podmiotu, a także wykorzystywanie odpowiednich strategii metod zarządzania przedsiębiorstwem
 • kulturowy – zmiana kulturowa prowadząca do sytuacji, w której strategia organizacji może być dokonywana bez ograniczeń, a nawet napędzana przez faktor ludzki

Transformacja przedsiębiorstwa powinna przede wszystkim prowadzić do osiągnięcia założonych przez niego celów [R. Wróblewski 2009, s. 3-4].

Bibliografia

Autor: Irena Ratusz, Martyna Olszyńska