Subskrypcja

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Subskrypcja
Polecane artykuły

Subskrypcja - system sprzedaży polegający na zobowiązaniu się do zakupu określonego dobra lub usługi dokonując przedpłaty. Termin ten pochodzi od łacińskiego słowa subscribere (zapisywać).

Wczesną formą subskrypcji była prenumeracja, powszechna praktyka biznesowa w osiemnastowiecznym handlu książkami w Niemczech. Wydawca oferował sprzedaż książki, która była planowana, ale jeszcze nie została wydrukowana, zwykle z rabatem, aby z góry pokryć koszty. Praktyka ta była szczególnie popularna w przypadku czasopism, gdyż pozwalała z góry określić liczbę prenumeratorów. Prenumeracja jest podobna do współczesnego modelu finansowania crowdfundingowego.

Model biznesowy oparty na subskrypcji

Model biznesowy oparty na subskrypcji to model biznesowy, w którym klient musi płacić stałą cenę w regularnych odstępach czasu za dostęp do produktu lub usługi. Model ten został zapoczątkowany przez wydawców książek i czasopism w XVII wieku, a obecnie jest wykorzystywany przez wiele firm, stron internetowych, a nawet firm farmaceutycznych we współpracy z rządem.

Zamiast sprzedawać produkty pojedynczo, subskrypcja oferuje okresowe (codzienne, cotygodniowe, dwutygodniowe, comiesięczne, półroczne, roczne lub sezonowe) korzystanie z produktu lub usługi albo — w przypadku organizacji zorientowanych na występy, takich jak opera — bilety na całą serię określonej liczby (np. od pięciu do piętnastu) przedstawień zaplanowanych na cały sezon. W ten sposób jednorazowa sprzedaż produktu może stać się sprzedażą powtarzalną i budować przywiązanie do marki.

Branże wykorzystujące ten model to m.in. wysyłkowe kluby sprzedaży książek i kluby sprzedaży muzyki, prywatni dostawcy poczty internetowej, telewizja kablowa, dostawcy telewizji satelitarnej z płatnymi kanałami telewizyjnymi, dostawcy katalogów cyfrowych z muzyką do pobrania lub e-booków, radio satelitarne, firmy telefoniczne, operatorzy sieci komórkowych, dostawcy Internetu, wydawcy oprogramowania, strony internetowe (np. blogi), dostawcy rozwiązań biznesowych, firmy świadczące usługi finansowe, kluby zdrowia, usługi koszenia trawników i odśnieżania, wynajmu mieszkań i farmaceutyków, a także tradycyjne gazety, magazyny i czasopisma naukowe.

Wznawianie subskrypcji może być okresowe i aktywowane automatycznie, tak aby koszt nowego okresu był automatycznie opłacany za pomocą preautoryzowanego obciążenia karty kredytowej lub konta czekowego. Popularną odmianą tego modelu w grach online i na stronach internetowych jest model freemium, w którym pierwszy poziom treści jest darmowy, ale dostęp do funkcji premium (na przykład bonusów do gry lub archiwów artykułów) jest ograniczony do płacących abonentów.

Rodzaje i przykłady subskrypcji

Istnieją różne rodzaje subskrypcji, takie jak:

  • Prenumerata na określony zestaw towarów lub usług.
  • Nakład płatny
  • Obieg bezpłatny
  • Obieg kontrolowany.
  • Pudełka z prenumeratą zawierają różne materiały eksploatacyjne (tzw. boksy)
  • Rolnictwo wspierane przez społeczność
  • Usługi dostarczania posiłków
  • Usługa dostarczania zestawów posiłków
  • Abonament umożliwiający nieograniczone korzystanie z usługi lub zbioru usług.

W branży wydawniczej subskrypcja ma formę prenumeraty - pakietu kilku czasopism po obniżonej cenie. Model subskrypcji obejmuje zazwyczaj system paywall lub inny system "płatnego dostępu" (nazwany tak w opozycji do otwartego dostępu). W miarę zmniejszania się przychodów z reklamy cyfrowej coraz więcej wydawców preferuje płatny model subskrypcji, widząc w nim stosunkowo stabilny strumień dochodów.

Oprogramowanie jako usługa — płatna subskrypcja, w ramach której użytkownik wykupuje abonament na okresowy zakup produktu. Jest to model znany również jako model wygodny, ponieważ klient nie musi pamiętać o szukaniu produktu i kupowaniu go co jakiś czas. Na przykład subskrypcja na bilet kolejowy przez firmę może nie być zindywidualizowana, ale może umożliwiać korzystanie z usługi wszystkim pracownikom tej firmy. W przypadku towarów o nieograniczonej podaży i wielu usług luksusowych tego typu subskrypcje są rzadkością.

Abonament do usług

‘’’Abonament’’’ — obejmuje podstawowy dostęp lub minimalną usługę oraz pewną dodatkową opłatę zależną od wykorzystania. Za podstawową usługę telefoniczną płaci się z góry ustaloną opłatę za miesięczne korzystanie, ale mogą być pobierane dodatkowe opłaty za usługi dodatkowe, takie jak połączenia międzymiastowe, usługi katalogowe i usługi typu "pay-per-call". Gdy usługa podstawowa jest oferowana bezpłatnie, ten model biznesowy jest często określany mianem freemium. Abonament może być osobisty i niezbywalny, dla rodziny lub, w pewnych okolicznościach, dla grupy korzystającej z usługi w tym samym czasie.

Bibliografia

Autor: Agnieszka Krztoń

.