Struktura wirtualna

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 02:18, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Struktura wirtualna
Polecane artykuły


Struktura organizacji wirtualnej jest typem struktury nowoczesnej i jest "złożona ze stanowisk, komórek lub jednostek organizacyjnych różnych podmiotów gospodarczych, a nawet całych przedsiębiorstw, których zadaniem jest zrealizowanie wyznaczonych celów. Nie ma ona osobowości prawnej, wspólnego majątku, personelu zatrudnionego przez jeden podmiot." [B. Mikuła 2001, s. 172]

Wirtualną strukturę organizacji tworzą dwa podstawowe elementy:

W wirtualnej organizacji bardzo ważne są relacje sieciowe i możliwość szybkiej komunikacji między partnerami, którą umożliwiają sieci komunikacyjno-informatyczne. Sieci te są podstawą działania organizacji wirtualnych. Dynamika otoczenia stale stawia organizacjom nowe przeszkody. Muszą one nadążać za ciągłymi zmianami i przyswajać innowacyjne technologie informacyjne z powodu szybkiego rozwoju rynku IT. W takiej organizacji nie ma znaczenia kto i na jakim poziomie w hierarchii się znajduje, wszyscy zainteresowani są sobie równi. Rozdział prac i kontrola przebiegu danego zlecenia należy do firmy, która komunikowała się z innymi zainteresowanymi. Jeżeli chodzi o czas istnienia organizacji wirtualnej, nie da się tego ściśle określić. Organizacja będzie istnieć tyle czasu, ile będzie go potrzeba na zrealizowanie danego zlecenia czy przedsięwzięcia, z czego wynika tak duże zróżnicowanie.

Zastosowanie

Zespoły wirtualne (Sławomir Wawak)

Typ struktury wirtualnej ma zastosowanie w dużych korporacjach. Przedsiębiorstwa nie zatrudniają pracowników, a najmują osoby bądź firmy z zewnątrz, które wykonują zlecone im zadania i realizują cele przedsiębiorstwa. Najemcy wytwarzają produkty we własnych zakładach, gdyż organizacje o strukturze wirtualnej nie posiadają swoich ośrodków produkcyjnych. Sam proces produkcji nie jest przez organizacje w żaden sposób kontrolowany. Przedsiębiorstwa nadają tylko swoją markę gotowym już produktom. Ma to na celu znaczne obniżenie kosztów produkcji, co jest możliwe, gdyż korzysta się z taniej siły roboczej uboższych rejonów świata.

Bibliografia

  • Mikuła B., Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001
  • Nalepka A., Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001
  • Stabryła A., Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012

Autor: Elżbieta Smolik