Sekurytyzacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 19:39, 26 paź 2008 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (Nowa strona: ==Charakterystyka== ''Sekurytyzacja'' to nowoczesna operacja finansowa umożliwiająca przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym i bankom pozyskanie kapitału. Nazwa operacji pochodzi ...)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Charakterystyka

Sekurytyzacja to nowoczesna operacja finansowa umożliwiająca przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym i bankom pozyskanie kapitału. Nazwa operacji pochodzi od securities oznaczającego papiery wartościowe. Jest to zamiana należności na papiery wartościowe. Ma zastosowanie wówczas, gdy w ramach stosunków wierzycielsko-dłużniczych podmioty decydują się na zamianę aktywów np. w postaci należności, na papiery wierzycielskie (akcje) lub dłużne (papiery komercyjne, obligacje), ale takie, które są łatwiej zbywalne niż np. klasyczne należności. (S. Owsiak 2003 s. 744)

Innymi słowy polega ona na emisji krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych pod zastaw należności, którymi są najczęściej wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych, pożyczek samochodowych, pożyczek na zakupy ratalne, należności z tytułu umów leasingowych, opłat czynszowych, rachunków telefonicznych itp. Sekurytyzacji nie przeprowadza bezpośrednio firma zainteresowana pozyskaniem środków z rynku, która jest inicjatorem przedsięwzięcia, tylko utworzona w tym celu spółka specjalnego przeznaczenia (SPV - Special Purpose Vehicle). Spółka ta przejmuje aktywa firmy inicjatora.

Sprzedawane aktywa reprezentują prawo do należności płatnych w przyszłości. Przedsiębiorstwo lub instytucja, będące wyodrębnionymi podmiotami nabywającymi te należności, emitują na ich podstawie papiery finansowe zbywane na rynku finansowym. Takie papiery wartościowe są nazywane asset backed securities (ABS) co można tłumaczyć jako papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. Inwestorzy nabywający ABS otrzymują zwrot zaaranżowanego kapitału z realizacji należności sprzedanych przez aranżera. ABS są oceniane przez wyspecjalizowane agencje, a spłata roszczeń wierzycieli jest zabezpieczona odpowiednią gwarancją (Z. Krzyżkiewicz, 2006 s.540-541)

Aktywa te to przyszłe wpływy. Tego typu "jakościowo dobre aktywa" trafiają bezpośrednio do spółki bezpośredniego przeznaczenia, co gwarantuje, że nie mogą one być przejęte przez firmę inicjatora na doraźne cele. Dlatego też emisje tego typu należą do najbezpieczniejszych dla inwestora lokat kapitałowych, a przy tym są stosunkowo tanim źródłem pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw. W przypadku, gdy wierzytelności stanowiące podstawę emisji krótkoterminowych papierów dłużnych poprzez sekurytyzację są obarczone pewnym stopniem ryzyka, agencja ratingowa bada taki portfel i określa dodatkowe zabezpieczenia. Zaletą sekurytyzacji jest fakt, że stanowi ona dla firmy inicjatora źródło finansowania pozabilansowego, co oznacza, że nie pogarsza wskaźników zadłużenia, czyli nie powoduje wzrostu kosztów pozyskiwania środków finansowych ze źródeł obcych.

Etapy

Podstawowe etapy sekurytyzacji to:

  1. Utworzenie spółki specjalnego przeznaczenia
  2. Wybór banku - agenta emisji
  3. Opracowanie programu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych.
  4. Określenie zasad doboru aktywów

5.Uzyskanie pozytywnej oceny agencji ratingowej

  1. Opracowanie i zawarcie umów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w programie.

Historia

Sekurytyzacja rozwinęła się w Stanach zjednoczonych w latach 70, a w niektórych krajach europejskich w końcu lat 80. Jedną z pierwszych takich transakcji na polskim rynku przeprowadził Bank Pekao S.A., uruchamiając w marcu 2000r. ich pilotażową transzę wartości 4,3 mln zł. (W. Dębski, 2003 s.48)

Bibliografia

  • Dębski W, Rynek finansowy i jego mechanizmy podstawy teorii i praktyki, PWN Warszawa 2003
  • Krzyżkiewicz Z, Leksykon bankowo-giełdowy, Poltext Warszawa 2006
  • Owsiak S, Finanse publiczne teoria i praktyka, PWN Warszawa 2006

Autor: Olga Raźny