Składki ZUS: Różnice pomiędzy wersjami

m (Infobox update)
 
(LinkTitles.)
 
Linia 24: Linia 24:
 
* [[ubezpieczenie wypadkowe]] od 0,40% do 3,60% podstawy wymiaru
 
* [[ubezpieczenie wypadkowe]] od 0,40% do 3,60% podstawy wymiaru
 
* [[ubezpieczenie zdrowotne]] 9,00% podstawy wymiaru (odliczane 7,75%)
 
* [[ubezpieczenie zdrowotne]] 9,00% podstawy wymiaru (odliczane 7,75%)
* Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru
+
* [[Fundusz]] Pracy 2,45% podstawy wymiaru
 
* Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10%
 
* Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10%
 
* Fundusz Emerytur Pomostowych 1,50%
 
* Fundusz Emerytur Pomostowych 1,50%
Linia 30: Linia 30:
 
==Rodzaje świadczeń realizowanych przez ZUS==
 
==Rodzaje świadczeń realizowanych przez ZUS==
 
'''Z tytułu choroby i macierzyństwa:'''
 
'''Z tytułu choroby i macierzyństwa:'''
* zasiłek chorobowy
+
* [[zasiłek chorobowy]]
* zasiłek macierzyński
+
* [[zasiłek macierzyński]]
* zasiłek opiekuńczy
+
* [[zasiłek opiekuńczy]]
 
* zasiłek wyrównawczy  
 
* zasiłek wyrównawczy  
 
*świadczenie rehabilitacyjne
 
*świadczenie rehabilitacyjne
Linia 39: Linia 39:
 
   
 
   
 
'''Z tytułu długotrwałej niezdolności do pracy:'''
 
'''Z tytułu długotrwałej niezdolności do pracy:'''
* renta z tytułu niezdolności do pracy
+
* [[renta]] z tytułu niezdolności do pracy
 
* renta szkoleniowa
 
* renta szkoleniowa
  
 
'''Z tytułu starości:'''
 
'''Z tytułu starości:'''
 
* emerytura
 
* emerytura
* dodatek pielęgnacyjny do emerytur i rent
+
* [[dodatek pielęgnacyjny]] do emerytur i rent
  
 
'''Z tytułu śmierci żywiciela:'''
 
'''Z tytułu śmierci żywiciela:'''
* renta rodzinna
+
* [[renta rodzinna]]
 
* dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej
 
* dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej
  
 
'''Z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej:'''
 
'''Z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej:'''
* jednorazowe odszkodowanie
+
* jednorazowe [[odszkodowanie]]
 
*świadczenia z tytułu choroby, długotrwałej niezdolności do pracy i śmierci żywiciela
 
*świadczenia z tytułu choroby, długotrwałej niezdolności do pracy i śmierci żywiciela
 
*świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych
 
*świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych
Linia 60: Linia 60:
 
* renta socjalna
 
* renta socjalna
 
*świadczenie przedemerytalne
 
*świadczenie przedemerytalne
* rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS.
+
* [[rehabilitacja]] lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS.
  
 
==Obowiązek płacenia składek ZUS==
 
==Obowiązek płacenia składek ZUS==
Linia 68: Linia 68:
 
* osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
 
* osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
 
* twórcy i artyści
 
* twórcy i artyści
* osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
+
* osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której [[przychody]] są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
* wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej
 
* wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej
* osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświat.
+
* osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich [[zespół]], na podstawie przepisów o systemie oświat.
  
 
'''III'''.Osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.
 
'''III'''.Osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.
  
WYJĄTEK! Prowadzący działalność nie mają takiego obowiązku w stosunku do zleceniobiorców, którzy są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub studentami, w wieku do ukończenia 26 lat - grupa ta z tytułu zawartej umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ani obowiązkowo ani dobrowolnie.
+
WYJĄTEK! Prowadzący działalność nie mają takiego obowiązku w stosunku do zleceniobiorców, którzy są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub studentami, w wieku do ukończenia 26 lat - [[grupa]] ta z tytułu zawartej umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ani obowiązkowo ani dobrowolnie.
  
 
==Zasady finansowania składek ZUS==
 
==Zasady finansowania składek ZUS==
'''Składkę na ubezpieczenie emerytalne:'''
+
'''Składkę na [[ubezpieczenie]] emerytalne:'''
 
* osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - finansują w całości sami ubezpieczeni
 
* osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - finansują w całości sami ubezpieczeni
* osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej - finansuje w całości płatnik składek
+
* osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej - finansuje w całości [[płatnik]] składek
* pracowników i zleceniobiorców - finansuje w połowie ubezpieczony, a w połowie płatnik składek
+
* pracowników i zleceniobiorców - finansuje w połowie ubezpieczony, a w połowie [[płatnik składek]]
  
 
'''Składkę na ubezpieczenia rentowe:'''
 
'''Składkę na ubezpieczenia rentowe:'''
Linia 87: Linia 87:
 
* pracowników i zleceniobiorców - finansują w wysokości 1,5% podstawy wymiary ubezpieczony
 
* pracowników i zleceniobiorców - finansują w wysokości 1,5% podstawy wymiary ubezpieczony
  
'''Składkę na ubezpieczenie chorobowe:'''
+
'''Składkę na ubezpieczenie [[chorobowe]]:'''
 
* osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz pracowników i zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorców - finansują w całości sami ubezpieczeni
 
* osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz pracowników i zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorców - finansują w całości sami ubezpieczeni
 
* osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej - finansuje w całości płatnik składek
 
* osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej - finansuje w całości płatnik składek
Linia 96: Linia 96:
  
 
==Zadania ZUS==
 
==Zadania ZUS==
Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
+
[[Zakład Ubezpieczeń Społecznych]]:
* ustala uprawnienia i wypłaca każdego miesiąca emerytury i renty dla około 7,3 mln osób
+
* ustala [[uprawnienia]] i wypłaca każdego miesiąca emerytury i renty dla około 7,3 mln osób
 
* ustala uprawnienia i wypłaca zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, wyrównawcze, pogrzebowe i świadczenia rehabilitacyjne
 
* ustala uprawnienia i wypłaca zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, wyrównawcze, pogrzebowe i świadczenia rehabilitacyjne
* przeprowadza badania lekarskie i wydaje orzeczenia dla potrzeb ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz dla celów poza ubezpieczeniowych  
+
* przeprowadza [[badania lekarskie]] i wydaje orzeczenia dla potrzeb ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz dla celów poza ubezpieczeniowych  
 
* kontroluje prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy
 
* kontroluje prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy
 
* nadaje upoważnienia lekarzom do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy
 
* nadaje upoważnienia lekarzom do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy
 
* realizuje zadania z zakresu prewencji rentowej, w tym rehabilitacji leczniczej oraz prewencji wypadkowej
 
* realizuje zadania z zakresu prewencji rentowej, w tym rehabilitacji leczniczej oraz prewencji wypadkowej
* ustala obowiązek ubezpieczeń społecznych, wymierza i pobiera składki na te ubezpieczenia
+
* ustala [[obowiązek]] ubezpieczeń społecznych, wymierza i pobiera składki na te ubezpieczenia
 
* z części składek na ubezpieczenie emerytalne pobiera składkę na II kapitałowy filar ubezpieczenia emerytalnego i przekazuje ją do otwartych funduszy emerytalnych (OFE)
 
* z części składek na ubezpieczenie emerytalne pobiera składkę na II kapitałowy filar ubezpieczenia emerytalnego i przekazuje ją do otwartych funduszy emerytalnych (OFE)
 
* pobiera i rozlicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne i przekazuje ją do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
 
* pobiera i rozlicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne i przekazuje ją do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

Aktualna wersja na dzień 01:09, 22 maj 2020

Składki ZUS
Polecane artykuły


Składki ZUS to obowiązkowe składki płacone przez przedsiębiorców i pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do rodzajów składek ZUS zaliczają się:

Rodzaje świadczeń realizowanych przez ZUS

Z tytułu choroby i macierzyństwa:

Z tytułu długotrwałej niezdolności do pracy:

 • renta z tytułu niezdolności do pracy
 • renta szkoleniowa

Z tytułu starości:

Z tytułu śmierci żywiciela:

Z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

 • jednorazowe odszkodowanie
 • świadczenia z tytułu choroby, długotrwałej niezdolności do pracy i śmierci żywiciela
 • świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych
 • zwrot kosztów poniesionych na zakup przedmiotów ortopedycznych

Inne:

 • zasiłek pogrzebowy
 • renta socjalna
 • świadczenie przedemerytalne
 • rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS.

Obowiązek płacenia składek ZUS

I.Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, które nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności.

II.Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.:

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
 • twórcy i artyści
 • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej
 • osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświat.

III.Osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

WYJĄTEK! Prowadzący działalność nie mają takiego obowiązku w stosunku do zleceniobiorców, którzy są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub studentami, w wieku do ukończenia 26 lat - grupa ta z tytułu zawartej umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ani obowiązkowo ani dobrowolnie.

Zasady finansowania składek ZUS

Składkę na ubezpieczenie emerytalne:

 • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - finansują w całości sami ubezpieczeni
 • osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej - finansuje w całości płatnik składek
 • pracowników i zleceniobiorców - finansuje w połowie ubezpieczony, a w połowie płatnik składek

Składkę na ubezpieczenia rentowe:

 • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - finansują w całości sami ubezpieczeni
 • osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej - finansuje w całości płatnik składek
 • pracowników i zleceniobiorców - finansują w wysokości 1,5% podstawy wymiary ubezpieczony

Składkę na ubezpieczenie chorobowe:

 • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz pracowników i zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorców - finansują w całości sami ubezpieczeni
 • osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej - finansuje w całości płatnik składek

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe:

 • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - finansują w całości te osoby, które są płatnikami składek
 • osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz pracowników i zleceniobiorców - finansuje w całości płatnik składek.

Zadania ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 • ustala uprawnienia i wypłaca każdego miesiąca emerytury i renty dla około 7,3 mln osób
 • ustala uprawnienia i wypłaca zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, wyrównawcze, pogrzebowe i świadczenia rehabilitacyjne
 • przeprowadza badania lekarskie i wydaje orzeczenia dla potrzeb ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz dla celów poza ubezpieczeniowych
 • kontroluje prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy
 • nadaje upoważnienia lekarzom do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy
 • realizuje zadania z zakresu prewencji rentowej, w tym rehabilitacji leczniczej oraz prewencji wypadkowej
 • ustala obowiązek ubezpieczeń społecznych, wymierza i pobiera składki na te ubezpieczenia
 • z części składek na ubezpieczenie emerytalne pobiera składkę na II kapitałowy filar ubezpieczenia emerytalnego i przekazuje ją do otwartych funduszy emerytalnych (OFE)
 • pobiera i rozlicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne i przekazuje ją do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
 • pobiera składkę na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • pobiera i rozlicza składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Bibliografia

Autor: Magdalena Kuleta, Monika Dziadkowiec