Rzetelność informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 12:40, 28 wrz 2023 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Dodanie TL;DR)
Rzetelność informacji
Polecane artykuły


Rzetelność informacji oznacza, że dana informacja jest prawdziwa oraz wszystkie jej elementy znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości, a źródła jej pochodzenia są wiarygodne. Dobrze również by wszystkie dane dotyczące informacji nie pochodziły z jednego źródła, ale by miały potwierdzenie w kilku niezależnych od siebie publikacjach, a także pochodziły od osoby posiadającej kwalifikacje i wiedzę pozwalającą na merytoryczne wypowiadanie się w danym temacie. (M.Nowakowski 2015, s. 104)

Obecnie informacje można uznać za jeden z najbardziej wartościowych towarów. Dzięki Internetowi i stałemu rozwojowi nowoczesnych technologii dostęp do informacji stał się o wiele prostszy, a tworzenie samych treści możliwe dla każdego. Doprowadziło to również do tego, że samo zarządzanie informacją stało się łatwiejsze i szybsze. Niestety wraz z tymi zmianami nastąpiło pogorszenie się jakości informacji, a także ich przesyt i trudność weryfikacji ich prawdziwości. Globalna sieć Internetowa jest nie tylko narzędziem dającym możliwości do pozyskania niezliczonych ilości danych, ale także ich wymiany, z drugiej strony jednak pojawia się istotne zagrożenie, że pozyskane informacje mogą być nie prawdziwe lub, że zostały pozyskane z nierzetelnych źródeł przez co utrudnione będzie zweryfikowanie ich prawdziwości. (J. Błażyńska 2016, s. 42)

Rzetelność wynika z dokładności i metody rejestrowania rzeczywistych zdarzeń (prawidłowość metodologiczna).

Poziom rzetelności zależy głównie od czułości narzędzi rejestracyjnych i procesu przetwarzania informacji, stopnia obiektywizmu oraz od błędów metodycznych. Informacja rzetelna to informacja wiernie odwzorowująca rzeczywistość: operacje gospodarcze i przebiegi procesów.

TL;DR

Artykuł dotyczy rzetelności informacji w dobie internetu i nowoczesnych technologii. Podkreśla się, że informacje powinny być prawdziwe, oparte na rzeczywistości i pochodzić z wiarygodnych źródeł. W artykule przedstawiono kryteria oceny rzetelności informacji, takie jak aktualność, autorytet, dokładność, dostępność, kompletność, poprawność, relewantność i rzetelność przekazu. Omówiono również metody oceny jakości informacji, takie jak metoda ekspertowa, metoda techniczna i metoda statystyczna.

Kryteria oceny rzetelności informacji

Odpowiednia jakość informacji, jej rzetelność jest kluczowa dla jej przydatności, a ostatecznie przekłada się na podejmowanie decyzji. Poddając rzetelność informacji ocenie należy wziąć pod uwagę kryteria takie jak:

 • Aktualność – sprawdzenie czy znalezione informacje posiadają datę publikacji, oraz czy same treści są aktualne i publikowane w sposób systematyczny.
 • Autorytet – sprawdzenie czy treści podpisane są nazwiskiem autora, a także czy ten autor jest osobą, która posiada odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie poświadczające jego wiedzę w danym temacie.
 • Dokładność – sprawdzenie czy treść informacji pokrywa się z poziomem wiedzy autora, a także czy opisuje temat w sposób dokładny i szczegółowy.
 • Dostępność – sprawdzenie czy znaleziona informacja jest udostępniona w taki sposób by mogła być wykorzystana w momencie gdy jest na to zapotrzebowanie.
 • Kompletność – sprawdzenie czy znalezione dokumenty zawierają liczbę danych pozwalającą na stworzenie konkretnej wiedzy w oparciu o nie.
 • Poprawność – zweryfikowanie czy informacje zredagowane są poprawnie gramatycznie, czy nie występują błędy ortograficzne, stylistyczne lub edycyjne.
 • Relewantność – określenie czy pozyskane treści mają faktyczne znaczenie dla odbiorców.
 • Rzetelność przekazu – sprawdzenie czy znalezione informacje zawierają elementy potwierdzające ich autentyczność i prawdziwość.
(M. Nowakowski 2015, s. 107)

Metody oceny jakości informacji

W celu sprawdzenia jakości znalezionych informacji stosuje się różne metody ich oceny. Dzięki temu można zbadać ich prawdziwość.

 • Metoda ekspertowa (metoda analityczna).

Metoda ta oparta jest o analizę dokonaną przez grupę specjalistów z danej dziedziny. W metodzie tej wykorzystywane są opinie profesjonalistów oraz ekspertów zaangażowanych w proces rozwiązywania postawionego problemu. Jest to najbardziej efektywna metoda w ocenie rzetelności i jakości informacji.

 • Metoda techniczna (metody automatyczne).

Metoda techniczna polega na użyciu automatycznych narzędzi, które w oparciu o zautomatyzowane procedury dokonują oceny informacji pod wieloma względami i na tej podstawie generują końcowe wyniki. Przykładami tej metody są: walidator HTML, Web Page Analyzer, a także usługa WHOIS.

 • Metoda statystyczna (metody automatyczne).

Metody statystyczne natomiast polegają na budowaniu wniosków na podstawie automatycznej analizy aspektów takich jak: liczby wszystkich dostępnych danych, liczby użytych odwołań, frekwencji odwiedzin na stronie, liczby wyrazów kluczowych, a także innych cech statystycznych. Przykładami tej metody są: narzędzie Google Analytics, wskaźnik Google PageRank lub wskaźnik Alexa Rank.

(M. Nowakowski 2015, s. 109-112)

Bibliografia

Autor: Julia Krzysztofek, Krzysztof Woźniak