Strategia fazy wzrostu

Strategia fazy wzrostu
Polecane artykuły

Po początkowej fazie wprowadzania, następuje faza intensywnego wzrostu w chwili gdy produkt zostanie pozytywnie przyjęty przez rynek. Faza ta cechuje się ciągle wysokimi, choć stosunkowo mniejszymi niż w fazie rozwoju nakładami kapitałowymi. W związku z tym proponuje się różne strategie dla przedsiębiorstw o różnej pozycji konkurencyjnej.

Proponowane działania

Dominująca pozycja konkurencyjna

Silna pozycja konkurencyjna

  • starać się poprawić pozycję, zwiększyć udział,
  • inwestować, aby zwiększyć tempo wzrostu

Średnia pozycja konkurencyjna

  • starać się poprawić pozycję, selektywnie zwiększać udział,
  • selektywne inwestowanie w celu poprawy sytuacji

Korzystna pozycja konkurencyjna

  • szukać niszy i chronić ją,
  • selektywnie inwestować

Słaba pozycja konkurencyjna

  • wzrost lub porzucenie,
  • inwestować lub pozbyć się

Bibliografia

  • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 257-258
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak