Premia świąteczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 04:25, 21 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Premia świąteczna
Polecane artykuły


Premia świąteczna jest to składnik wynagrodzenia bieżącego przyznawany pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej w okresie świątecznym. Należy do podstawowych form motywacji, często jest najważniejszym motywatorem pozapłacowym w firmie dla pracowników. (Tokarz-Kocik A. 2017, s. 199,200). Premie te mogą być przyjmowane przez pracowników od pracodawcy w okresie świąt Bożego Narodzenia bądź też świąt Wielkanocnych. (Lachowicz S., Sokołowski J. 1999, s. 57)

Premia świąteczna jako dodatkowe świadczenie

W coraz większej liczbie firm oprócz comiesięcznego wynagrodzenia, motywuje się pracowników dodatkowymi formami, w których można wyróżnić właśnie premię świąteczną, poza nią są również dodatkowa pensja, własny gabinet, firmowe fundusze itp. (Paliszkiewicz J. 2013, s. 32)

Oprócz benefitów, które oferowane są w związku z prawem pracy pracodawca może zaoferować dodatkowe świadczenia, które stanowią uzupełnienie świadczeń ustawowych, które są gwarantowane. Przykładem są właśnie bony świąteczne, które są wartością finansową dla pracownika jak również wartością psychologiczną powiązaną z dbałością o pracownika i wyrażenie uznania do niego. (Woźniak J. 2012, s. 121-123)

Zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych premie świąteczne mogą przysługiwać również członkom rodziny zmarłego pracownika. (Babiel J. 2014, s. 30)

Paczki świąteczne zaliczane są do świadczeń socjalnych wraz z bonami na wyprawkę dzieci do szkoły, czy też bonami towarowymi. (Urbaniak B. red. 2011, s. 207)

Pracodawca często niestety oszczędza kosztem pracownika przez rozliczenie wynajmu sali, co w realiach jest opłaceniem paczek świątecznych. Jest to bardzo przykre jednak bardzo często pojawia się w firmach. (Sułkowska W. red. 2012, s. 136)

Premia świąteczna jako forma motywowania

Premia świąteczna to forma motywowania swoich pracowników przez pracodawcę, charakteryzujące się bardzo szerokim zasięgiem oraz która pojawiła się już dużo wcześniej. Swój zasięg skupia na wszystkich pracownikach, wszystkich zatrudnionych osobach w danym przedsiębiorstwie. (Lachowicz S., Sokołowski J. 1999, s. 57) Kupony podarunkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy to motywatory pozapłacowe materialne, które ściśle są związane z potrzebą zaspokojenia socjalnego bezpieczeństwa swoich pracowników. (Kopertyńska M.W. 2008, s. 207)

Opodatkowanie bonów świątecznych

Pomoc świąteczna udzielona pracownikowi może być w formie finansowej lub też rzeczowej. Wypłacana jest z osobnego rachunku, jaki prowadzi pracodawca w czyimś imieniu. Zgodnie z ustawą PIT bony świąteczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych w roku podatkowym. W związku z tym nasz pracodawca musi odprowadzić ten podatek do Urzędu Skarbowego. (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21)

Wypłacanie premii świątecznej może odbywać się z:

  • środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • funduszy związków zawodowych
  • środków obrotowych firmy

Oskładkowanie bonów świątecznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bony świąteczne finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie podlegają oskładkowaniu i to niezależnie od ich wartości. Ale aby to miało pełną moc prawną muszą być spełnione ściśle określone warunki, którymi są:

  • te bony muszą być, jako pomoc socjalna dla pracowników
  • oraz przyznanie tych bonów odbywa się zgodnie z ZFŚS

Co więcej również z oskładkowania zwolnione są bony świąteczne, które są finansowane ze specjalnego funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe. Warunkiem jest, iż jego wysokość nie powinna przekroczyć przekazanego odpisu podstawowego na ZFŚS.

Bibliografia

Autor: Dominika Adamczyk

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.