Przemysł 4.0

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 06:21, 21 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Przemysł 4.0
Polecane artykuły

Przemysł 4.0 zwany również przemysłem czwartej generacji lub czwartą rewolucją przemysłową, związany jest z rozwijającą się cyfryzacją, robotyzacją oraz rozwojem Internetu rzeczy. Jak podaje M. Sąsiadek, za przemysł 4.0 można uznać przekształcenie oddzielnych zautomatyzowanych zakładów produkcyjnych w kompleksowo zautomatyzowane i zoptymalizowane środowiska produkcyjne (M. Sąsiadek 2018, s. 190). Dodatkowo M. Sąsiadek podaje, które elementy koncepcji przemysłu czwartej generacji należy uznać za kluczowe. Są to (M. Sąsiadek 2018, s. 189):

 • chmura obliczeniowa,
 • duże zbiory danych,
 • cyfryzacja, symulacja, internet rzeczy,
 • różnego rodzaju rozwiązania autonomiczne,
 • współpraca człowieka z robotem,
 • poszerzona rzeczywistość,
 • integracja sensorów ze sztuczną inteligencją.

Według A. Kuźnar czwarta rewolucja przemysłowa napędzana jest między innymi przez wzrost ilości dostępnych danych i analizę tych danych, wykorzystywanie mobilnej łączności do przesyłania danych z urządzeń oraz automatyzację procesów produkcyjnych czyli robotyzację (A. Kowalski i in. 2019, s. 52).

Komponenty Przemysłu 4.0

W. Furmanek podaje w swojej publikacji cztery najważniejsze komponenty przemysłu 4.0. Są nimi (W. Furmanek 2018, s. 58-59):

 • Systemy Cyberfizyczne (Cyber-Physical Systems – CPS) – poprzez sensory i moduły wykonawcze świat fizyczny łączy się ze światem wirtualnym, gdzie przetwarza się informacje w oparciu o matematyczne odwzorowanie obiektów rzeczywistych,
 • Internet Rzeczy (Internet of Things – IoT) – sieć fizycznych obiektów, aplikacji, platform, systemów zdolnych do komunikacji i przesyłania danych,
 • Internet Usług (Internet of Services – IoS) – reprezentuje usługi i ich funkcjonalność,
 • Inteligentne fabryki (smart factories) – monitorują fizyczne procesy i tworzą wirtualne kopie świata rzeczywistego, są również zdolne podejmować zdecentralizowane decyzje.

Wyzwania przemysłu 4.0

W artykule dotyczącym kapitału ludzkiego A. Stolarczyk wskazuje, jakie są największe wyzwania przemysłu 4.0 (A. Stolarczyk 2017, s. 76-77):

 • duże nakłady finansowe na wdrażanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
 • zwiększający się deficyt pracowników z kwalifikacjami technicznymi,
 • bezpieczeństwo pracy.

Czynniki rozwoju idei przemysłu 4.0

Aby przemysł czwartej generacji mógł sprawnie się rozwijać konieczna jest sprawna współpraca przedsiębiorstw w zakresie poszczególnych rozwiązań technologicznych. K. Bondyra wyróżnia kluczowe czynniki, które prowadzą do rozwoju idei przemysłu 4.0 (K. Bondyra 2019, s. 11-12):

 • zwiększenie świadomości o korzyściach, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć dzięki wdrożeniu rozwiązań przemysłu 4.0,
 • zwiększenie procesów inwestycyjnych, przekształcających modele biznesowe w zintegrowane środowisko,
 • wzrost wykwalifikowanej kadry informatycznej,
 • właściwe zarządzanie łańcuchami dostaw,
 • wzrost ekonomicznej opłacalności stosowanych rozwiązań przemysłu 4.0,
 • zmiana profilu konsumenta na takiego, który będzie wymuszał zmiany na przedsiębiorstwach,
 • zmiana polityki przemysłowej kraju, związanej z promowaniem rozwiązań przemysłu 4.0.

Bariery rozwoju przemysłu 4.0 w Polsce

Rozwój przemysłu 4.0 w dużej mierze związany jest ze zmianami technicznymi i organizacyjnymi przedsiębiorstw, które ograniczone są różnego rodzaju barierami. M. Weresa ujawnia, jakie są główne przeszkody we wprowadzaniu nowych technologii w przedsiębiorstwach produkcyjnych (A. Kowalski i in. 2019, s. 255):

 • biurokracja,
 • brak wsparcia i zachęty ze strony władz publicznych,
 • niewystarczający dostęp do kapitału,
 • ograniczone możliwości finansowania inwestycji cyfrowych,
 • brak dostępu do specjalistów, wykwalifikowanego personelu,
 • ryzyko związane ze zwrotem z inwestycji.

Co więcej, K. Bondyra zauważa, że te przedsiębiorstwa w Polsce, które stanowią przewagę sektora, a więc mikro, małe i średnie, nie są na tyle rozwinięte, aby opłacało im się wdrażać rozwiązania przemysłu 4.0, w tym automatyzację procesów (K. Bondyra 2019, s. 9).

Bibliografia

Autor: Katarzyna Kasprzak, Magdalena Klocek, Katarzyna Kozioł