System WMS

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
System WMS
Polecane artykuły


System WMS (ang. Warehouse Management system) to określenie systemu zarządzania magazynem. Jest to oprogramowanie informatyczne służące kompleksowemu zarządzaniu ruchem produktów w magazynach.

System zarządzania magazynem jest nowoczesnym rozwiązaniem stosowanym w logistyce, najczęściej w magazynach wysokiego składowania oraz centrach logistycznych. Ułatwia on nadzór nad przepływem, przechowywaniem oraz przenoszeniem towarów. Usprawnia także kontrolę ilości oraz towaru przyjmowanego do magazynu (A. Duda 2015, s. 6-7).

Dane zbierane są za pomocą kodów paskowych z wykorzystaniem skanerów, czytników czy kolektorów danych.

Funkcje systemu WMS

System WMS został zaprojektowany w celu usprawnienia działań logistycznych oraz by wprowadzić i utrzymać porządek identyfikacyjny w magazynie. Ma on duże znaczenie dla firm obsługujących w swoich magazynach dużą liczbę przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców. Spełnia on następujące funkcje:

 • prawidłowa lokalizacja towarów znajdujących się w magazynie,
 • obsługa dostaw i wysyłek,
 • kontrola przepływu materiałów w procesach magazynowania (przyjęcie do magazynu, przesunięcia towaru, przepakowania, blokowanie miejsca, likwidacja, zwrot, wydanie na produkcję),
 • automatyzacja czynności magazynowych,
 • informowanie o bieżącym stanie magazynu oraz możliwość raportowania,
 • możliwość tworzenia etykiet i za ich pomocą oznaczania towarów,
 • ułatwienie i ujednolicenie metod rozliczania kosztów za usługi,
 • możliwość klasyfikacji towarów według metod ABC oraz XYZ.

Korzyści z korzystania z systemu WMS

Wszystkie korzyści, jakie niesie za sobą wdrożenie systemu zarządzania magazynem powodują wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz pokazują, jak ważne jest posiadanie systemu informatycznego, który w dużym zakresie wspomaga funkcjonowanie firmy (A. Duda 2015, s. 15). Pośród wielu licznych zalet można wyróżnić:

 • sprawniejsza kontrola zapasów,
 • lepsza i łatwiejsza identyfikacja,
 • szybsze kompletowanie zamówień,
 • dbanie o właściwą kolejność wydawania towarów,
 • szybsze cykle obsługi zamówień i dostaw,
 • poprawienie jakości obsługi klienta (P.R. Murphy Jr., D.F. Wood 2011, s. 63-64),
 • redukcja ilości towaru znajdującego się w magazynie,
 • mniejsza ilość błędów i pomyłek,
 • automatyzacja procesów inwentaryzacji,
 • mniejsza ilość reklamacji,
 • skrócenie drogi wózków widłowych i zarządzanie przejazdami,
 • eliminacja uszkodzeń towaru,
 • optymalne zarządzanie pustymi opakowaniami,
 • kontrola zapasów i inwentaryzacja,
 • redukcja nakładów na obsługę magazynu,
 • podniesienia wydajności pracy (T. Kanicki 2011, s. 91-92),
 • oszczędność czasu,
 • stała kontrola stanów magazynowych,
 • zwiększenie dokładności inwentaryzacji,
 • kontrola pracy magazynierów,
 • szybsze wdrożenie nowych magazynierów do pracy,
 • pełen elektroniczny obieg dokumentów,
 • zmniejszenie kosztów magazynowania,
 • maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej (A. Duda 2015, s. 14-15).

Budowa modułowa

Systemy informatyczne WMS mają budowę modułową, a każdy moduł odpowiada za zarządzanie innymi obszarami. Moduły te są ze sobą powiązane, dzięki czemu możliwa jest wymiana informacji między nimi. W systemach WMS można wyróżnić moduły:

 • Mapa magazynu – przedstawia wizualne rozmieszczenie półek oraz regałów w magazynie, a także poziom w jakim są zagospodarowane.
 • Zlecenia działań magazynowych oraz bieżące stany towarowe w poszczególnych lokalizacjach.
 • Moduł inwentaryzacyjny – służy do kontroli stanów magazynowych oraz poprawy ewentualnych pomyłek.
 • Lokalizacje zmieniające się dynamicznie – dotyczą rotującej grupy towarów, wykorzystywana jest tutaj znajomość analizy ABC lub analizy XYZ do przypisania miejsc paletowych dla poszczególnych grup towarów.
 • Generator marszruty – pozwala na znalezienie sposobów na zwiększenie efektywności pracy, np. Znalezienie najkrótszej trasy dla magazyniera.
 • Monitor pracy magazynu – ten moduł stworzony jest dla kadry kierowniczej do kontrolowania pracy pracowników na magazynie. (T. Kanicki 2011, s. 91)

Bibliografia

Autor: Monika Pióro