Renta rodzinna: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Zarządzania
m (Infobox update)
 
(LinkTitles.)
 
Linia 14: Linia 14:
 
}}
 
}}
  
'''Renta rodzinna''' - [[świadczenie socjalne]] wypłacane członkom rodziny zmarłego który otrzymywał emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przysługuje ona także członkom rodziny, gdy osoba przed śmiercią pobierała [[zasiłek]] przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne<ref>Ustawa emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 2018, s. 47</ref>
+
'''Renta rodzinna''' - [[świadczenie socjalne]] wypłacane członkom rodziny zmarłego który otrzymywał emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przysługuje ona także członkom rodziny, gdy osoba przed śmiercią pobierała [[zasiłek]] przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne<ref>[[Ustawa]] emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 2018, s. 47</ref>
  
 
==Ustawa==
 
==Ustawa==
Linia 29: Linia 29:
  
 
: 3. małżonkowi\ce zmarłego:
 
: 3. małżonkowi\ce zmarłego:
:* gdy osiągnęła próg 50 roku życia, lub była nie zdolna do pracy,
+
:* gdy osiągnęła [[próg]] 50 roku życia, lub była nie zdolna do pracy,
 
:* ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, wnuka lub rodzeństwo,
 
:* ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, wnuka lub rodzeństwo,
  
Linia 40: Linia 40:
 
# ''dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;''
 
# ''dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;''
 
# ''dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu''"
 
# ''dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu''"
W przypadku, gdy o rentę rodzinną ubiega się więcej niż jedna osoba przyznawana jest łączna kwota całej rodzinie, która jest po równo dzielona na każdego członka rodziny. Udzielona kwota alimentacyjna nie może być niższa niż najniższa, gwarantowana [[renta]] rodzinna. Od 1 stycznia 2018 roku wynosi ona '''1029,80 zł miesięcznie'''. Podczas gdy przychód świadczeniobiorcy waha się w przedziale 70-130% średniego wynagrodzenia, wówczas renta rodzinna zostaje zmniejszona o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która (w 2018 roku) wynosi '''495,06 zł dla jednej osoby'''. Obie te kwoty co roku są waloryzowane. Jeżeli przychód ten przekroczył 130% średniego wynagrodzenia świadczenie alimentacyjne zostaje zawieszone.
+
W przypadku, gdy o rentę rodzinną ubiega się więcej niż jedna osoba przyznawana jest łączna kwota całej rodzinie, która jest po równo dzielona na każdego członka rodziny. Udzielona kwota alimentacyjna nie może być niższa niż najniższa, gwarantowana [[renta]] rodzinna. Od 1 stycznia 2018 roku wynosi ona '''1029,80 zł miesięcznie'''. Podczas gdy [[przychód]] świadczeniobiorcy waha się w przedziale 70-130% średniego wynagrodzenia, wówczas renta rodzinna zostaje zmniejszona o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która (w 2018 roku) wynosi '''495,06 zł dla jednej osoby'''. Obie te kwoty co roku są waloryzowane. Jeżeli przychód ten przekroczył 130% średniego wynagrodzenia świadczenie alimentacyjne zostaje zawieszone.
Jeżeli osobą uprawnioną było dziecko zmarłego i stało się sierotą zupełną przysługuje jej dodatek w wysokości 200 zł miesięcznie.<ref>Zakład Ubezpieczeń Społecznych, emerytury i renty</ref>
+
Jeżeli osobą uprawnioną było dziecko zmarłego i stało się sierotą zupełną przysługuje jej dodatek w wysokości 200 zł miesięcznie.<ref>[[Zakład Ubezpieczeń Społecznych]], emerytury i renty</ref>
  
 
Tabela nr 1 - "Ilość osób pobierających rentę rodzinną w danym przedziale wiekowym w roku 2017"
 
Tabela nr 1 - "Ilość osób pobierających rentę rodzinną w danym przedziale wiekowym w roku 2017"
Linia 68: Linia 68:
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
 
* Balcerzak-Paradowska B. (2015) [http://www.zus.pl/documents/10182/167636/Ubezpieczenia+spo%20eczne.+Teoria+i+praktyka+2_2015/5e08f8e6-1677-48a8-9f0f-25dfeed737d7 Ubezpieczenia Społeczne: teoria i praktyka], Warszawa, nr 2(125)
 
* Balcerzak-Paradowska B. (2015) [http://www.zus.pl/documents/10182/167636/Ubezpieczenia+spo%20eczne.+Teoria+i+praktyka+2_2015/5e08f8e6-1677-48a8-9f0f-25dfeed737d7 Ubezpieczenia Społeczne: teoria i praktyka], Warszawa, nr 2(125)
* Główny Urząd Statystyczny, (2014) [http://www.wspolnota.org.pl/uploads/tx_news/ludnosc_w_starszym_wieku.pdf Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050], Warszawa
+
* [[Główny Urząd Statystyczny]], (2014) [http://www.wspolnota.org.pl/uploads/tx_news/ludnosc_w_starszym_wieku.pdf Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050], Warszawa
 
* Kubicki P. (2018) [http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Ubostwo-i-wykluczenie-oso%C5%82b-starszych.pdf Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych], Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH Zakład Gerontologii Społecznej IPiSS
 
* Kubicki P. (2018) [http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Ubostwo-i-wykluczenie-oso%C5%82b-starszych.pdf Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych], Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH Zakład Gerontologii Społecznej IPiSS
 
* Rzepecki J. (2005) [https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-5e014a95-e40b-4159-befe-3eb2e82223df/content/partContents/fe94eee2-91b2-3126-a051-61d6f6e9f5bd Społeczne koszty wypadków przy pracy w Polsce], Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, nr 7-8
 
* Rzepecki J. (2005) [https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-5e014a95-e40b-4159-befe-3eb2e82223df/content/partContents/fe94eee2-91b2-3126-a051-61d6f6e9f5bd Społeczne koszty wypadków przy pracy w Polsce], Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, nr 7-8

Aktualna wersja na dzień 21:38, 21 maj 2020

Renta rodzinna
Polecane artykuły

Renta rodzinna - świadczenie socjalne wypłacane członkom rodziny zmarłego który otrzymywał emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przysługuje ona także członkom rodziny, gdy osoba przed śmiercią pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne[1]

Ustawa

Według Ustawy[2] o emeryturach i rentach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta rodzinna przysługuje:

1. dzieciom zmarłego, drugiego małżonka lub przysposobionym,
 • do ukończenia 16 roku życia;
 • do ukończenia nauki szkolnej, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 25 roku życia,
 • do końca życia jeżeli dziecko nie jest zdolne do pracy lub do samodzielnej egzystencji,
2. objętych opieką wnukom, rodzeństwem lub innym dzieciom które nie osiągnęły pełnoletności:
 • które zostały przyjęte pod opiekę co najmniej rok przed śmiercią,
 • nie przysługuje im renta po zmarłych rodzicach, lub gdy żyjący rodzice nie mogą ich utrzymać,
3. małżonkowi\ce zmarłego:
 • gdy osiągnęła próg 50 roku życia, lub była nie zdolna do pracy,
 • ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, wnuka lub rodzeństwo,
4. rodzicom zmarłego (w tym ojczyma, macochę, bądź osoby które przysposobiły zmarłego):
 • gdy rodzice zmarłego byli przez niego utrzymywani.

Wysokość renty rodzinnej

Przyznawana kwota jest uzależniona od liczy osób ubiegających się o rentę po zmarłym. Art. 73 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustala następująco:

 1. "dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
 2. dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
 3. dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu"

W przypadku, gdy o rentę rodzinną ubiega się więcej niż jedna osoba przyznawana jest łączna kwota całej rodzinie, która jest po równo dzielona na każdego członka rodziny. Udzielona kwota alimentacyjna nie może być niższa niż najniższa, gwarantowana renta rodzinna. Od 1 stycznia 2018 roku wynosi ona 1029,80 zł miesięcznie. Podczas gdy przychód świadczeniobiorcy waha się w przedziale 70-130% średniego wynagrodzenia, wówczas renta rodzinna zostaje zmniejszona o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która (w 2018 roku) wynosi 495,06 zł dla jednej osoby. Obie te kwoty co roku są waloryzowane. Jeżeli przychód ten przekroczył 130% średniego wynagrodzenia świadczenie alimentacyjne zostaje zawieszone. Jeżeli osobą uprawnioną było dziecko zmarłego i stało się sierotą zupełną przysługuje jej dodatek w wysokości 200 zł miesięcznie.[3]

Tabela nr 1 - "Ilość osób pobierających rentę rodzinną w danym przedziale wiekowym w roku 2017"

Przedział wiekowy w latach liczba osób pobierających świadczenie
poniżej 20 48 309
21 - 30 46 740
31 - 40 18 411
41 - 50 25 322
51 - 60 130 132
powyżej 61 977 826
ogółem 1 246 740

Tabela utworzona na podstawie danych statystycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z wszystkich osób, którym wypłacono świadczenie alimentacyjne 676 123 osób skorzystało z przelewu bankowego, a 570 617 z pośrednictwa listonosza lub skrytek pocztowych.

Bibliografia

Przypisy

 1. Ustawa emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 2018, s. 47
 2. Ustawa emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 2018, s. 48, 49
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, emerytury i renty

Autor: KingaPuzia