Poufność informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 20:29, 21 sty 2023 autorstwa Sw (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Poufność informacji
Polecane artykuły

Poufność informacji oznacza, że dostęp do niej jest ograniczony do wybranej grupy osób lub jednostki, które mają odpowiednie uprawnienia do jej przetwarzania. Celem zapewnienia poufności jest ochrona danych przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, co pozwala na zachowanie integralności, wiarygodności i poufności informacji. Poufność jest jednym z trzech podstawowych celów bezpieczeństwa informacji, pozostałe to integralność i dostępność.

Znaczenie poufności informacji

Poufność informacji jest ważna dla przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala na ochronę strategicznych danych i tajemnic handlowych przed konkurencją oraz przed działaniami osób trzecich. Dzięki temu przedsiębiorstwo może mieć przewagę konkurencyjną i lepiej radzić sobie na rynku. Poufność informacji jest również ważna dla zachowania reputacji przedsiębiorstwa i zaufania klientów, partnerów biznesowych i inwestorów.

Chronienie poufności informacji jest również ważne ze względów prawnych, ponieważ przedsiębiorstwa mogą mieć obowiązek ochrony danych osobowych swoich klientów, a także danych wrażliwych, takich jak informacje dotyczące zdrowia i finansów. Jeśli przedsiębiorstwo nie chroni poufnie informacji, może być narażone na odpowiedzialność prawną i finansową.

Bibliografia

  • Flakiewicz W., Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990
  • Informatyka ekonomiczna, pod red. E. Niedzielskiej, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998
  • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja wydawnicza - Placet, Warszawa 1999
  • O'Brien J.A., Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston 1990
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005