Proces Stage-Gate

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Proces Stage-Gate
Polecane artykuły


Koncepcja procesu Stage–Gate wywodzi się z zakresu zarządzania innowacjami produktowymi

Polega na specyficznej konstrukcji procesu rozwoju innowacji produktowych, w której poszczególne etapy procesu (ang. stages)rozdzielone są punktami decyzyjnymi (ang. gates).

Każdy etap obejmuje zdefiniowany cykl działań, które dotyczą danej fazy rozwoju naszego produktu. Każdy punkt decyzyjny natomiast zawiera odwołanie do określonych kryteriów, na podstawie których kadra zarządzająca podejmuje decyzję o kontynuacji lub zaprzestaniu finansowania danego projektu innowacyjnego.

Decyzja podejmowana jest na podstawie specyfikacji, analizy wymagań oraz innych kryteriów, względem których porównywane są wyniki poprzedniego etapu.”

Bibliografia

  • T. Kalinowski, Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 77.

Autor: Mariola Kozyra

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła