Proces innowacyjny: Różnice pomiędzy wersjami

m (Infobox update)
 
(LinkTitles.)
 
Linia 17: Linia 17:
 
[[Proces]] innowacyjny - "jest to zjawisko powstawania, dojrzewania i upowszechniania tych idei technicznych, praktycznemu zastosowaniu, których towarzyszą określone skutki ekonomiczno-społeczne. Na tak rozumiany proces innowacyjny składają się wszystkie fazy zmian technologicznych, a więc inwencja (pomysł), [[innowacja]] ([[wynalazek]]) i dyfuzja (czyli upowszechnienie)".
 
[[Proces]] innowacyjny - "jest to zjawisko powstawania, dojrzewania i upowszechniania tych idei technicznych, praktycznemu zastosowaniu, których towarzyszą określone skutki ekonomiczno-społeczne. Na tak rozumiany proces innowacyjny składają się wszystkie fazy zmian technologicznych, a więc inwencja (pomysł), [[innowacja]] ([[wynalazek]]) i dyfuzja (czyli upowszechnienie)".
  
Przebieg procesu innowacyjnego - można powiązać z cyklem życia produktu, który się składa z takich etapów, jak: wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, spadek, wycofanie. Dokładnie się przypatrując temu cyklowi życia produktu, zwłaszcza na pierwszą fazę, czyli wprowadzenie nowego produktu na [[rynek]] zauważamy etap finalny przeprowadzonego procesu innowacyjnego danego produktu. Uściślając przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek owy [[produkt]] musiał przejść drogę pewną drogę ewolucji. Droga ta składa się z takich czynności, jak:
+
Przebieg procesu innowacyjnego - można powiązać z cyklem życia produktu, który się składa z takich etapów, jak: wprowadzenie, wzrost, [[dojrzałość]], spadek, wycofanie. Dokładnie się przypatrując temu cyklowi życia produktu, zwłaszcza na pierwszą fazę, czyli wprowadzenie nowego produktu na [[rynek]] zauważamy etap finalny przeprowadzonego procesu innowacyjnego danego produktu. Uściślając przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek owy [[produkt]] musiał przejść drogę pewną drogę ewolucji. Droga ta składa się z takich czynności, jak:
 
* badanie - wyszukiwanie nowych usług, pomysłów, wyrobów, informacji
 
* badanie - wyszukiwanie nowych usług, pomysłów, wyrobów, informacji
* rozwój - doskonalenie istniejących w danym momencie usług, pomysłów, wyrobów informacji
+
* [[rozwój]] - doskonalenie istniejących w danym momencie usług, pomysłów, wyrobów informacji
* projektowanie - przekładanie wymagań na język zrozumiały dla zainteresowanych, w odpowiedniej postaci do wykorzystania podczas użytkowania lub wytwarzania
+
* [[projektowanie]] - przekładanie wymagań na język zrozumiały dla zainteresowanych, w odpowiedniej postaci do wykorzystania podczas użytkowania lub wytwarzania
 
* wdrażanie - wprowadzenie usług, produktów na rynek
 
* wdrażanie - wprowadzenie usług, produktów na rynek
 
<google>ban728t</google>
 
<google>ban728t</google>
Linia 26: Linia 26:
 
Fundamentem do zrozumienia pojęcia Procesu Innowacyjnego jest [[definicja]] Innowacji. Do jej wyjaśnienia posłużę się definicją najbardziej pierwotną i najszerzej stosowaną autorstwa Josepha Schumpetera. Została ona scharakteryzowana jako:
 
Fundamentem do zrozumienia pojęcia Procesu Innowacyjnego jest [[definicja]] Innowacji. Do jej wyjaśnienia posłużę się definicją najbardziej pierwotną i najszerzej stosowaną autorstwa Josepha Schumpetera. Została ona scharakteryzowana jako:
 
* wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub doskonalenie już istniejących,  
 
* wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub doskonalenie już istniejących,  
* udoskonalenie lub wdrożenie nowego procesu produkcji,  
+
* udoskonalenie lub [[wdrożenie]] nowego procesu produkcji,  
 
* opracowanie nowego sposobu dystrybucji produktów,  
 
* opracowanie nowego sposobu dystrybucji produktów,  
 
* otwarcie nowego rynku,  
 
* otwarcie nowego rynku,  
Linia 36: Linia 36:
 
* powstanie pomysłu (inwencja)  
 
* powstanie pomysłu (inwencja)  
 
* ucieleśnienie pomysłu (innowacja)  
 
* ucieleśnienie pomysłu (innowacja)  
* upowszechnienie (imitacja/dyfuzja)  
+
* upowszechnienie ([[imitacja]]/dyfuzja)  
 
Proces ten zachodzi niejako [[autonomia|autonomicznie]] od procesów przemysłowych i konieczne jest wyszukanie przedsiębiorcy, który innowację wykorzysta w procesie produkcyjnym.
 
Proces ten zachodzi niejako [[autonomia|autonomicznie]] od procesów przemysłowych i konieczne jest wyszukanie przedsiębiorcy, który innowację wykorzysta w procesie produkcyjnym.
  
Linia 42: Linia 42:
  
 
==Proces Innowacyjny wg Schumpetera, a tezy "Zielonej Księgi Innowacji"==
 
==Proces Innowacyjny wg Schumpetera, a tezy "Zielonej Księgi Innowacji"==
Do interesujących wniosków można dojść konfrontując podażowe podejście Schumpetera z poglądami zawartymi w "Zielonej Księdze Innowacji". Schumpeter zauważa, że proces innowacji zachodzi niezależnie od procesów przemysłowych (biznesowych) i stawia tezę, iż nie występuje powiązanie, czy kontakt pomiędzy producentem innowacji, a przedsiębiorcą, potencjalnie zainteresowanym wynikami jego prac, przed zakończeniem procesu innowacji. Niewątpliwie jest to przeszkoda utrudniająca wejście innowacji na rynek, a co za tym idzie, zwiększenia konkurencyjności gospodarki. Prawidłowość ta została zauważona przez autorów "Zielonej Księgi...". Dlatego [[Unia Europejska]] postawiła sobie za zadanie stworzenie platformy pośrednictwa pomiędzy ośrodkami tworzenia innowacji, a jej potencjalnymi odbiorcami. Platformą tą mają się stać programy ramowe, których celem jest stworzenie stałych powiązań pomiędzy nauką, a biznesem poprzez współfinansowanie [[projekt]]ów innowacyjnych.  
+
Do interesujących wniosków można dojść konfrontując podażowe podejście Schumpetera z poglądami zawartymi w "Zielonej Księdze Innowacji". Schumpeter zauważa, że proces innowacji zachodzi niezależnie od procesów przemysłowych (biznesowych) i stawia tezę, iż nie występuje powiązanie, czy kontakt pomiędzy producentem innowacji, a przedsiębiorcą, potencjalnie zainteresowanym wynikami jego prac, przed zakończeniem procesu innowacji. Niewątpliwie jest to przeszkoda utrudniająca wejście innowacji na rynek, a co za tym idzie, zwiększenia konkurencyjności gospodarki. Prawidłowość ta została zauważona przez autorów "Zielonej Księgi...". Dlatego [[Unia Europejska]] postawiła sobie za [[zadanie]] stworzenie platformy pośrednictwa pomiędzy ośrodkami tworzenia innowacji, a jej potencjalnymi odbiorcami. Platformą tą mają się stać programy ramowe, których celem jest stworzenie stałych powiązań pomiędzy nauką, a biznesem poprzez współ[[finansowanie]] [[projekt]]ów innowacyjnych.  
  
 
Patrz też: [[Polityka innowacyjna]]
 
Patrz też: [[Polityka innowacyjna]]
Linia 50: Linia 50:
 
* M. Brzeziński, [[Organizacja]] i sterowanie produkcją. Projektowanie [[system]]ów produkcyjnych procesów sterowania produkcją. Agencja WYD. PLACET Warszawa 2002 s. 214
 
* M. Brzeziński, [[Organizacja]] i sterowanie produkcją. Projektowanie [[system]]ów produkcyjnych procesów sterowania produkcją. Agencja WYD. PLACET Warszawa 2002 s. 214
 
* J.Schumpeter, ''The Theory of Economic Development'', Harvard University Press, Boston, 1934
 
* J.Schumpeter, ''The Theory of Economic Development'', Harvard University Press, Boston, 1934
* P.F.Drucker, ''Innowacja i przedsiębiorczość'', PWE, Warszawa, 1992
+
* P.F.Drucker, ''Innowacja i [[przedsiębiorczość]]'', PWE, Warszawa, 1992
 
* K.Poznańska, "Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej", Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa, 2001
 
* K.Poznańska, "Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej", Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa, 2001
 
* E.Książek, "Kierunki rozwoju polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej", IRE, Gdańsk, 2008
 
* E.Książek, "Kierunki rozwoju polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej", IRE, Gdańsk, 2008

Aktualna wersja na dzień 05:51, 21 maj 2020

Proces innowacyjny
Polecane artykuły


Proces innowacyjny - "jest to zjawisko powstawania, dojrzewania i upowszechniania tych idei technicznych, praktycznemu zastosowaniu, których towarzyszą określone skutki ekonomiczno-społeczne. Na tak rozumiany proces innowacyjny składają się wszystkie fazy zmian technologicznych, a więc inwencja (pomysł), innowacja (wynalazek) i dyfuzja (czyli upowszechnienie)".

Przebieg procesu innowacyjnego - można powiązać z cyklem życia produktu, który się składa z takich etapów, jak: wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, spadek, wycofanie. Dokładnie się przypatrując temu cyklowi życia produktu, zwłaszcza na pierwszą fazę, czyli wprowadzenie nowego produktu na rynek zauważamy etap finalny przeprowadzonego procesu innowacyjnego danego produktu. Uściślając przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek owy produkt musiał przejść drogę pewną drogę ewolucji. Droga ta składa się z takich czynności, jak:

 • badanie - wyszukiwanie nowych usług, pomysłów, wyrobów, informacji
 • rozwój - doskonalenie istniejących w danym momencie usług, pomysłów, wyrobów informacji
 • projektowanie - przekładanie wymagań na język zrozumiały dla zainteresowanych, w odpowiedniej postaci do wykorzystania podczas użytkowania lub wytwarzania
 • wdrażanie - wprowadzenie usług, produktów na rynek

Innowacje

Fundamentem do zrozumienia pojęcia Procesu Innowacyjnego jest definicja Innowacji. Do jej wyjaśnienia posłużę się definicją najbardziej pierwotną i najszerzej stosowaną autorstwa Josepha Schumpetera. Została ona scharakteryzowana jako:

 • wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub doskonalenie już istniejących,
 • udoskonalenie lub wdrożenie nowego procesu produkcji,
 • opracowanie nowego sposobu dystrybucji produktów,
 • otwarcie nowego rynku,
 • zastosowanie nowych materiałów, surowców do produkcji,
 • wprowadzenie nowej organizacji produkcji.

Podażowa i popytowa definicja procesu innowacyjnego

W teorii i literaturze ekonomicznej występują dwie konkurencyjne definicje Procesu Innowacyjnego: definicja podażowa J.A.Schumpetera i Popytowa P.Druckera. Od strony podażowej proces innowacyjny stanowi pewien ciąg zdarzeń:

 • powstanie pomysłu (inwencja)
 • ucieleśnienie pomysłu (innowacja)
 • upowszechnienie (imitacja/dyfuzja)

Proces ten zachodzi niejako autonomicznie od procesów przemysłowych i konieczne jest wyszukanie przedsiębiorcy, który innowację wykorzysta w procesie produkcyjnym.

Natomiast patrząc od strony popytowej proces innowacyjny to ciąg zdarzeń podejmowany na podstawie procesów rynkowych, na podstawie których wdrażanie innowacji pozwala przedsiębiorcy na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Proces Innowacyjny wg Schumpetera, a tezy "Zielonej Księgi Innowacji"

Do interesujących wniosków można dojść konfrontując podażowe podejście Schumpetera z poglądami zawartymi w "Zielonej Księdze Innowacji". Schumpeter zauważa, że proces innowacji zachodzi niezależnie od procesów przemysłowych (biznesowych) i stawia tezę, iż nie występuje powiązanie, czy kontakt pomiędzy producentem innowacji, a przedsiębiorcą, potencjalnie zainteresowanym wynikami jego prac, przed zakończeniem procesu innowacji. Niewątpliwie jest to przeszkoda utrudniająca wejście innowacji na rynek, a co za tym idzie, zwiększenia konkurencyjności gospodarki. Prawidłowość ta została zauważona przez autorów "Zielonej Księgi...". Dlatego Unia Europejska postawiła sobie za zadanie stworzenie platformy pośrednictwa pomiędzy ośrodkami tworzenia innowacji, a jej potencjalnymi odbiorcami. Platformą tą mają się stać programy ramowe, których celem jest stworzenie stałych powiązań pomiędzy nauką, a biznesem poprzez współfinansowanie projektów innowacyjnych.

Patrz też: Polityka innowacyjna

Bibliografia

 • A. Kała, Proces innowacyjny, wdrażanie innowacji. s. 2
 • M. Brzeziński, Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych procesów sterowania produkcją. Agencja WYD. PLACET Warszawa 2002 s. 214
 • J.Schumpeter, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Boston, 1934
 • P.F.Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa, 1992
 • K.Poznańska, "Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej", Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa, 2001
 • E.Książek, "Kierunki rozwoju polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej", IRE, Gdańsk, 2008
 • European Commission, "Green Paper on Innovation", European Commission, Bruksela, 1995

Autor: Łukasz Przyszły, Jakub Kłusek