Strategia komunikacji

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Strategia komunikacji
Polecane artykuły


Strategia komunikacji obejmuje ogół działań, jakie podejmuje firma, aby przy wykorzystaniu dostępnych zasobów osiągnąć zamierzone cele w obszarze komunikacji w przedsiębiorstwie. Jej podstawową funkcją jest przedstawienie celów i wartości reprezentowanych przez markę oraz korzyści, jakie wiążą się ze współpracą z danym przedsiębiorstwem.

Na strategię komunikacji składają się elementy, które powinny być spójne z wizerunkiem firmy i tworzyć razem spójną całość. Jeżeli wszystkie części składowe nie będą ze sobą współgrać, firma może zostać odebrana jako nieautentyczna. Istotnymi elementami tworzącymi strategię są:

 • aspekt językowy - nazwa przedsiębiorstwa, towarzyszący marce slogan, motto itd.,
 • kod przekazywania komunikatu - dźwięki, ton głosu, styl językowy,
 • identyfikacja wizualna - logo, wykorzystywane kolory, czcionki, wygląd pomieszczeń oraz design produktów.

Employer branding

Dla spójnej strategii komunikacji równie ważne, co przekazywanie informacji potencjalnym klientom oraz pozostałym przedstawicielom otoczenia przedsiębiorstwa, jest dbanie o wewnętrzną komunikację firmy. Zatrudniający najczęściej starają się kreować swój pozytywny wizerunek jako pracodawcy, podejmując działania z zakresu employer brandingu. Tego typu poczynania podzielić można także ze względu grupy docelowej na wewnętrzne, skierowane do obecnie zatrudnionych w przedsiębiorstwie oraz zewnętrzne (z myślą o potencjalnych przyszłych pracownikach). Firmy decydują się na świadome budowanie swojego wizerunku dobrego pracodawcy, aby poprawić tożsamość marki przedsiębiorstwa zarówno wśród zatrudnianych osób, jak i partnerów biznesowych oraz swoich klientów (M. Kozłowski 2012, s. 13-14).

Aby przykuć uwagę potencjalnych pracowników, a także budować pozytywny wizerunek firmy wśród pracujących tam osób, przedsiębiorstwa mogą stosować rozmaite narzędzia. Należą do nich między innymi:

 • ogłoszenia rekrutacyjne - powinny zawierać interesującą treść, oddając przy tym specyfikę firmy, warto również zawrzeć w ogłoszeniu elementy identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa,
 • strony www przedsiębiorstw oraz wyszukiwarki internetowe - umożliwiają dotarcie do osób poszukujących informacji, bądź zatrudnienia w określonej dziedzinie, a także tych, którym znana jest działalność danej firmy,
 • media społecznościowe - do działań z zakresu employer brandingu wykorzystywać można zarówno portale dla profesjonalistów, jak i serwisy społecznościowe, są to platformy komunikacji, dzięki którym możliwe jest zainteresowanie odbiorców działalnością przedsiębiorstwa i przedstawienie profilu jego działalności w kreatywny sposób,
 • filmy oraz kampanie rekrutacyjne - niestandardowe procesy rekrutacji (np. z wykorzystaniem kanałów social media) oraz filmy promujące rekrutację są sposobem na przyciąganie uwagi potencjalnych nowych pracowników, dzięki ich ciekawemu wykorzystaniu marka może kreować swój wizerunek jako innowacyjnego pracodawcy,
 • udział w targach pracy - szansa na bezpośredni kontakt z osobami zainteresowanymi pracą w przedsiębiorstwie, udzielenie natychmiastowej odpowiedzi na ich pytania oraz zbudowanie zaufania jako zatrudniający,
 • promocja na uczelniach - przeprowadzanie wykładów tematycznych, wspieranie studenckich projektów, współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi, rozwieszanie plakatów na uczelniach, a także oferowanie studentom udziału w programach ambasadorskich,
 • obecność w prasie - występowanie marki w artykule w prasie branżowej zwiększa jej wiarygodność jako eksperta w danej dziedzinie, aby zwiększyć rozpoznawalność firmy, możliwe są również publikacje w lokalnych czasopismach,
 • gazety pracownicze - stanowią źródło informacji dla pracowników, którzy interesują się działalnością przedsiębiorstwa, są także narzędziem, dzięki któremu zatrudnieni mogą wyrazić swoje poglądy związane z branżą oraz miejscem zatrudnienia.

Struktura strategii komunikacji

Przygotowując dobrą i efektywną strategię, należy pamiętać o zawarciu w niej kluczowych elementów, takich jak (M.Rydel 2001, s. 28-29):

 1. Cel podejmowanych działań - jakie informacje przedsiębiorstwo chce zakomunikować otoczeniu?
 2. Kod wykorzystywany do przekazywania informacji - postać planowanego komunikatu.
 3. Określenie odbiorców informacji - sprecyzowanie oczekiwań, preferencji, a także ilości osób wchodzących w skład grupy docelowej.
 4. Dobór odpowiednich kanałów komunikacji - analiza dostępnych możliwości w odniesieniu do wyszczególnionych grup docelowych, w tym poznanie specyfiki poszczególnych mediów, możliwości z zakresu public relations, kontaktów bezpośrednich oraz pozostałych dostępnych kanałów przekazu informacji.
 5. Wykorzystywane narzędzia promocji - określenie formy oraz środków przekazu.
 6. Określenie ewentualnych pośredników w przekazywaniu informacji - zbadanie zapotrzebowania na skorzystanie z udziału firm zewnętrznych, agencji i ewentualne zaangażowanie ich we wdrażanie strategii komunikacji lub samodzielna realizacja założonego planu.
 7. Harmonogram działań - terminy, okres trwania i daty podejmowania określonych działań.
 8. Kosztorys - kwota budżetu i jej wykorzystanie na poszczególne etapy wdrażania strategii. Planowanie kosztów planowania oraz prowadzenia strategii powinno być ściśle powiązane z wyznaczonymi celami. Na ważne i złożone, kluczowe dla przedsiębiorstwa zadania przeznaczać się powinno odpowiednio dużą ilość środków, natomiast w przypadku mniej istotnych i łatwiejszych do realizacji celów, można starać się ograniczyć koszt ich osiągnięcia.

Bibliografia

Autor: Karolina Zboś