Przedsiębiorca upoważniony

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 06:08, 21 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przedsiębiorca upoważniony
Polecane artykuły


Przedsiębiorca upoważniony – AEO (Authorized Economic Operator) to rozwiązanie wprowadzone w regulacjach prawnych Unii Europejskiej rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 kwietnia 2005r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L117 z 4.05.2005, s. 13). Celem wprowadzenia tego rozwiązania było ułatwienie działalności związanej z międzynarodowym przepływem towarów sprawdzonym, wiarygodnym przedsiębiorstwom, które po spełnieniu szeregu wymagań mogły uzyskać jeden z certyfikatów AEO. Certyfikat ten potwierdza, że przedsiębiorca, który go posiada jest wiarygodny w całej Wspólnocie Europejskiej w zakresie swoich operacji celnych i w związku z tym przysługuje mu prawo do uzyskania korzyści na obszarze Wspólnoty. Taki przywilej może nabyć każdy przedsiębiorca, mający siedzibę na obszarze Wspólnoty (Unii) Europejskiej, spełniający określone warunki i kryteria ujęte we Wspólnotowym Kodeksie Celnym. Przedsiębiorca upoważniony AEO to taki podmiot, który posiada jedno ze świadectw AEO – dotyczące uproszczeń celnych (AEOC), bezpieczeństwa i ochrony (AEOS), uproszczeń celnych oraz bezpieczeństwa i ochrony (AEOF). Uzyskanie tego statusu ma szczególne znaczenie dla przewoźników, spedytorów, agencji celnych, czyli wszystkich podmiotów, które świadczą usługi związane z przewozem towarów na rzecz importerów i eksporterów. W Polsce przepisy dotyczące AEO stosuje się od 1 stycznia 2008 roku. Status AEO jest respektowany przez organy celne na terenie całej Wspólnoty Europejskiej oraz na terenie innych państw, jak np.: USA, Japonia, Szwajcaria, Norwegia, Andora.

Warunki uzyskania przez przedsiębiorstwo certyfikatu AEO

 • posiadanie odpowiedniego systemu księgowego, który jest zgody z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości stosowanymi przez państwo członkowskie, w którym prowadzona jest księgowość i który ułatwia kontrolę celną, opartą na audycie,
 • umożliwienie organowi celnemu fizycznego i elektronicznego dostępu do ewidencji,
 • udokumentowane regularne przestrzeganie wymogów celnych,
 • posiadanie systemu logistycznego odróżniającego towary wspólnotowe od nie wspólnotowych,
 • posiadanie odpowiednich środków technologii informatycznej zabezpieczających system teleinformatyczny przed nieuprawnionym dostępem oraz zabezpieczającym dokumentację wnioskodawcy,
 • posiadanie odpowiedniego systemu zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną,
 • udokumentowana wypłacalność przedsiębiorcy (dobra sytuacja finansowa) przynajmniej na przestrzeni dotychczasowych 3 lat,
 • stosowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony tam, gdzie mają zastosowanie (szczegółowe kryteria stosowane w toku procedury nadawania świadectw ujęte w odpowiednim Rozporządzeniu Wykonawczym),
 • zapewnienie, że pracownicy są świadomi konieczności powiadamiania organów celnych w każdym przypadku, gdy zostaną wykryte trudności związane z przestrzeganiem przepisów oraz ustanowienia odpowiednich kontaktów służących informowaniu organów celnych o wystąpieniu takich zjawisk.

Przywileje dla przedsiębiorstwa związane z posiadaniem ceryfikatu AEO

 • podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów,
 • w przypadku wytypowania go do kontroli przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy (poza kolejnością),
 • ma możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny,
 • jest uprawniony do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli (dotyczy świadectw AEOS i AEOF),
 • jest uprawniony do składania przywozowej/wywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa (dotyczy AEOS i AEOF),
 • priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych,
 • oszczędności wynikające z szybszego uwalniania środków transportu i towarów po kontroli celnej,
 • korzystanie ze specjalnych miejsc obsługi AEO w organach celnych.

Należy pamiętać o tym, iż organy celne po wydaniu przedsiębiorcy świadectwa AEO monitorują spełnianie przez przedsiębiorcę warunków i kryteriów do uzyskania i posiadania statusu upoważnionego przedsiębiorcy. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jak uzyskać certyfikat AEO (upoważnionego przedsiębiorcy)?, mojafirma.infor.pl, 2016

Bibliografia

 • Jak uzyskać certyfikat AEO (upoważnionego przedsiębiorcy)?, mojafirma.infor.pl, 2016;
 • ABC instytucji upoważnionego przedsiębiorcy AEO, www.spedycje.pl, 2016

Autor: Tomasz Małkus