System zarządzania wiedzą

Wersja z dnia 21:15, 9 kwi 2008 autorstwa Sw (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Charakterystyka

Systemowe spojrzenie na kwestie zarządzania wiedzą pozwala na ustalenie aspektów dotyczących przedmiotu odniesienia (tu wiedzy), a zarazem funkcji menedżerskich realizowanych w stosunku do tego przedmiotu. Uwzględniając to podejście można stwierdzić, że system zarządzania wiedzą jest jednym z podsystemów zarządzania przedsiębiorstwa wspomagającym realizację celów gospodarczych.

Funkcje i instrumenty systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie obejmują trzy obszary:

  • zarządzanie działalnością intelektualną pracowników,
  • zarządzanie zasobami wiedzy,
  • wspomaganie informacyjne zarządzania wiedzą.


System zarządzania wiedzą.gif

Źródło: (K. Woźniak 2002, s. 903)

Elementy systemu zarządzania wiedzą

Istotnym elementem zarządzania wiedzą, oprócz technicznych środków jej gromadzenia i wymiany, oraz procedura i zasad panujących w tym zakresie, stanowią elementy kultury organizacyjnej takie jak: zrozumienie, wsparcie kierownictwa, odpowiednie programy zachęt oraz rozwijanie wzajemnych kontaktów wśród pracowników.

Rola SIM w systemie zarządzania wiedzą

Rozważając koncepcję systemu zarządzania wiedzą w doskonaleniu systemu informacji menedżerskiej należy stwierdzić, że stanowić on powinien integralną część SIM-u. Wiedza kierowników i menedżerów wszystkich szczebli w przedsiębiorstwie jest równie cennym zasobem jak wiedza pracowników operacyjnych.

Szczególnie istotna może tu być zapisana (formalna, explicit) wiedza dotycząca metod rozwiązywania zagadnień decyzyjnych i sposobów radzenia sobie ze szczególnymi przypadkami tych problemów. W przypadku wyższych szczebli zarządzania dominują nieustrukturalizowane decyzje dotyczące zmian funkcjonowania firmy w relacjach z otoczeniem.

Oznacza to, że wszelkie doświadczenia z poprzednio podejmowanych działań powinny zostać w firmie zachowane, aby uniknąć problemu "uczenia się na błędach". Uczenie się na błędach na szczeblu zarządzania strategicznego może, bowiem negatywnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorstwa.

Ludzie w systemie zarządzania wiedzą

System zarządzania wiedzą to jednak nie tylko technologia, ale przede wszystkim ludzie. Umysł człowieka jest pierwotnym źródłem wiedzy i rolą systemu zarządzania wiedzą jest identyfikacja tej wiedzy i dalsze kroki zmierzające do efektywnego jej wykorzystania w przedsiębiorstwie.

Konwersja danych w informację oraz informacji w wiedzę w biznesie, zależy od doświadczenia i możliwości analitycznych jednostki.

Proces budowania bazy wiedzy jest zdeterminowany różnorodnością systemów i sposobów zarządzania przedsiębiorstwami. Powoduje to, że każdy menedżer interpretuje informację indywidualnie, tworząc charakterystyczną tylko dla niego wiedzę, która odzwierciedla odmienne techniki zarządzania i cele organizacji.

Bariery w dzieleniu się wiedzą

Istotnym aspektem społecznym w systemach zarządzania wiedzą jest zachęcenie pracowników organizacji do dzielenia się wiedzą, co jest utrudnione przez wiele barier, latami budowanych, w tradycyjnych organizacjach. Te bariery to:

  • konkurencja między pracownikami,
  • konkurencja między działami w organizacji,
  • przekonanie, że wiedza to władza,
  • niewydolność struktury informatycznej.


Bibliografia

  • Woźniak K., Oprogramowanie Lotus Domino jako narzędzie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Materiały konferencji naukowej Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Szczawnica 26-29 września 2002, Kraków 2002
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005


Autor: Krzysztof Woźniak