Spedycja: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 1: Linia 1:
 +
{{Infobox
 +
|Concept={{PAGENAME}}
 +
|list1=<ul>
 +
<li>[[Transport]]
 +
</ul>
 +
|list2=<ul>
 +
<li>[[Logistyka]]
 +
<li>[[Spedytor]]
 +
</ul>
 +
|list3=<ul>
 +
<li>[[Przewoźnik]]
 +
<li>[[Transport intermodalny]]
 +
<li>[[Usługa]]
 +
</ul>
 +
}}
 
Spedycja to "[[organizowanie]] przewozu ładunków i wykonywanie wszystkich lub niektórych związanych z tym czynności. Działalność ta może być wykonywana przez:  
 
Spedycja to "[[organizowanie]] przewozu ładunków i wykonywanie wszystkich lub niektórych związanych z tym czynności. Działalność ta może być wykonywana przez:  
 
* użytkownika transportu (spedycja własna);  
 
* użytkownika transportu (spedycja własna);  
Linia 32: Linia 47:
 
* mieszana która wykonuje czynności przemieszczania i dodatkowe
 
* mieszana która wykonuje czynności przemieszczania i dodatkowe
 
Kryterium rodzaju środka przewożonego:  
 
Kryterium rodzaju środka przewożonego:  
* kojejowa,  
+
* kolejowa dotyczy obsługi [[towar]]ów transportowanych wagonami kolejowymi, oprócz wagonów do przewozów zestawów drogowych (hucke-pack) i sytuacji, w których przewóz kolejowy jest elementem transportu, dokonywanego za pomocą innych środków transportu (tzw. transport kombinowany),
* lotnicza,  
+
* morska umożliwia obsługę przesyłek na zasadzie drzwi-drzwi, obejmuje szereg działań wykonywanych przez spedytora, których rezultatem jest przesłanie przesyłki frachtem morskim, wszystkimi jego formami i dostępnymi sposobami. Spedytorem morskim jest firma, która oferuje usługi spedycji morskiej za pomocą umów z przewoźnikami morskimi i portami morskimi. Ważną rolę w działalności spedycji morskich mogą spełniać umowy z władzami portowymi. Niektórzy z małych [[spedytor]]ów, wyspecjalizowali się w sprzedaży usług portowych. Rzadko kiedy pojawiają się one bezpośrednio przed klientami, w większości firmy te są podwykonawcami spedytorów,  
* samochodowa,  
+
* lotnicza to działania [[spedytor]]a, których celem jest przesłanie przesyłki transportem lotniczym przy użyciu wszystkich dostępnych sposobów i form. Podobnie jak spedycja morska, umożliwia także obsługę przesyłek na zasadzie drzwi-drzwi,  
* morska,
+
* samochodowa do przewozu towaru wykorzystuje samochód lub zestaw drogowy (ciągnik z naczepą lub samochód z przyczepą lub przyczepami). Wymienione środki transportu można podzielić na:
 +
:*samochody niskotonażowe, których ładowność wynosi od 1,5 do 7,5 tony;
 +
:*samochody średniotonażowe, których ładowność wynosi do 12 ton;
 +
:*zestawy wysokotonażowe o ładowności do 26 ton, aczkolwiek w niektórych krajach (m. in. Szwecja)  występują zestawy drogowe o ładowności ponad 26 ton, co wynika z przepisów danego kraju o maksymalnej dopuszczalnej masie zestawu drogowego;
 +
:*zestawy specjalistyczne do przewozów ciężkich i ponadgabarytowych, których ładowność może wynosić nawet do 200 ton.
 
Kryterium miejsca wykonywania usługi: miejska:
 
Kryterium miejsca wykonywania usługi: miejska:
 
* portowa,  
 
* portowa,  
Linia 51: Linia 70:
  
 
Spedycja obejmuje wszelkie czynności potrzebne do terminowego, bezpiecznego i ekonomicznego przesłania ładunków z wyjątkiem samego przewozu.
 
Spedycja obejmuje wszelkie czynności potrzebne do terminowego, bezpiecznego i ekonomicznego przesłania ładunków z wyjątkiem samego przewozu.
 +
 +
==Proces ewolucji przedsiębiorstw spedycyjnych==
 +
Sformalizowania działalności spedycyjnej upatrywać można u zarania XIX wieku we francuskim systemie prawa handlowego (Code do Commerce z 1808 r.), gdzie [[spedytor]]a traktowano jako komisanta. Spedycja polska na tym tle wyraźnie zarysowuje nowatorską rolę w Europie. W 1858r. Carl Hartwig (mieszkaniec Poznania) rejestruje firmę, która następnie w niedługim czasie została jedną z czołowych firm spedycyjno-transportowych w Europie. W 1939 r. po zajęciu Polski przez Niemcy hitlerowskie, firma niemiecka Schenker przejmuje całe mienie polskiej firmy C.Hartwig.
 +
Na drugą połowę XIX wieku przypada rozwój spedycji kolejowej i spedycji morskiej w żegludze regularnej, natomiast w okresie międzywojennym XX wieku spedycji samochodowej. W ostatnich dekadach XX wieku przeważał pogląd o konieczności korzystania z autonomicznych firm spedycyjnych, także przez duże organizacje w miejsce wydziałów spedycyjnych w małych lub średnich przedsiębiorstwach handlowych.
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
* J.Tarski "Ekonomika i [[organizacja]] transportu międzynarodowego" PWE, Warszawa 1973, s. 389-390
+
* Hajdul M. (2010), [http://www.logforum.net/pdf/6_3_5_10.pdf"Model of coordination of transport processes according to the concept of sustainable"], LogForum, s. 45-55
* T.Szczepaniak, "[[Transport]] i spedycja w handlu zagranicznym" PWE, Warszawa 2002, s. 281,  
+
* Sikorski P. M., Zembrzycki T. (2006), "Spedycja w Praktyce" PWT, Warszawa, s. 102-143
 +
* T.Szczepaniak, "[[Transport]] i spedycja w handlu zagranicznym" PWE, Warszawa 2002, s. 281,
 +
* Szołtysek J. (2006), [http://sdl.org.pl/Content/16633/Szoltysek_Zarzadzanie_przeplywami.pdf"Zarządzanie przepływami ładunków w miastach"], Transport miejski i regionalny, s. 25-35
 +
* J.Tarski "Ekonomika i [[organizacja]] transportu międzynarodowego" PWE, Warszawa 1973, s. 389-390
 +
* Wyższa Szkoła Cła i Logistyki (2008), "Logistyczny wymiar spedycji międzynarodowej" Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa, s. 71
  
{{a|Marian Krzywoń}}
+
{{a|Marian Krzywoń, Marcin Błądek}}
 
[[Kategoria:Transport]]
 
[[Kategoria:Transport]]
 
[[en:Shipping]]
 
[[en:Shipping]]

Wersja z 23:52, 4 lis 2016

Spedycja
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Spedycja to "organizowanie przewozu ładunków i wykonywanie wszystkich lub niektórych związanych z tym czynności. Działalność ta może być wykonywana przez:

 • użytkownika transportu (spedycja własna);
 • przedsiębiorstwo transportowe (funkcja spedytora i przewoźnika połączona w jednym przedsiębiorstwie);
 • wyodrębnione przedsiębiorstwo spedycyjne (przedsiębiorstwo to zajmuje się zarobkowo odpłatnie czynnościami związanymi z organizowaniem przewozu ładunków na rzecz określonego zleceniodawcy."

Inna z definicji spedycji określa ją "jako zorganizowanie przemieszczenia ładunków przy zastosowaniu odpowiednio dobranych środków transportowych i sposobu przewozu, w wyniku czego następuje przesłanie ładunku od nadawcy do odbiorcy."

Typy spedycji

 • usługa materialna nakierowana jest na zysk
 • przeznaczona jest na sprzedaż

Spedycja to jeden z działów transportu polegający na organizowaniu przewozu towarów, którą możemy podzielić na dwa czynniki:

 • czynnościowy, w którym to czynniku wyodrębniamy funkcję przewoźnika, oraz funkcję zamawiającego usługę przewozu
 • handlowy, w którym to czynniku chodzi o rozdzielenie praw własności do przewożonego towaru od podjęcia się wykonawstwa usługi i jego dystrybucji

Spedycja jest przykładem działalności gospodarczej, która polega na organizowaniu przewozu ładunków na zlecenie jakiegoś podmiotu gospodarczego, który może mieć formę prawną osoby prawnej lub fizycznej.

Podział spedycji

 • spedycja gałęziowa, w której całość pracy wykonywana jest przez użycie jednego rodzaju środka przewozowego,
 • spedycja intermodalna, w ramach której angażuje się pracę nie jednej gałęzi transportu

Klasyfikacja spedycji

Sfery działania i zasięgu obsługiwanego towaru:

 • międzynarodowa,
 • krajowa,
 • publiczna, w której przedsiębiorstwo wykonuje usługi zarobkowe na zlecenie innych podmiotów gospodarczych,
 • własna, w której realizowanie spedycji jest we własnym zakresie w stosunku do towarów własnego obrotu handlowego,

Kryteria spedycji

Kryterium charakteru i zakresu wykonywanych czynności:

 • czysta inaczej właściwa zajmuje się tylko czynnościami spedycyjnymi,
 • mieszana która wykonuje czynności przemieszczania i dodatkowe

Kryterium rodzaju środka przewożonego:

 • kolejowa dotyczy obsługi towarów transportowanych wagonami kolejowymi, oprócz wagonów do przewozów zestawów drogowych (hucke-pack) i sytuacji, w których przewóz kolejowy jest elementem transportu, dokonywanego za pomocą innych środków transportu (tzw. transport kombinowany),
 • morska umożliwia obsługę przesyłek na zasadzie drzwi-drzwi, obejmuje szereg działań wykonywanych przez spedytora, których rezultatem jest przesłanie przesyłki frachtem morskim, wszystkimi jego formami i dostępnymi sposobami. Spedytorem morskim jest firma, która oferuje usługi spedycji morskiej za pomocą umów z przewoźnikami morskimi i portami morskimi. Ważną rolę w działalności spedycji morskich mogą spełniać umowy z władzami portowymi. Niektórzy z małych spedytorów, wyspecjalizowali się w sprzedaży usług portowych. Rzadko kiedy pojawiają się one bezpośrednio przed klientami, w większości firmy te są podwykonawcami spedytorów,
 • lotnicza to działania spedytora, których celem jest przesłanie przesyłki transportem lotniczym przy użyciu wszystkich dostępnych sposobów i form. Podobnie jak spedycja morska, umożliwia także obsługę przesyłek na zasadzie drzwi-drzwi,
 • samochodowa do przewozu towaru wykorzystuje samochód lub zestaw drogowy (ciągnik z naczepą lub samochód z przyczepą lub przyczepami). Wymienione środki transportu można podzielić na:
 • samochody niskotonażowe, których ładowność wynosi od 1,5 do 7,5 tony;
 • samochody średniotonażowe, których ładowność wynosi do 12 ton;
 • zestawy wysokotonażowe o ładowności do 26 ton, aczkolwiek w niektórych krajach (m. in. Szwecja) występują zestawy drogowe o ładowności ponad 26 ton, co wynika z przepisów danego kraju o maksymalnej dopuszczalnej masie zestawu drogowego;
 • zestawy specjalistyczne do przewozów ciężkich i ponadgabarytowych, których ładowność może wynosić nawet do 200 ton.

Kryterium miejsca wykonywania usługi: miejska:

 • portowa,
 • dworcowa,
 • targowo-wystawowa,

Kryterium fazy procesu transportowego:

 • nadania,
 • odbioru,
 • w czasie przemieszczania ładunku,

Kryterium specjalizacji czynności spedycyjnych:

 • celna,
 • przeładunkowa,
 • wysyłkowa,
 • odbiorcza,

Spedycja obejmuje wszelkie czynności potrzebne do terminowego, bezpiecznego i ekonomicznego przesłania ładunków z wyjątkiem samego przewozu.

Proces ewolucji przedsiębiorstw spedycyjnych

Sformalizowania działalności spedycyjnej upatrywać można u zarania XIX wieku we francuskim systemie prawa handlowego (Code do Commerce z 1808 r.), gdzie spedytora traktowano jako komisanta. Spedycja polska na tym tle wyraźnie zarysowuje nowatorską rolę w Europie. W 1858r. Carl Hartwig (mieszkaniec Poznania) rejestruje firmę, która następnie w niedługim czasie została jedną z czołowych firm spedycyjno-transportowych w Europie. W 1939 r. po zajęciu Polski przez Niemcy hitlerowskie, firma niemiecka Schenker przejmuje całe mienie polskiej firmy C.Hartwig. Na drugą połowę XIX wieku przypada rozwój spedycji kolejowej i spedycji morskiej w żegludze regularnej, natomiast w okresie międzywojennym XX wieku spedycji samochodowej. W ostatnich dekadach XX wieku przeważał pogląd o konieczności korzystania z autonomicznych firm spedycyjnych, także przez duże organizacje w miejsce wydziałów spedycyjnych w małych lub średnich przedsiębiorstwach handlowych.

Bibliografia

Autor: Marian Krzywoń, Marcin Błądek