Transakcja nierzeczywista

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 12:46, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Transakcja nierzeczywista
Polecane artykuły


Transakcja nierzeczywista- jest to pojęcie odnoszące się do terminologii giełdowej.

Są to transakcje, które stanowią transakcje terminowe, z punktu widzenia podmiotu świadczenia. Polegają one na tym, że zobowiązanie zostaje wykonane dzięki rozliczeniom finansowym, a więc na drodze spełnienia świadczenia pieniężnego.

Spełnienie tegoż świadczenia zachodzi w miejsce przeniesienia tytułu do instrumentu bazowego. Co ważne- nie można tego utożsamiać ze spełnieniem innego świadczenia niż świadczenie przyrzeczone. W takiej sytuacji dochodzi zatem do wypłaty sumy, która jest różnicą pomiędzy ceną instrumentu bazowego z dnia rozliczenia kontraktu a ceną tego instrumentu, wyróżnioną w kontrakcie terminowym.

Podział transakcji nierzeczywistych

Występuje kilka odmian nierzeczywistych transakcji terminowych.

Główny podział:

  • transakcja standardowa - dokonywanie operacji określonymi z góry zestawami -> pakietami papierów wartościowych oraz na znormalizowane okresy, na które transakcje mogą być zawierane. Jest to zdecydowane ułatwienie w przypadku szybkim zawieraniu tego typu transakcji. Stanowi również duże uproszczenie przy późniejszym obrocie kontraktami.,
  • transakcja niestandardowa - dzielą się również na transakcje bez ograniczonego ryzyka kursowego oraz premiowe.

Istnieje również podział pod względem skali ryzyka partnerów:

  • transakcja obustronnego pełnego ryzyka - każda ze stron wyrównuje tej drugiej pełne kwoty z tytułu różnicy kursów w dniu rozliczenia transakcji,
  • transakcja ograniczonego ryzyka jednej ze stron - jeden z partnerów przyjmuje zobowiązanie do pełnego pokrycia różnic kursowych, jednocześnie wyrażając zgodę na ograniczenie do pewnej wysokości pokrycia różnic kursowych przez drugiego partnera. W przypadku niestandardowych transakcji mówi się o nich jako premiowanych, natomiast standardowe wiążą się z zawarciem transakcji opcyjnych. Polegają one na kupieniu, za kwotę odgórnie ustaloną, prawa do zakupu lub sprzedaży określonej ilości danego rodzaju waloru. Nabywca ma prawo skorzystać z zakupu w określonym momencie ważności umowy albo tylko w ustalonym terminie. Jeżeli nie skorzysta z tej możliwości, ponosi stratę, stanowiącą kwotę wydaną na zakup opcji.

Podzial transakcji gieldowych.jpg

Bibliografia

  • M. Michalski, Obrót papierami wartościowymi, w Papiery wartościowe, pod red. K. Szoch- Jędrys, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2000, Kraków 2000, s. 700-702.
  • W. Bień, Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 1996, s. 198-207.

Autor: Karolina Golańska