Patronat medialny

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.

Patronat medialny - rodzaj patronatu, w którym przedsiębiorstwa z sektora mass mediów udostępniają przestrzeń reklamową lub informacyjną na cele promocji podmiotu lub wydarzenia.

Istota Patronatu Medialnego

Aby lepiej zrozumieć to pojęcie, warto najpierw zapoznać się ze znaczeniem patronatu klasycznego. Można powiedzieć że jest on sprawowaniem opieki, pieczy, nadzorowaniem.Patronat medialny jest jedną z form patronatu, niektóre jego elementy są wspólne ze sponsoringiem, który jednak jest bardziej zjawiskiem komercyjnym niż prestiżowym[1]Patronatem medialnym jest "medium zależne od właściciela lub medium lokalne, które świadczy swoje usługi, nie zastrzega nawet tak zwanej klauzuli na "wyłączność"".[2]Obie strony czerpią ze swojej współpracy korzyści. Z patronatu medialnego korzystają sportowcy, piosenkarze, artyści oraz organizacje. W związku z tym cieszy się on dużym zainteresowaniem.

Umowa Patronatu Medialnego

Aby objęcie opieką medialną konkretnego wydarzenia kulturalnego lub politycznego było możliwe konieczne jest podpisanie umowy między wydawcą(redakcją) a podmiotem odpowiedzialnym za organizowanie danego wydarzenia. Umowa, którą podpisują strony należy do grupy umów nienazwanych, a więc jej warunki są negocjowane i ustalane według potrzeb i wzajemnych oczekiwań zainteresowanych. Za świadczone usługi jest wystawiana faktura VAT.[3]

Obowiązki stron w patronacie medialnym

Za co odpowiadają media?

Są one odpowiedzialne za informowanie o wydarzeniu, a także o wydarzeniach towarzyszących. Swoje zadania mogą realizować poprzez udostępnienie organizatorowi powierzchni w gazecie albo czasu na antenie[4] Swoje założenia mogą realizować tylko pod warunkiem, że dotrą do grupy osób, na której zależy organizatorowi. Przypadkowe patronaty medialne często kończą się porażką ponieważ nie docierają do odpowiedniej publiczności. W takiej sytuacji patronat medialny pozbawiony jest sensu. Jednakże odpowiednio poprowadzony może przyczynić się do sukcesu przedsięwzięcia.

Za co odpowiada organizator?

Organizator w zamian za oferowane przez media korzyści ma obowiązek do umieszczenia informacji o patronacie oraz logo redakcji (telewizji, radia, gazety), ma także zapewnić odpowiedni poziom wydarzenia i zadbać o bezpieczeństwo imprezy[5]

Patronat honorowy

Z patronatem medialnym powiązany jest inny rodzaj patronatu, który zwany jest patronatem honorowym.Obejmuje go osobistość, która jest znana i szanowana w dziedzinie związanej z wydarzeniem. Taką osobą jest też przedstawiciel władzy, zdarza się to często podczas imprez miejskich, które zostają objęte patronatem Prezydenta Miasta[6]

Zalety patronatu medialnego

Patronat medialny to jedna z najskuteczniejszych form promocji marki lub wydarzenia. Oferuje wiele korzyści, które mogą przyczynić się do wzrostu widoczności i rozpoznawalności podmiotu lub wydarzenia. Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych zalet patronatu medialnego.

Jedną z najważniejszych zalet patronatu medialnego jest zwiększenie widoczności marki lub wydarzenia. Dzięki współpracy z renomowanymi mediami, podmiot może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, które mogą być trudne do osiągnięcia innymi formami promocji. Media posiadają duży zasięg i wpływ na opinię publiczną, co pozwala na dotarcie do potencjalnych klientów lub uczestników wydarzenia. W rezultacie, marka lub wydarzenie zyskują na rozpoznawalności, co może prowadzić do zwiększenia sprzedaży lub frekwencji.

Kolejną zaletą patronatu medialnego jest możliwość skorzystania z doświadczenia i profesjonalizmu mediów. Renomowane media posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji, marketingu i promocji. Dzięki współpracy z nimi, marka lub wydarzenie mogą skorzystać z ich know-how i zasobów. Media mogą zapewnić wsparcie w zakresie tworzenia strategii promocji, przygotowania materiałów reklamowych, organizacji konferencji prasowych i wielu innych działań, które przyczyniają się do skutecznej promocji.

Kojarzenie z renomowanymi mediowymi partnerami może wpływać pozytywnie na wiarygodność i prestiż marki lub wydarzenia. Media o ugruntowanej pozycji na rynku cieszą się zaufaniem opinii publicznej. W wyniku współpracy z nimi, marka lub wydarzenie zyskują na wiarygodności i postrzegane są jako wartościowe. Ludzie często skłonni są zaufać markom lub wydarzeniom, które są rekomendowane przez media, co może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania klientów lub uczestników.

Rodzaje patronatu medialnego

Patronat medialny może przybierać różne formy, zależnie od celów i potrzeb marki lub wydarzenia. Warto wyróżnić kilka głównych rodzajów patronatu medialnego.

Patronat informacyjny polega na udostępnieniu przez media informacji na temat marki lub wydarzenia. Media publikują artykuły, raporty, wywiady lub materiały wideo, które promują markę lub wydarzenie. Celem patronatu informacyjnego jest przekazanie wartościowych treści, które zainteresują odbiorców i zachęcą ich do bliższego poznania marki lub udziału w wydarzeniu. Patronat informacyjny może być szczególnie skutecznym narzędziem promocji, gdy marka lub wydarzenie mają interesującą historię do opowiedzenia lub oferują wartościowe informacje dla społeczności.

Patronat reklamowy polega na udostępnieniu przez media przestrzeni reklamowej na potrzeby marki lub wydarzenia. Media mogą umożliwić umieszczenie reklamy w przerwach reklamowych, na stronach internetowych, w gazetach lub czasopismach. Patronat reklamowy pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców i promowanie marki lub wydarzenia za pomocą różnorodnych form reklamy. Jest to często wykorzystywane przez marki, które chcą zwiększyć sprzedaż lub promować nowe produkty lub usługi.

Patronat programowy polega na udostępnieniu przez media czasu antenowego lub przestrzeni w programach na potrzeby marki lub wydarzenia. Media mogą zapewnić miejsce na udział w programach telewizyjnych, radiowych lub internetowych, które są związane z tematyką marki lub wydarzenia. W ramach patronatu programowego marka lub wydarzenie mogą zostać przedstawione szerokiej publiczności w sposób atrakcyjny i przekonujący. Odbiorcy mają okazję bliżej poznać markę lub dowiedzieć się więcej o wydarzeniu.

Kluczowe czynniki sukcesu patronatu medialnego

Aby osiągnąć sukces w ramach patronatu medialnego, istnieje kilka kluczowych czynników, które warto wziąć pod uwagę.

Dobór odpowiednich mediów jest kluczowym czynnikiem sukcesu patronatu medialnego. Ważne jest, aby wybrać media, które będą skutecznie docierać do grupy docelowej i odpowiednio reprezentować wartości marki lub wydarzenia. Należy rozważyć takie kryteria jak zasięg, profil odbiorców, tematyka, reputacja i popularność mediów. Dobrze dobrany patronat medialny może przyczynić się do osiągnięcia większego efektu promocji.

W kontakcie z mediami, ważne jest uwzględnienie różnych elementów promocji patronatu. Należy przygotować atrakcyjne materiały reklamowe, takie jak banery, spoty reklamowe, ulotki lub plakaty, które będą przyciągać uwagę odbiorców. Ponadto, warto zadbać o wystąpienia przedstawicieli marki lub wydarzenia w mediach, organizację konferencji prasowych, udostępnienie materiałów prasowych i wiele innych działań, które przyczynią się do skutecznej promocji.

Współpraca i komunikacja z mediami są kluczowe dla osiągnięcia skutecznego patronatu medialnego. Należy nawiązać dobre relacje z przedstawicielami mediów, zapewnić im dostęp do potrzebnych informacji i materiałów oraz odpowiednio odpowiadać na zapytania i prośby. Ważne jest również regularne monitorowanie i analizowanie efektów patronatu medialnego, aby ocenić jego skuteczność i wprowadzić ewentualne korekty w działaniach promocyjnych.

Podczas monitorowania i analizowania efektów patronatu medialnego, warto uwzględnić różne wskaźniki sukcesu działań promocyjnych. Mogą to być mierniki takie jak zwiększenie widoczności marki, wzrost rozpoznawalności, zwiększenie sprzedaży, wzrost frekwencji na wydarzeniu, wzrost liczby odwiedzających stronę internetową lub interakcji w mediach społecznościowych. Warto ustalić konkretne cele i wskaźniki, aby móc ocenić skuteczność patronatu medialnego.


Patronat medialnyartykuły polecane
Pro BonoZawartość kontraktuPokusa nadużyciaRelacje międzyludzkieMedia społecznościoweInteraktywnośćMedia relationsKampania społecznaTabela frankfurcka

Przypisy

  1. B. Armknecht 2011, s. 27
  2. B. Armknecht 2011, s. 27
  3. J.Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska 2005, s. 175
  4. J.Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska 2005, s. 175
  5. J.Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska 2005, s. 175
  6. B. Armknecht 2011, s. 27

Bibliografia


Autor: Patrycja Oleś