Poziom jakości

Z Encyklopedia Zarządzania

Poziom jakości to ekonomicznie uzasadniony zestaw uzupełniających cech i funkcji produktu skierowanego do określonego klienta (grupy klientów). W praktyce odnosi się do określonej funkcjonalności lub innych cech produktu. Jest to ważne, ponieważ różne grupy klientów mogą mieć różne potrzeby i oczekiwania dotyczące jakości produktu lub usługi. Dlatego ważne jest, aby producent lub dostawca zrozumiał potrzeby klientów i dostosował poziom jakości produktu lub usługi do ich oczekiwań.

Poziom jakości musi być również ekonomicznie uzasadniony, co oznacza, że powinien być dostosowany do możliwości finansowych producenta lub dostawcy. W przeciwnym razie, poziom jakości produktu lub usługi może być zbyt wysoki i nieopłacalny dla producenta lub dostawcy. Dlatego ważne jest, aby producent lub dostawca określił poziom jakości, który jest ekonomicznie uzasadniony i jednocześnie spełnia potrzeby i oczekiwania klientów.

Należy pamiętać, że produkty na różnych poziomach jakości nie powinny być porównywane wprost. Zamiast tego można używać wskaźnika ceny do jakości.

Przykład

Poziom jakości odnosi się do poziomu lub kategorii przypisanej do produktu lub usługi na podstawie jego charakterystyki i wydajności. Jest używany jako sposób klasyfikacji i oceny jakości produktu lub usługi. Kryteria ustalania oceny mogą się różnić w zależności od branży i ocenianego produktu lub usługi.

Na przykład w branży budowlanej stopień może odnosić się do poziomu wykończenia powierzchni, na przykład „Wykończenie stopnia 1”, który byłby najwyższym poziomem wykończenia. W przemyśle spożywczym klasa może odnosić się do jakości produktu, takiego jak jaja „klasy A”, które muszą spełniać określone kryteria, takie jak rozmiar, waga, kształt i kolor żółtka. W przemyśle motoryzacyjnym ocena może odnosić się do specyfikacji samochodu, na przykład „klasa 1.5”, która miałaby więcej funkcji niż „klasa 1” i mniej niż „klasa 2”.

Ogólnie rzecz biorąc, ocena służy do rozróżnienia produktów lub usług o różnych poziomach jakości i może służyć do ustalania standardów i zapewniania stałego poziomu jakości wszystkich produktów lub usług.

Determinanty

Na poziom jakości wpływają trzy czynniki:

 1. Funkcjonalność:
 2. Użyteczność:
 3. Przydatność:
  • warunki eksploatacji
  • warunki społeczne
  • jednorodność jakości

Bibliografia

 • Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Kraków 1999
 • Karaszweski R., Zarządzanie jakością, Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Wyd. "Dom Organizatora", Toruń 2005