Równomierność produkcji

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:10, 21 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Równomierność produkcji
Polecane artykuły


Równomierność produkcji polega na tworzeniu w jednakowych odstępach czasu, takich samych ilości produkcji. Zależne jest to od od równomiernego rozłożenia w czasie nakładów materiałowych i zasobów ludzkich, jak również z zastosowaniem maszyn i urządzeń.

Do pomiaru równomierności produkcji stosuje się wiele wskaźników. Przedstawiają jednak one nie poziom równomierności, ale poziom spływu wyrobów. Równomierność spływu wyrobów w danym czasie, oblicza się poprzez porównanie faktycznego spływu wyrobów w danym czasie z wielkościami spływu równomiernego. Według wzoru przedstawia się, to tak:

lub

gdzie:

R- wskaźnik równomierności spływu wyrobów
Pf- faktyczny spływ wyrobów
Pr- równomierny spływ wyrobów

Równomierność produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym, jest uzależniona od bodźców wewnętrznych, a głównie od prawidłowego planowania przebiegu produkcji. Również bodźce zewnętrzne wpływają na równomierność produkcji poprzez procesy uzupełniania przedsiębiorstwa w materiały, dostawy kooperacyjne, narzędzia, części zamienne. Wzrost równomierności produkcji wiąże się z podniesieniem jakości produktów, zmniejszeniem liczby wypadków przy pracy, oraz zwiększenia efektywności procesu produkcyjnego.

Bibliografia

  • K. Pasternak "Zarys zarządzania produkcją" PWE Warszawa 2005
  • I.Durlik "Inżynieria zarządzania, cz.1. Strategia I projektowanie systemów produkcyjnych", AW Placet, Warszawa 1995

Autor: Magdalena Litwińska, Małgorzata Miernik