SWIFT

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
SWIFT
Polecane artykuły


SWIFT (z ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication czyli Stowarzyszenie dla Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) to organizacja non-profit, zrzeszająca instytucje finansowe, nadaje m.in. numer BIC tj. Business Identifier Code międzynarodowy kod identyfikujący, niezbędny w międzynarodowym obrocie finansowym. "Od roku 1977 wielkie banki wykorzystują skomputeryzowany system transmisji danych SWIFT"[1]

Organizacja nadała ponad 8 tysięcy identyfikatorów różnym instytucją bankowym na całym świecie. Należą do nich: banki, maklerzy, brokerzy, podmioty infrastruktury rynkowej oraz menadżerowie.

Głównym zadaniem organizacji jest przydzielanie i rejestracja kodów SWIFT na terenach Polski a za granicą kod BIC.Różnica polega tylko na stronie transakcji międzynarodowej. W Polsce użyjemy kodu SWIFT w momencie przelewu za granicą, natomiast za granicą użyjemy kodu BIC. Kody SWIFT/BIC są równoznaczne. Kod jest nadawany każdej instytucji bankowej, w Polsce oraz za granicą, w celu umożliwienia wiarygodnej oraz niezależnej komunikacji. Ułatwia on automatyczne przetwarzanie komunikatów elektronicznych. Kody te są używany do transakcji międzynarodowych, dzięki której można zidentyfikować daną instytucje finansową. Poszczególne identyfikatory można znaleźć na stronach instytucji finansowych.[2]

Elementy kodu SWIFT

Każdy kod składa się z 8 znaków, w których występują litery oraz cyfry. Jest on jawny, stały oraz niezmienny:

  • pierwsze 4 znaki to literowy kod banku, inaczej skrót nazwy banku
  • kolejne 2 znaki to literowy kod oznaczający kraj, w którym bank się znajduję
  • następnie 2 znaki to cyfrowy lub literowy kod identyfikujący bank, inaczej to skrót miejsca siedziby banku

Czasami kod SWIFT jest ten rozszerzony do 11 znaków, aby wskazać oddział danego banku.[3]

SWIFTSolutions

SWIFTSolutions to innowacyjne rozwiązania, które organizacja SWIFT oferuje instytucją bankowym. Pomagają one w standaryzacji usług biznesowych, podnoszą efektywność w zarządzaniu fluktuacją. Przykładami są:

  • SWIFTNet Funds
  • SWIFTNet Accord
  • SWIFTNet Cash Reporting
  • SWIFTNet Exceptions and Investigations

Bibliografia

Przypisy

  1. Krzyżkiewicz Z. (1993). Operacje i innowacje bankowe, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa, s. 172
  2. Krzyżkiewicz Z. (1996). Międzynarodowe rozliczenia bankowe, Poltext, Warszawa, s. 134-136
  3. Ochędzan E. (2010), Ocena działania systemu SWIFT poprzez błędy popełniane przez banki podczas realizacji przekazów zagranicznych, "Zeszyty Naukowe - Politechnika Koszalińska. Instytut Ekonomii i Zarządzania", Nr 14

Autor: Ewa Kamińska