Prolongata

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Prolongata
Polecane artykuły


Prolongata przedłużenie terminu realizacji umowy, spłaty długu, itp. odbywająca się za porozumieniem obu stron danego stosunku prawnego. W przypadku kredytu bankowego dane wydłużenie okresu bądź terminu zapłaty całego zobowiązania lub jego części może być równoznaczne ze zwiększeniem rat lub dodaniem opłaty właśnie za prolongatę. Zawierana jest przez podpisanie aneksu dołączanego do wcześniej zawartej umowy [1].

Zasadność wniosku o prolongatę

Bank nie zawsze akceptuje wniosek o prolongatę kredytu, bardzo dużo w tym przypadku zależy od relacji instytucji z klientem, czyli kredytobiorcą. Bank sprawdza dokładnie, jak do tej pory przebiegała współpraca, czy były jakieś problemy ze strony klienta ze spłatą dotychczasowych rat, czy regulowanie zadłużenia było terminowe, ponieważ każde opóźnienie może skutkować odrzuceniem wniosku. Równie istotną kwestią jest uzasadnienie kredytobiorcy składania prośby. Jeśli powodem przedłużenia terminu realizacji kredytu jest przykładowo choroba, to dobrze jest dołączyć do wniosku coś związanego z jej historią, jak na przykład wypis ze szpitala. Jeżeli problemem jest utrata pracy to należy udać się do urzędu po odpowiednie pismo. Takie działania mogą przyczynić się do pozytywnego rozpatrzenia prośby, po którym bank dołącza aneks do poprzednio podpisanej umowy o kredyt [2].

Negatywne strony prolongaty

Największym plusem prolongaty jest to, że w przypadku nagłych kłopotów finansowych, możemy spokojnie odroczyć spłatę raty, jednocześnie bez przymusu zrywania umowy o kredyt. Jednak to rozwiązanie ma również swoje wady. Najważniejszą kwestią jest to, że generuje ono dodatkowe koszty. Mianowicie w wielu bankach samo złożenie wniosku, które nie świadczy z góry o pozytywnym jego rozpatrzeniu, już nas kosztuje. Niektóre instytucje bankowe naliczają sobie także dodatkowy procent, od sumy, która pozostała do spłaty. Podsumowując ogólne rozliczenie takiego zabiegu w trakcie spłaty kredytu wychodzi na niekorzyść. Niektórzy zawierający umowę kredytową nie mają możliwości skorzystania z takiego rozwiązania, ponieważ bank w swoich umowach jej nie uwzględnia lub decyduje się na taką ewentualność po pewnym czasie (np. spłacanie rat przez rok czasu) [3].

Prolongata książki

Prolongata nie jest określeniem stosowanym tylko przez banki, tego typu zabieg możemy również wykonywać w bibliotekach. W tym przypadku jest to o wiele prostsze, ponieważ proces nie jest aż tak skomplikowany, do uzasadnienia prolongaty nie potrzebujemy dodatkowych zaświadczeń, raczej nie wiąże się on z żadną opłatą (chyba, że wniosek o prolongatę został wniesiony po terminie, do którego książka miała być zwrócona, wtedy naliczona jest opłata za zwłokę) i prawie w każdym przypadku rozpatrywany jest pozytywnie [4].

Bibliografia

Przypisy

  1. A. Bień, W. Bień, 2009, s. 84
  2. D. Maśniak, 2018, s. 321-331
  3. Z. Ofiarski, 2011, s. 190-215
  4. E. Amghar, 2012

Autor: Izabela Migas