Time Based Planning

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 04:57, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Time Based Planning
Polecane artykuły


Time Based Planning w literaturze traktowany jest jako tożsamy z określeniem, Time Based Management (TBM). W języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako zarządzanie czasem. TBM uważana jest za metodę nową, będącą w fazie rozwojowej, w związku, z czym nie jest ona ujęta w sztywne ramy definicyjne. Opierając się na dorobku naukowców możemy powtórzyć za R. Matwiejczukiem, że Time Based Management jest koncepcją zarządzania podkreślającą strategiczne znaczenie czasu w tworzeniu i realizacji wartości dodanej, co umożliwia zaoferowanie odpowiedniej wartości dodanej w odpowiednim czasie, a także lepszy i szybszy rozwój nowych produktów i wprowadzanie ich na rynek. Bitzer M. z kolei uważa, że zarządzanie czasem jest to świadome kształtowanie czasowych wymiarów procesu tworzenia wartości, jak również rozbudowywanie zdolności pozwalających przedsiębiorstwu lepiej i szybciej w odniesieniu do konkurentów rozwijać nowe produkty i wprowadzać je na rynek.

Termin Time Based Management określają trzy podstawowe cechy:

 • pojmowanie tej koncepcji jako nowy przykład zarządzania, próbujący rozszerzyć Just-in-Time na wszystkie procesy w przedsiębiorstwie,
 • pomaga ukształtować organizację przedsiębiorstwa, którą można scharakteryzować przy pomocy takich cech jak: swoboda przepływów, zespołowość działania oraz elastyczność,
 • rozwija się poprzez zwiększenie stosowania podstawowych środków pomocniczych i wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych.

Koncepcja Time Based Management może spowodować między innymi:

 • rozwój nowych procesów i produktów,
 • przeprojektowanie procesów realizowanych przed dane przedsiębiorstwo,
 • dotrzymanie terminów realizacji zamówień klientów,
 • skrócenie realizacji procesów,
 • wzrost udziału przedsiębiorstwa w rynku,
 • zwiększenie przychodów ze sprzedaży,
 • efektywniejszą realizację wartości dodanej dla przedsiębiorstwa.

Rys. 1.Podstawowe orientacje TBM

Tbm.jpg

Źródło: Opracowanie na podstawie [R.Matwiejczuk, s. 125].

TBM jest bardzo istotnym czynnikiem dla każdej firmy, która dzięki umiejętności odpowiednio szybkiego wychodzenia naprzeciw potrzebom klientów może zyskać sobie ich zaufanie, a co za tym podąża zwiększyć swoje zyski. Dzieje się tak, ponieważ przewaga nad konkurentami jest implikowana szybkością wprowadzenia produktu na rynek, co stanowi reakcję na powstające potrzeby klientów i pozwala na dotarcie do ich najbardziej pożądanej grupy. Nie są to jednak jedyne zalety TBM, pozwala on na skrócenie czasu pracy, co prowadzić może do zmniejszenia kosztów. Skrócenie czasu nie musi oznaczać zmniejszenia jakości usług, można osiągnąć wysoką jakość i pozyskać zadowolenie klienta, związane z mniejszymi kosztami.

Bibliografia

 • Blaik P., Logistyka - koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 240-243
 • Matwiejczuk R., Zarządzanie marketingowo - logistyczne, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2006, s. 125-126

Autor: Aleksandra Razowska