Skrypt dłużny

Wersja z dnia 13:12, 1 gru 2008 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Charakterystyka

Skrypt dłużny - określany również jako dowód długu, to dokument opatrony podpisem osoby zaciągającej dług stwierdzający istnienie zobowiązania na określoną kwotę.Dokument ten powinien być w całości sporządzony odręcznie przez składającego podpis lub też zawierać notę kredytową (dokument umożliwiający anulowanie całości zobowiązania).

W przypadku niespełnienia któregoś w powyższych warunków, skrypt ten  nie może stanowić całego dowodu, a jedynie jego początek.W przypadku obligacji lub też innych zobowiązań dłużnych wynikających z działalnosci firmy dłużnika zastrzeżenia dotyczące formy sporządzenia dokumenty  nie obowiązują. W sytułacji braku konktretnego aktu prawnego, z którego wynika dług konieczność udowodnienia takiego długu leży po stronie wierzyciela, o ile dłużnik wcześniej zaprzeczy istnieniu tego zobowiązania.

Zgodnie z art.465 par. 1 kodeksu cywilnego, jeżeli w danym stosunku zobowiązaniowym istnieje skrypt dłużny, to spełniając świadczenie dłużnik może żądać zwrotu dokumentu.

Bibliografia

  • Kodeks Cywilny, Wydawnictowo Lex, Warszawa 2003, str 402
  • Leksykon Bankowy ,Wydawnictwo Edytor S.A., Warszawa 1993, str 374
  • Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan, Finanse Przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, 1999, str 215


Autor: nn

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.