Społeczeństwo wiedzy

Społeczeństwo wiedzy
Polecane artykuły

Społeczeństwo wiedzy- jest to społeczeństwo w którym wytwarzania i przetwarzanie przedmiotów materialnych typowe dla produkcji fabrycznej zostanie zepchnięte na margines przez wytwarzanie i przetwarzanie wiedzy, która stanie się centralnym towarem gospodarki. Społeczeństwo wiedzy jest nowym typem społeczeństwa, które wydaje się powstawać w okresie gwałtownego rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz gospodarki opartej na wiedzy. Do najważniejszych cech tworzącego się modelu społecznego można zaliczyć permanentną edukację, nową rolę nauki, rolę kapitału społecznego, zastosowanie wiedzy w praktyce, wzrost znaczenia kapitału społecznego, który jest podłożem rozwoju kapitału intelektualnego.

Bibliografia

  • Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003
  • Toffler A., Toffler H. Budowa nowej cywilizacji, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1996
  • Domański S., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy, Wyd. naukowe PWN, Warszawa 1993

Autor: Andrzej Kowal

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła